Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾


ŞUARÂ SURESİ 27. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle inne resûle-kum ellezî ursile ileykum le mecnûnun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
inne muhakkak ki
resûle-kum sizin resûlünüz
ellezî ki o
ursile gönderildi
ileykum size
le elbette, gerçekten, mutlaka
mecnûnun mecnun, deli

(Firavun): “Muhakkak ki size gönderilmiş olan resûlünüz mutlaka mecnundur (delidir).” dedi.

ŞUARÂ SURESİ 27. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Firavun, “Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir” dedi.

Diyanet İşleri

Firavun, gerçekten de dedi, size gönderilen peygamberiniz, mutlaka deli.

Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.

Adem Uğur

(Firavun) dedi ki: "Size irsâl olunan bu Rasûlünüz kesinlikle cinnî etki altındadır. " (Rasûllerin birçoğu hakikati dillendirdiğinde, cin etkisi altında olma ithamına maruz kalmıştır. A. H. )

Ahmed Hulusi

Firavun:
'Size özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderilen Rasulünüz kesinlikle cinlere mahkûm olmuş biridir, delidir' dedi.

Ahmet Tekin

(Firavun): 'Size gönderilmiş olan elçiniz mutlaka delidir' dedi.

Ahmet Varol

(Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."

Ali Bulaç

Firavun: “- Her halde size gönderilen peygamberiniz (!) ancak bir delidir.” dedi.

Ali Fikri Yavuz

Firavun, cevresindekilere: «Size gonderilen peygamberiniz suphesiz delidir» dedi.

Bekir Sadak

Fir'avn, «doğrusu size gönderilen elçinin elbette aklî dengesi bozuktur» dedi.

Celal Yıldırım

Firavun, çevresindekilere: 'Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.

Diyanet Vakfi

Dedi ki, 'Size gönderilen elçi, kesinlikle bir deli.'

Edip Yüksel

Her halde size gönderilmiş olan resulünüz mutlak mecnun dedi

Elmalılı Hamdi Yazır

(Firavun): «Size gönderilen elçiniz mutlaka delidir.» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Firavun): «Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun çevresindekilere: «Size peygamber olarak gönderilen bu adam kesinlikle bir delidir» dedi.

Seyyid Kutub

(Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."

Gültekin Onan

(Fir'avn) «Her halde size gönderilen (bu) peygamberiniz, dedi, mutlak delidir».

Hasan Basri Çantay

(Fir'avun yine etrâfındakilere:) 'Size gönderilen bu elçiniz şübhe yok, mutlaka delidir!' dedi.

Hayrat Neşriyat

Firavun dedi ki: Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir.

İbni Kesir

(Firavun:) "Bu size gönderil(diğini iddia eden) rasulünüz düpedüz bir deli, bir kaçık!" dedi.

Muhammed Esed

(Fir'avun da) Dedi ki: «Size gönderilmiş olan resûlünüz, şüphe yok ki elbette bir mecnûndur.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun: “Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz ki delidir. ” dedi.

Ömer Öngüt

(Firavun ise:) -Size gönderilen elçi elbette delidir, dedi.

Şaban Piriş

Firavun: "Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli!"

Suat Yıldırım

(Fir'avn): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.

Süleyman Ateş

(Firavun) Dedi ki: «Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.»

Tefhim-ul Kuran

Firavun 'Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delinin biri' dedi.

Ümit Şimşek

Firavun dedi: "Şu size gönderilmiş bulunan resulünüz gerçekten tam bir deli."

Yaşar Nuri Öztürk

Firavun: “Size gönderildiğini iddia eden Rasûlünüz, düpedüz deli” dedi.

Abdullah Parlıyan

Firavun, “Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delidir” dedi.

Bayraktar Bayraklı

(Firavun:) “Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir delidir!” dedi.

Cemal Külünkoğlu

(Firavun) Dedi ki: “Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.”

Kadri Çelik

Firavun, (yine etrafındakilere dönerek): “Size gönderilen bu elçi var ya, gerçekten bir deli!” dedi.

Ali Ünal

Dedi ki: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir,

Harun Yıldırım

(Firavun) dedi ki: "Size gönderil(diğini iddia ed)en elçiniz gerçekten de delinin tekiymiş."

Mustafa İslamoğlu

(Firavun) dedi ki: “Size gönderilen elçiniz, şüphesiz bir mecnundur.”

Sadık Türkmen

Firavun “ Size gönderilmiş olan elçi, geçekten delinin biri” dedi.

İlyas Yorulmaz

(Firavun): “Muhakkak ki size gönderilmiş olan resûlünüz mutlaka mecnundur (delidir).” dedi.

İmam İskender Ali Mihr