Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir.


إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾


ŞUARÂ SURESİ 89. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

illâ men etâllâhe (etâ allâhe) bi kalbin selîmin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
illâ hariç
men kim, kimse, kişi
etâllâhe (etâ allâhe) Allah'a geldiler
bi ile
kalbin kalp
selîmin selîm, selâmete ermiş

Allah’a selîm (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç.

ŞUARÂ SURESİ 89. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”

Diyanet İşleri

Ancak Allah'a, şirkten ve şüpheden arınmış bir gönülle gelen faydalanır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).

Adem Uğur

"Sadece, Allâh'a kalb-i selîm (şuurunda hakikat açığa çıkmış olan) ile gelmiş kimse müstesna!"

Ahmed Hulusi

'Ancak Allah’ı inkârdan, iki yüzlülükten, cehalet ve kötü ahlâktan arınmış temiz, saf bir kalp ile, aklıselim ile, iman, ilim, güzel ahlâk ve sâlih amelle Allah’ın huzuruna gelenler o gün mahcup olmaz.'

Ahmet Tekin

Sadece (küfür ve nifaktan korunmuş) temiz bir kalple gelen(in yarar göreceği gün).'

Ahmet Varol

"Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka."

Ali Bulaç

Ancak Allah’a hâlis ve pâk bir kalb ile varan müstesna.

Ali Fikri Yavuz

(84-89) Sonrakilerin beni guzel sekilde anmalarini sagla. Beni nimet cennetine varis olanlardan kil. Babami da bagisla, o suphesiz sapiklardandir. Insanlarin diriltilecegi gun, Allah'a temiz bir kalble gelenden baska kimseye malin ve ogullarin fayda vermeyecegi gun, beni rezil etme» demisti.

Bekir Sadak

Ancak Allah'a selîm bir kalb ile gelenler müstesna, (onların elbette imânı ve iyi-yararlı ameli fayda verir.)

Celal Yıldırım

(84-89) Sonrakilerin beni güzel şekilde anmalarını sağla. Beni nimet cennetine varis olanlardan kıl. Babamı da bağışla, o şüphesiz sapıklardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalble gelenden başka kimseye malın ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni rezil etme' demişti.

Diyanet İşleri (eski)

Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).

Diyanet Vakfi

ALLAH'a mükemmel bir kalp ile gelenler hariç.

Edip Yüksel

Ancak Allaha selim bir kalb ile varan başka

Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak Allah'a temiz bir kalp ile varan başka!»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer).»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız temiz kalple Allah'ın huzuruna gelen kurtulur.

Seyyid Kutub

"Ancak Tanrı'ya selim bir kalp ile gelenler başka."

Gültekin Onan

«Meğer ki Allaha (küfr-ü nifakdan) tamamen salim bir kalb ile gelenler ola».

Hasan Basri Çantay

Ancak Allah’a selîm (sağlam) bir kalble gelen müstesnâ.

Hayrat Neşriyat

Ancak Allah'a kalb-i selimle gelmiş olan başka.

İbni Kesir

yalnızca Allah'ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır)!"

Muhammed Esed

(87-89) «Ve (nâsın) kabirlerden diriltilip kaldırılacakları gün beni zelil etme. O gün, ne mal faide verir ve ne de oğullar. Ancak Allah'a selim bir kalp ile varan kimse müstesna.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Meğer ki Allah'a tamamen sâlim ve temiz bir kalp ile gelenler ola.

Ömer Öngüt

Ancak kişi Allah’a tertemiz bir kalp ile gelmiş ola.!

Şaban Piriş

O gün insana fayda sağlayan tek şey, Allah’a teslim ettiği selim bir gönül olur.

Suat Yıldırım

"Ancak Allah'a sağlam ve temiz kalb getiren (yarar görür)."

Süleyman Ateş

«Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka.»

Tefhim-ul Kuran

'Ancak Allah'a selim bir kalple gelen kurtulur.'

Ümit Şimşek

"Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur."

Yaşar Nuri Öztürk

Ancak Allah'a küfür ve şirkten temizlenmiş bir kalple gelenler kurtulurlar.

Abdullah Parlıyan

(84-89) “Sonraki nesiller arasında benim doğrulukla anılmamı sağla. Beni nimet cennetine vâris olaylardan eyle. Babamı da bağışla; o, doğrusu şaşırmışlardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalple gelenden başkasına mal ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni utandırma!”

Bayraktar Bayraklı

(88-89) “O gün ne malın bir faydası olur, ne de evlâdın. Yalnızca Allah'ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır)!”

Cemal Külünkoğlu

“Ancak Allah'a selim (kusursuz) bir kalp ile gelenler başka.”

Kadri Çelik

“Ancak Allah’a tertemiz ve her türlü (manevî) hastalıktan uzak bir kalble gelen bir kişi olmanın (fayda vereceği).”

Ali Ünal

“Allah’a selim kalb ile gelmiş olanlar müstesna.”

Harun Yıldırım

ancak selim bir kalple Allah'ın huzuruna çıkanlar müstesna.

Mustafa İslamoğlu

Ancak, Allah’a temiz bir kalp ile gelenler başka!”

Sadık Türkmen

Yalnızca teslim olmuş bir kalple gelen (kurtulur).

İlyas Yorulmaz

Allah’a selîm (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç.

İmam İskender Ali Mihr