Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾


ŞUARÂ SURESİ 213. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe lâ ted'u meallâhi (mea allâhi) ilâhen âhara fe tekûne min el muazzebîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, öyleyse
lâ ted'u dua etme
meallâhi (mea allâhi) Allah ile beraber
ilâhen ilâh
âhara diğer
fe öyleyse, o taktirde
tekûne sen olursun
min el muazzebîne azap edilenlerden

Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilâha dua etme. O taktirde azap edilenlerden olursun.

ŞUARÂ SURESİ 213. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun!

Diyanet İşleri

Sakın Allah'la berâber bir başka mâbûdu çağırma, yoksa azâba uğratılanlardan olursun.

Abdulbaki Gölpınarlı

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun!

Adem Uğur

O hâlde Allâh (hakikati ortada iken) yanı sıra tanrı kavramına yönelme! Yoksa azabı yaşayacaklardan olursun!

Ahmed Hulusi

O halde, Allah ile beraber bir başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra cezalandırılacaklardan olursun.

Ahmet Tekin

Sakın Allah'la beraber başka bir ilâh çağırma. [7] Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Ahmet Varol

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.

Ali Bulaç

O halde, sakın Allah ile beraber, diğer bir ilâha ibadet etme; azaba uğratılanlardan olursun.

Ali Fikri Yavuz

O halde sakin Allah'in yaninda baska tanri tutup ona yalvarma, yoksa azap goreceklerden olursun.

Bekir Sadak

Artık sen, Allah ile beraber başka bir tanrıya duâ edip kullukta bulunma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.

Celal Yıldırım

O halde sakın Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarma, yoksa azap göreceklerden olursun.

Diyanet İşleri (eski)

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun!

Diyanet Vakfi

ALLAH ile birlikte bir başka tanrı çağırma; yoksa cezalandırılırsın.

Edip Yüksel

Binaenaleyh sakın Allah ile beraber diğer bir ilâha çağırma ki o ta'zib edileceklerden olmıyasın

Elmalılı Hamdi Yazır

Bundan dolayı sakın, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma ki azap edileceklerden olmayasın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sakın Allah'ın yanısıra başka bir ilaha yalvarma; yoksa azaba çarpılanlardan olursun.

Seyyid Kutub

Tanrı ile beraber başka bir tanrıya yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.

Gültekin Onan

Sakın Allah ile beraber diğer bir Tanrı daha çağırma. (Sonra) azâblandırılanlardan olursun.

Hasan Basri Çantay

O hâlde Allah ile berâber başka bir ilâha (kulluk edip) yalvarma; sonra azâb edilenlerden olursun!

Hayrat Neşriyat

O halde Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. Yoksa azablandırılanlardan olursun.

İbni Kesir

Bunun içindir ki, (ey insanoğlu,) Allah'la beraber başka bir ilaha başvurma ki kendini azaba uğrayanların arasında bulmayasın.

Muhammed Esed

Sakın Allah ile beraber başka bir ilâha da dua etme. Sonra muazzep olanlardan olursun.

Ömer Nasuhi Bilmen

O halde sakın Allah ile beraber başka bir ilâh edinip yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Ömer Öngüt

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, azap görenlerden olursun.

Şaban Piriş

Öyleyse sakın, Allah ile beraber başka tanrıya yalvarma, sonra azaba mâruz kalanlardan olursun.

Suat Yıldırım

Allâh ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azâb edilenlerden olursun.

Süleyman Ateş

Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun.

Tefhim-ul Kuran

Allah ile beraber başka bir tanrıya yakarma; yoksa azaba uğrayanlardan olursun.

Ümit Şimşek

O halde, Allah'ın yanında bir başka ilaha daha yalvarma/davet etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

Yaşar Nuri Öztürk

Bunun içindir ki, ey insanoğlu! Allah'la beraber başka ilaha baş vurma ki, kendini azaba uğrayanlar arasında bulmayasın.

Abdullah Parlıyan

Artık Allah'la birlikte hiçbir tanrıya kulluk etme! Aksi takdirde cezalandırılanlardan olursun.

Bayraktar Bayraklı

Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma! Sonra azaba uğratılanlardan olursun!

Cemal Külünkoğlu

Allah ile beraber başka bir ilaha yakarma; sonra azaba uğratılanlardan olursun.

Kadri Çelik

Sakın Allah’tan başka bir ilâh daha edinip de ona ibadet ve dua etme; yoksa azaba maruz kalanlardan olursun.

Ali Ünal

O halde sakın Allah ile beraber başka ilaha kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun!

Harun Yıldırım

Şu halde, Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma! Bu takdirde azaba uğrayanlardan olursun.

Mustafa İslamoğlu

Öyleyse sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma. Yoksa azap edilenlerden olursun.

Sadık Türkmen

Ama sen Allah dan başka bir ilaha kulluk etme. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun.

İlyas Yorulmaz

Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilâha dua etme. O taktirde azap edilenlerden olursun.

İmam İskender Ali Mihr