Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Surenin diğer adı olan “Mesedt” ise bükülmüş ip anlamına gelir.


تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾


TEBBET (MESED) SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
tebbet kurudu, hüsrana uğradı, helâk oldu
yedâ iki eli
ebî lehebin Ebu Leheb
ve ve
tebbe kurudu, hüsrana uğradı, helâk oldu

Ebu Leheb’in iki eli kurudu ve helâk oldu.

TEBBET (MESED) SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.

Diyanet İşleri

Elleri kuruyasıca Ebû Leheb ve kendi, kurudu da.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

Adem Uğur

Ebu Leheb'in elleri kurusun. . . Kurudu da!

Ahmed Hulusi

Fitne ve fesat ateşini, İslâm’a düşmanlığı körükleyen Cehennem kütüğü Ebu Leheb’in, Ebû Lehebler’in elleri, güçleri ve imkânları kurusun! Kendileri de kahrolsun, muradlarına eremeyip perişan olsunlar.

Ahmet Tekin

Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve (zaten) kurudu da.

Ahmet Varol

Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.

Ali Bulaç

Elleri kurusun, Ebû Leheb’in... Zaten kurudu, mahvoldu o... (Çünkü kendisini, peygamber imana davet ettiği zaman, Allah’ın peygamberine beddua etmişti o.)

Ali Fikri Yavuz

Ebu Leheb'in elleri kurusun; kurudu da!

Bekir Sadak

Kurusun iki eli Ebû Leheb'in, (nasıl ki kendisi de) kurudu.

Celal Yıldırım

Ebu Leheb'in elleri kurusun; kurudu da!

Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).

Diyanet Vakfi

Ateş kürükleyenin elleri kahrolsun, zaten kendisi kahroldu.

Edip Yüksel

Yuh oldu iki eli Ebu Lehebin, kendi de yuh

Elmalılı Hamdi Yazır

Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ebu Leheb'in elleri kurusun (yok olsun o), zaten yok oldu ya.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da!

Seyyid Kutub

Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.

Gültekin Onan

«Ebû Leheb» in iki eli kurusun. (Kendisi de) kurudu (helak oldu ya).

Hasan Basri Çantay

Ebû Leheb’in iki eli kurusun; kurudu da!

Hayrat Neşriyat

İki eli kurusun Ebu Leheb'in ve yok olsun.

İbni Kesir

Kahrolsun o parlak yüzlünün iki eli ve kahrolsun kendisi!

Muhammed Esed

Ebû Leheb'in iki eli helâk oldu, kendisi de hüsrâna uğradı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ebu Leheb'in elleri kurusun! Zaten kurudu, mahvoldu.

Ömer Öngüt

Elleri kurusun Ebu Leheb’in, kurudu ya.

Şaban Piriş

Kurusun Ebû Leheb’in elleri. Zaten de kurudu!

Suat Yıldırım

Ebu Leheb'in iki eli kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya.

Süleyman Ateş

Ebu Leheb'in iki eli kurusun; kurudu ya.

Tefhim-ul Kuran

Ebu Leheb'in iki eli de helâk olsun-nitekim oldu da.

Ümit Şimşek

Elleri kurusun Ebru Leheb'in; zaten kurudu ya!

Yaşar Nuri Öztürk

Ebû Leheb'in elleri kırılıp kahrolsun. Bütün imkanları yok olup, helak olsun, zaten kendisine yazık etti, kahrolup gitti, yok oldu ya!…

Abdullah Parlıyan

Ebû Leheb'in sosyal gücü de kahrolsun, kendisi de kahrolsun! [819][820]

Bayraktar Bayraklı

Ebu Leheb'in elleri kurusun/kahrolsun. Zaten kurudu/kahroldu.

Cemal Külünkoğlu

Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve zaten kurudu da.

Kadri Çelik

Ebû Leheb’in iki eli de kurusun! Zaten kurudu da.

Ali Ünal

Ebu Leheb’in elleri kurusun; ve kurudu da...

Harun Yıldırım

Kahrolsun Ebu Leheb'in çifte gücü, zaten kendisi de kahroldu-kahrolacak!

Mustafa İslamoğlu

Ebu leheb’in (Rasûl’e taş atan) iki eli kurusun, kendisi de kurusun/zaten kurudu (zarar veremez oldu) da!..

Sadık Türkmen

Ebi Leheb'in iki eli de kurusun ve kurudu.

İlyas Yorulmaz

Ebu Leheb’in iki eli kurudu ve helâk oldu.

İmam İskender Ali Mihr