Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾


ŞUARÂ SURESİ 60. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe etbeû-hum muşrikîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, böylece
etbeû-hum onlara tâbî oldular, onların peşine düştüler
muşrikîne şark tarafı, doğu tarafı, güneşin doğuş vakti

Böylece doğuya doğru (Kızıldeniz’e doğru), onların peşine düştüler.

ŞUARÂ SURESİ 60. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.

Diyanet İşleri

Firavun'a uyanlar, gün doğunca İsrâiloğullarının artlarına düştüler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler.

Adem Uğur

(Firavun ve ordusu) güneş doğarken onları izlediler.

Ahmed Hulusi

Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşlerine düştüler.

Ahmet Tekin

(Firavun ve adamları) güneş doğarken onların arkalarına düştüler.

Ahmet Varol

Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

Ali Bulaç

Nİhayet güneş doğarken (Firavun ordusu), İsraîloğullarının arkalarına düştüler.

Ali Fikri Yavuz

Firavun ve adamlari gunes uzerlerine dogarken onlarin ardina dustuler.

Bekir Sadak

Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Fir'avn ve adamları onları takibe koyuldular.

Celal Yıldırım

Firavun ve adamları güneş üzerlerine doğarken onların ardına düştüler.

Diyanet İşleri (eski)

Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler.

Diyanet Vakfi

Onları doğuya doğru izlediler.

Edip Yüksel

Derken arkalarına düştüler Güneş doğmuştu

Elmalılı Hamdi Yazır

Derken (Firavun ve askerleri) güneş doğmuştu ki, arkalarına düştüler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Firavun ile soydaşları gün doğar doğmaz İsrailoğullarının ardına düştüler.

Seyyid Kutub

Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

Gültekin Onan

Derken (Fir'avncular) güneş doğarken onların arkalarına düşdüler.

Hasan Basri Çantay

Derken, (Fir'avun ve askerleri) gündoğumuna ulaşan kimseler iken (erkenden)onların peşine düştüler.

Hayrat Neşriyat

Güneş üzerlerine doğarken onları izlediler.

İbni Kesir

Ve sonunda (Mısırlılar) gün doğarken onlara yetiştiler;

Muhammed Esed

Derken (Fir'avun ile kuvvetleri) güneş parlamaya başlamış iken onların (İsrailoğullarının) arkalarına düştüler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Derken (Firavun ve askerleri) gün doğarken onların ardına düştüler.

Ömer Öngüt

Güneşin doğuşuyla birlikte onların peşine düştüler.

Şaban Piriş

(Takip kıssasına dönelim) Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun’un ordusu onları takibe koyuldu.

Suat Yıldırım

(Fir'avn ve adamları), güneş doğarken onların ardına düştüler.

Süleyman Ateş

Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

Tefhim-ul Kuran

Gün doğarken peşlerine düştüler.

Ümit Şimşek

Firavun ve adamları, gün doğarken onları izlemeye başladılar.

Yaşar Nuri Öztürk

Firavun ve orduları gün doğarken, İsrailoğullarının arkalarına düştüler.

Abdullah Parlıyan

(57-60) Bunun üzerine Firavun'un adamlarını bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Böylece onlara İsrâiloğulları'nı mirasçı kıldık. Ancak Firavun'un adamları, güneş doğarken İsrâiloğulları'nın ardına düştüler.

Bayraktar Bayraklı

(Firavun ve adamları) gün doğarken (Musa ve ashabını yakalamak için) onları takibe koyuldular.

Cemal Külünkoğlu

Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.

Kadri Çelik

Derken Firavun’un ordusu, güneş doğup ortalığı aydınlatırken, (geceden yola çıkmış bulunan) İsrail Oğulları’nı takibe koyuldu.

Ali Ünal

Derken gün doğumunda onların ardına düştüler.

Harun Yıldırım

Derken gündoğumunda onların ardına düştüler.

Mustafa İslamoğlu

(Firavun ve orduları) Güneş doğarken , onların ardına düştüler.

Sadık Türkmen

Sonra güneş doğarken İsrail oğullarının peşine düştüler.

İlyas Yorulmaz

Böylece doğuya doğru (Kızıldeniz’e doğru), onların peşine düştüler.

İmam İskender Ali Mihr