Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِنَّ هَؤُلَاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾


ŞUARÂ SURESİ 54. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne hâulâi le şirzimetun kalîlûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
hâulâi bunlar
le elbette, gerçekten
şirzimetun küçük topluluk, küçük grup
kalîlûne az (sayıları az)

Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten (sayıları) az olan küçük bir grup.

ŞUARÂ SURESİ 54. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Dedi ki, “Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur.”

Diyanet İşleri

Bunlar, hiç şüphe yok azlık bir topluluk.

Abdulbaki Gölpınarlı

Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.

Adem Uğur

"Bunlar (İsrailoğulları) önemsiz bir azınlıktır!"

Ahmed Hulusi

'Esasen bunların sayıları az, önemsiz, bölük pörçük birileridir' dedi.

Ahmet Tekin

'Bunlar azlık bir kitledir.

Ahmet Varol

"Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;"

Ali Bulaç

“-Bunlar, (Mûsa’ya iman eden İsraîloğulları), muhakkak ki (bize nisbetle) pek az bir topluluktur.

Ali Fikri Yavuz

(53-56) Bu arada Firavun sehirlere, «Dogrusu bunlar bizi ofkelendiren dokuntu azinliklardir; hepimiz tedbirli olmaliyiz» diyen munadiler gonderdi.

Bekir Sadak

(53-54) Fir'avn da şehir ve kasabalara (asker) toplayıcı yetkilileri gönderdi (ve dedi ki): «Şüpheniz olmasın ki bunlar sayıları pek az birer topluluktur.

Celal Yıldırım

(53-56) Bu arada Firavun şehirlere, 'Doğrusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; hepimiz tedbirli olmalıyız' diyen münadiler gönderdi.

Diyanet İşleri (eski)

«Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.»

Diyanet Vakfi

'Bunlar küçük bir çetedir.'

Edip Yüksel

Şunlar şübhe yok ki bir şirzimei kaliledirler

Elmalılı Hamdi Yazır

Bunlar, şüphe yok ki küçük ve önemsiz bir toplulukturlar;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Toplanan askerlerine dedi ki, «Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar.»

Seyyid Kutub

"Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur."

Gültekin Onan

«Şübhesiz ki bunlar (Isrâîl oğulları) azar azar birer cemâatdir».

Hasan Basri Çantay

(Askerler toplanınca, Fir'avun:) 'Şübhe yok ki şunlar (İsrâiloğulları) elbette az bir topluluktur.'

Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki bunlar; döküntü azınlıklarıdır.

İbni Kesir

(tebaasına:) "Bu (İsrailoğulları) soysuz, sefil bir topluluk;

Muhammed Esed

Şöyle diyordu: «Şüphe yok, onlar (israiloğulları) az kimselerden ibaret bir tâifedir.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Doğrusu bunlar döküntü azınlıklardır. ”

Ömer Öngüt

-Onlar, kuşkusuz, azınlık olan bir cemaattir.

Şaban Piriş

"Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur."

Suat Yıldırım

"Şunlar, (şu İsrâil oğulları), az bir topluluktur" dedi.

Süleyman Ateş

«Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;»

Tefhim-ul Kuran

'Bunlar küçük ve önemsiz bir topluluk,' dedi.

Ümit Şimşek

"Kuşkusuz bunlar, küçücük bir topluluktur."

Yaşar Nuri Öztürk

“Şu İsrailoğulları sayısı az bir topluluktur.

Abdullah Parlıyan

(53-56) Bu arada Firavun, şehirlere, “Doğrusu bunlar, bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; elbette hepimiz uyanık olmalıyız” diyen haberciler gönderdi.

Bayraktar Bayraklı

(53-56) Firavun da şehirlere: “Gerçek şu ki; onlar (İsrailoğulları) azınlık olan dağınık bir topluluktur. (Buna rağmen) onlar bizi sürekli kızdırmaktadır. Biz ise, ihtiyatlı, koca bir topluluğuz” diye (çağıran asker) toplayıcılar gönderdi.

Cemal Külünkoğlu

“Şüphesiz bunlar azınlık olan bir topluluktur (dediler).”

Kadri Çelik

“Esasen bunlar, çok küçük ve sefil bir topluluktur!” diyorlardı.

Ali Ünal

"Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır."

Harun Yıldırım

(ve şöyle dedi): "Şu kesin ki onlar (donanımsız) başıbozuk bir azınlık.

Mustafa İslamoğlu

“şüphesiz şunlar az bir topluluktur.

Sadık Türkmen

“Onlar (İsrail oğulları) belalı bir azınlık. ”

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten (sayıları) az olan küçük bir grup.

İmam İskender Ali Mihr