Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾


ŞUARÂ SURESİ 42. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâle neam ve inne-kum izen le min el mukarrabîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâle dedi
neam evet
ve inne-kum ve muhakkak ki siz
izen öyleyse, o zaman
le elbette, mutlaka
min el mukarrabîne yakın olanlardan, yakınlardan

(Firavun): “Evet, muhakkak ki siz o zaman, (bana) yakınlardan olacaksınız.” dedi.

ŞUARÂ SURESİ 42. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Firavun, “Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız” dedi.

Diyanet İşleri

Firavun, evet dedi, siz o zaman yakınlarımdan olursunuz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.

Adem Uğur

(Firavun): "Evet" dedi. . . "Siz o takdirde benim en yakınlarım olacaksınız. "

Ahmed Hulusi

Firavun:
'Evet. O takdirde hiç şüphe etmeyin, gözdelerim arasına gireceksiniz.' dedi.

Ahmet Tekin

O da: 'Evet. Hem o zaman siz benim yakınıma alınanlardan olacaksınız' dedi.

Ahmet Varol

"Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz siz en yakın(larım) kılınanlardan olacaksınız."

Ali Bulaç

Firavun dedi ki: “-Evet (size hem mükâfat var), hem siz o vakit (kıymet ve şeref bakımından bana) muhakkak en yakın kimselerdensiniz.”

Ali Fikri Yavuz

Firavun: «Evet; o takdirde siz gozde kimselerden olacaksiniz» dedi.

Bekir Sadak

Fir'avn, «evet, o takdirde siz elbette (bana) yakınlardan olursunuz» dedi.

Celal Yıldırım

Firavun: 'Evet; o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız' dedi.

Diyanet İşleri (eski)

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.

Diyanet Vakfi

'Evet,' dedi, 'Hatta siz benim konseyime gireceksiniz.'

Edip Yüksel

Evet, dedi: hem siz o vakıt muhakkak mukarrebîndensiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

(Firavun): «Evet, hem siz o vakit benim en yakınlarımdan olacaksınız.» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Firavun cevaben: «Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun evet, yakın adamlarım arasına gireceksiniz, dedi.

Seyyid Kutub

"Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz siz en yakınlarım kılınanlardan olacaksınız."

Gültekin Onan

(Fir'avn): «Evet, dedi, hem o takdîrde siz elbet ve elbet (benim) en yakınlar (ım) dan (olacak) sınız».

Hasan Basri Çantay

(Fir'avun:) 'Evet, hem o takdirde doğrusu siz, elbette (bana) yakın kılınmış kimselerden olacaksınız' dedi.

Hayrat Neşriyat

Evet, dedi. O takdirde siz, muhakkak gözdelerdensiniz.

İbni Kesir

(Firavun;) "Elbette", diye cevap verdi, "o takdirde, gerçekten de benim gözdelerim arasında yer alacaksınız".

Muhammed Esed

(Fir'avun da) Dedi ki: «Evet. Ve o vakit elbette siz, en yakın bulunmuşlardansınız.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Firavun: “Evet. . . O takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız!” dedi.

Ömer Öngüt

-Evet, dedi. Siz o zaman, gözdelerimden olacaksınız.

Şaban Piriş

"Evet, evet! dedi, Üstelik, sizi yakın çevreme alacağım, benim gözdelerimden olacaksınız."

Suat Yıldırım

"Evet dedi, hem o takdirde siz (bana) yakınlardan olacaksınız."

Süleyman Ateş

«Evet» dedi. «Üstelik şüphesiz siz en yakın(larım) kılınanlardan da olacaksınız»

Tefhim-ul Kuran

Firavun 'Evet,' dedi. 'Üstelik yakınlarımdan olursunuz.'

Ümit Şimşek

"Evet, dedi, siz o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız."

Yaşar Nuri Öztürk

Firavun: “Evet” dedi. “Hem de, benim yakınlarım durumuna geçeceksiniz.”

Abdullah Parlıyan

(41-42) Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a, “Biz üstün gelirsek, bize bir ödül vereceksin, değil mi?” dediler. Firavun, “Evet, o taktirde siz gözde kimselerden olacaksınız” dedi.

Bayraktar Bayraklı

(Firavun:) “Elbette, hem o takdirde, gerçekten de bana yakın olanlar arasında yer alacaksınız” dedi.

Cemal Külünkoğlu

“Evet” dedi. “Üstelik şüphesiz siz o zaman (bana) en yakın kılınanlardan da olacaksınız”

Kadri Çelik

“Tabiî,” dedi Firavun, “o zaman benim gözdelerimden olacaksınız.”

Ali Ünal

Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.

Harun Yıldırım

(Firavun) "Kesinlikle" dedi, "üstelik siz (protokolde) maiyyetimiz arasındaki yerinizi de alacaksınız!"

Mustafa İslamoğlu

Firavun: “evet” dedi. “Üstelik siz, o zaman bana yakın kimselerden olacaksınız.”

Sadık Türkmen

Firavun “Evet, galip geldiğinizde bana yakınlardan olacaksınız” dedi.

İlyas Yorulmaz

(Firavun): “Evet, muhakkak ki siz o zaman, (bana) yakınlardan olacaksınız.” dedi.

İmam İskender Ali Mihr