Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾


ŞUARÂ SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseru-hum mu'minîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak
fî zâlike bunda
le elbette, gerçekten
âyeten âyet, ibret
ve mâ kâne ve olmadı
ekseru-hum onların çoğu
mu'minîne mü'minler

Muhakkak ki bunda elbette âyet vardır. Ve (fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.

ŞUARÂ SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz bunlarda (Allah’ın varlığına) bir delil vardır, ama onların çoğu inanmamaktadırlar.

Diyanet İşleri

Bunda bir delil var elbette ve çoğu inanmaz gene de.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.

Adem Uğur

Muhakkak ki bunda bir işaret vardır. . . Onların ekseriyeti (Hakk'a, hakikatlerine) iman etmemişlerdir.

Ahmed Hulusi

Bunlarda, Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Ama onların çoğu, mü’min olacak değildi.

Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ancak onların çoğu iman etmezler.

Ahmet Varol

Şüphesiz, bunda bir ayet vardır; ancak onların çoğu mü'min değildirler.

Ali Bulaç

Şüphesiz ki bu nebatları bitirmekte (Allah’ın kudretine, merhamet ve nimetinin genişliğine delâlet eden) bir alâmet vardır. Bununla beraber onların çoğu mümin olmadılar.

Ali Fikri Yavuz

suphesiz bunlarda Allah'in kudretine isaret vardir, ama cogu inanmazlar.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki bunda açık bir belge vardır, ama onların çoğu inanmazlar.

Celal Yıldırım

Şüphesiz bunlarda Allah'ın kudretine işaret vardır, ama çoğu inanmazlar.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.

Diyanet Vakfi

Bunda bir işaret vardır. Ama çokları inanacak değildir.

Edip Yüksel

Şübhesiz ki bunda mutlak bir âyet var, hemde ekserîsi mü'min olmadı

Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz ki, bunda mutlak bir ibret vardır; ama çoğu iman etmedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hiç kuşkusuz bunda, üstün gücümüzü kanıtlayan bir ayet vardır, ama onların çoğu inanmazlar.

Seyyid Kutub

Şüphesiz, bunda bir ayet vardır ancak onların çoğu inançlı olmamışlardır.

Gültekin Onan

Şübhesiz ki bunlardan (Hakkın kemâl-i kudretine) elbet birer, nişane vardır. (Fakat) onların çoğu îman edici değildirler.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz bunda, (Allah’ın kudretine) apaçık bir delil vardır. Buna rağmen onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'min olmadılar.

İbni Kesir

Şüphesiz, bunda (insanlar için çıkarılacak) bir ders vardır; ama onlardan çoğu (buna) inanmazlar.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.

Ömer Öngüt

İşte bunda da bir işaret vardır. Buna rağmen onların çoğu inanacak değildir.

Şaban Piriş

Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.

Suat Yıldırım

Şüphesiz bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanıcı değillerdir.

Süleyman Ateş

Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır; ancak onların çoğu mü'min değildirler.

Tefhim-ul Kuran

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.

Ümit Şimşek

Bunda elbette bir mucize var, fakat onların çoğu mümin değiller.

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphesiz bunda insanlar için çıkarılacak bir ders vardır. Fakat onların çoğu inanmazlar.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bunda yaratıcının varlığına dair kesin delil vardır; ama çoğu iman etmezler.

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz bunların her birinde (Allah'ın kudretine işaret eden) bir delil vardır. Fakat yine de onların çoğu inanmamaktadır.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz onda (yararlı çiftlerde) bir ayet vardır; ancak onların çoğu mümin değillerdir.

Kadri Çelik

Hiç kuşkusuz bunda bir delil, alınacak bir ders vardır. Buna rağmen onların çoğu, (o delile ve derse gözlerini, kulaklarını kapamakta ve) iman etmemektedirler.

Ali Ünal

Şüphesiz bunlarda bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.

Harun Yıldırım

Elbet bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır:

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz bunda bir ayet/öğüt/hatırlatma vardır. Ancak onların birçoğu mümin değildirler/inanmıyorlar!

Sadık Türkmen

Bunlarda alınacak ibretler, işaretler var. Ama onların pek çoğu inanmış değillerdir.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki bunda elbette âyet vardır. Ve (fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.

İmam İskender Ali Mihr