Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾


ŞUARÂ SURESİ 67. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseru-hum mu'minîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
fî zâlike bunda
le gerçekten
âyeten âyet (vardır)
ve mâ kâne ve olmadı, değiller
ekseru-hum onların çoğu
mu'minîne mü'minler

Muhakkak ki bunda gerçekten âyet (ibret) vardır. (Fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.

ŞUARÂ SURESİ 67. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

Adem Uğur

Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders var! Onların çoğunluğu ise buna iman etmiş değillerdir.

Ahmed Hulusi

Bunlarda Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Fakat onların çoğu iman edecek değildir.

Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.

Ahmet Varol

Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

Ali Bulaç

Elbette bunda bir ibret var, böyle iken (geri kalanlardan) çoğu imana gelmedi.

Ali Fikri Yavuz

Bunda suphesiz ders vardir, ama cogu inanmamistir.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki bu olayda öğüt ve ibret vardır; (ne varki kalanların) çoğu imân etmiş değillerdir.

Celal Yıldırım

Bunda şüphesiz ders vardır, ama çoğu inanmamıştır.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

Diyanet Vakfi

Elbette bunda bir ders vardır; ama çokları inanmazlar.

Edip Yüksel

Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı

Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz bunda gerçekten bir ibret vardır; fakat çokları inanmadı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bunda bir âyet (ibret) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Fakat insanların çoğu buna inanmadı.

Seyyid Kutub

Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu inançlı olmamıştır.

Gültekin Onan

Bunda elbette bir ibret vardı. (Fakat) onların çoğu îman etmiş değillerdi.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.

Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu inananlar değildi.

İbni Kesir

Bu (kıssada), şüphesiz, (bütün insanlar için) bir ders vardır; velev ki onlardan çoğu inanmasa da.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.

Ömer Öngüt

Şüphesiz bunda bir “ayet/işaret” vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.

Şaban Piriş

Elbette bunda alınacak ibret vardır, fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.

Suat Yıldırım

Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama çokları inanmazlar.

Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

Tefhim-ul Kuran

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.

Ümit Şimşek

Bunda elbette bir ibret vardır ama onların çoğu inanmış kimseler değildi.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu olayda şüphesiz bütün insanlar için, bir ders ve ibret vardır. Ama insanların pek çoğu yine de inanmazlar.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bunda bir ders vardır, ama çokları inanmamaktadır.

Bayraktar Bayraklı

Kuşku yok ki, bu olayda alınması gereken bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de insanların çoğu iman etmediler.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.

Kadri Çelik

Bütün bu (olup bitenlerde) hiç kuşkusuz çok önemli bir ibret vardır. (Ey Rasûlüm, kavminden çoğu iman etmiyor diye üzülme.) Gerçe şu ki, (gördükleri onca mucizeye rağmen, bu kıssada sözü edilen Firavun halkının da, Musa’nın kavminin de) çoğu mü’min değildi.

Ali Ünal

Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

Harun Yıldırım

Elbet bu (Musa kıssası)nda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ama onların birçoğu yine de inanmıyor.

Sadık Türkmen

Elbette bu olayda alınacak bir ders var ama, onların pek çoğu inanmış değiller.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki bunda gerçekten âyet (ibret) vardır. (Fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.

İmam İskender Ali Mihr