Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir.


وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾


TEKVÎR SURESİ 24. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mâ huve alâ el gaybi bi danînin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mâ ve değil
huve o
alâ el gaybi gayba karşı, o gaybta vahyolunan
bi danînin cimri, saklayan, saklayıcı

Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).

TEKVÎR SURESİ 24. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, gayb hakkında cimri değildir.

Diyanet İşleri

Arkadaşınız, gizli şeyler hakkında da nekes değildir.

Abdulbaki Gölpınarlı

O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

Adem Uğur

O, gayb hakkında cimri değildir!

Ahmed Hulusi

Peygamber, fizik ve bilgi alanı ötesiyle, gayb âlemi ile ilgili bilgilerde cimri de kıskanç da değildir, zan ve töhmet altında da bırakılamaz.

Ahmet Tekin

O gayb haberlerinden kıskançlık edip bir şeyi saklamaz. [5]

Ahmet Varol

O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

Ali Bulaç

Peygamber, vahy üzerine itham edilir de değil...

Ali Fikri Yavuz

Peygamber, gorulmeyenler hakkinda soylediklerinden oturu tohmet altinda tutulamaz.

Bekir Sadak

O (Muhammed) gaybe karşı suç zanlısı veya cimri de değildir.

Celal Yıldırım

Peygamber, görülmeyenler hakkında söylediklerinden ötürü töhmet altında tutulamaz.

Diyanet İşleri (eski)

O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

Diyanet Vakfi

O, hiçbir haberi gizlemiyor.

Edip Yüksel

Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil

Elmalılı Hamdi Yazır

O, gayb hakkında kıskanılır da değildir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O, gayb hakkında cimri de değildir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O, gayb hakkında töhmet altında tutulamaz.

Seyyid Kutub

O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

Gültekin Onan

O gaybden dolayı asla suçlu da değildir.

Hasan Basri Çantay

Ve o, gayb hakkında cimri değildir (aldığı vahyi aynen teblîğ eder)!

Hayrat Neşriyat

Gaybdan ötürü o, asla suçlu da değildir.

İbni Kesir

o, (başka birine vahyedilmiş olan) insan kavrayışının ötesindeki şeylerin bilgisinden dolayı onları kıskanan biri değildir.

Muhammed Esed

(23-25) Andolsun ki, onu apaçık ufukta gördü. Ve o, (peygamber) gaybe ait hususta behil değildir. Ve o, tardedilen bir şeytanın sözü değildir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O (Peygamber), gayb haberlerini vermede aslâ cimri değildir.

Ömer Öngüt

O, gayb hakkında suçlanacak değildir.

Şaban Piriş

O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.

Suat Yıldırım

O, gayb hakkında (verdiği haberlerden dolayı) suçlanamaz.

Süleyman Ateş

O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz).

Tefhim-ul Kuran

O, vahyedileni açıklamakta cimrilik etmez.

Ümit Şimşek

O, gayb konusunda cimri değildir.

Yaşar Nuri Öztürk

O peygamber akıl ve duyularla bilinemeyecek bilgileri bildirdiğinden dolayı suçlanamaz veya akıl ve duyularla bilinemeyecek haberleri aktarmakta cimrilik etmez yani aldığı vahyi aynen tebliğ eder.

Abdullah Parlıyan

(22-24) Sizin arkadaşınız Muhammed, kesinlikle deli değildir. O, meleği apaçık ufukta görmüştü. O, gaypten gelen bilgileri sizden esirgeyemez.

Bayraktar Bayraklı

O, insan kavrayışının ötesindeki şeylerin bilgisinden ötürü töhmet altında tutulamaz.

Cemal Külünkoğlu

O, gayb (vahiy) hakkında cimri (vahyi sizden esirgeyen) değildir.

Kadri Çelik

O, gaybı (vahyi ve sizin idrakiniz ötesindeki gerçeklerin bilgisini) size iletmede cimri davranan biri de değildir.

Ali Ünal

O, gaybe karşı cimrilik etmez.

Harun Yıldırım

kaldı ki o, görünmeyenin bilgisi üzerinde tekel kurup (onu saklayan) biri de değildir;

Mustafa İslamoğlu

O/cebrail, gayb konusunda zan/töhmet altında tutulamaz.

Sadık Türkmen

O (Muhammed), öğretilen gaybı gizleyici değildir.

İlyas Yorulmaz

Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).

İmam İskender Ali Mihr