Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾


ŞUARÂ SURESİ 212. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne-hum anis sem'i (an es sem'i) le ma'zûlûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne-hum muhakkak ki onlar
anis sem'i (an es sem'i) işitmekten
le gerçekten, kesinlikle, kesin olarak
ma'zûlûne azledilmiş olanlar, uzak tutulmuş, men edilmiş olanlar

Muhakkak ki onlar, (vahyi) işitmekten kesin olarak azledilmiş (men edilmiş) olanlardır.

ŞUARÂ SURESİ 212. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki onlar, vahyi duymaktan uzaklaştırılmışlardır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Adem Uğur

Muhakkak ki onlar algılama kapasitesinden yoksundurlar!

Ahmed Hulusi

Onlar, kesinlikle vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Ahmet Tekin

Çünkü onlar (vahyedileni) duymaktan kesinlikle uzak tutulmuşlardır.

Ahmet Varol

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Ali Bulaç

Şeytanlar, vahyi işitmekten kesin olarak menedilmişlerdir.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuslardir.

Bekir Sadak

Onlar (inen vahyi) dinlemekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır.

Celal Yıldırım

Doğrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Diyanet Vakfi

Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir.

Edip Yüksel

Onlar işitmekten sureti kat'ıyyede azledilmişlerdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar (vahyi) işitmekten kesinlikle mahrum edilmişlerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir.

Seyyid Kutub

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki onlar (meleklerin sözünü) işitmekden kat'î surerde azledilmişlerdir.

Hasan Basri Çantay

Çünki onlar (meleklerin sözlerini) işitmekten elbette uzak tutulmuş olanlardır.

Hayrat Neşriyat

Onlar, gerçekten işitmekten uzak tutuldular.

İbni Kesir

Ayrıca, onların onu dinlemeleri (de) kesin olarak engellenmiştir!

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, onlar işitmekten elbette azledilmişlerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki onlar işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Ömer Öngüt

Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

Şaban Piriş

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle menedilmişlerdir.

Suat Yıldırım

Çünkü onlar, (meleklerin sözlerini) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Süleyman Ateş

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Tefhim-ul Kuran

Zaten onlar vahyi işitmekten alıkonmuşlardır.

Ümit Şimşek

Çünkü onlar, dinleyişten azledilmişlerdir.

Yaşar Nuri Öztürk

Ayrıca o şeytanların, inen vahyi dinlemeleri de kesinlikle engellenmiştir.

Abdullah Parlıyan

Çünkü şeytanlar, kulak hırsızlığından uzak tutulmuşlardır.

Bayraktar Bayraklı

(210-212) O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onların harcı değildir; zaten, buna güçleri de yetmez. Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir.

Cemal Külünkoğlu

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Kadri Çelik

Onlar, (Rasûl’e iletilmesi esnasında) vahyi işitmekten kesinlikle men edilmişlerdir de.

Ali Ünal

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Harun Yıldırım

çünkü onlar (vahyi) işitmekten bile kesinlikle men edilmişlerdir.

Mustafa İslamoğlu

Çünkü onlar vahyedileni işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Sadık Türkmen

Şeytanlar, o vahyi dinlemekten uzaklaştırılmışlardır.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki onlar, (vahyi) işitmekten kesin olarak azledilmiş (men edilmiş) olanlardır.

İmam İskender Ali Mihr