Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾


TÛR SURESİ 7. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne azâbe rabbi-ke le vâkıun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
azâbe azap
rabbi-ke senin Rabbin
le mutlaka, kesinlikle
vâkıun vuku bulacaktır

Muhakkak ki Rabbinin azabı, mutlaka vuku bulacaktır.

TÛR SURESİ 7. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, “Beyt-i Ma’mur”a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki Rabbinin azâbı, yerine gelip olacak.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.

Adem Uğur

Muhakkak ki Rabbinin azabı elbette gerçekleşecek olgudur!

Ahmed Hulusi

Rabbinin azâbı, mutlaka gerçekleşecektir.

Ahmet Tekin

Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

Ahmet Varol

Şüphesiz senin Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir.

Ali Bulaç

Ki, Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır.

Ali Fikri Yavuz

(1-7) Tur'a, yayilmis ince deri uzerine satir satir dizilmis Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yukseltilmis tavan gibi goge, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabi hic suphesiz gelecektir.

Bekir Sadak

Elbette Rabbin azabı gerçekleşecektir.

Celal Yıldırım

(1-8) Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.

Diyanet İşleri (eski)

(1-8) Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

Diyanet Vakfi

Rabbinin cezalandırması kesinlikle gerçekleşecektir.

Edip Yüksel

Rabbının azâbı olacak muhakkak

Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbinin azabı elbette gerçekleşecektir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir.

Seyyid Kutub

Şüphesiz senin rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir.

Gültekin Onan

Ki Rabbinin azâbı hiç şübhesiz vaaki'dir (inecekdir),

Hasan Basri Çantay

(6-8) Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki'(olacak)tır; onun için hiçbir def' edici yoktur!

Hayrat Neşriyat

Muhakkak Rabbının azabı vuku bulacaktır.

İbni Kesir

Gerçek şu ki (ey insanoğlu!) Rabbin tarafından (günahkarlar için) öngörülmüş olan azap, kesinlikle vuku bulacaktır.

Muhammed Esed

(4-7) Ve Beyt-i Mâmur'a. Ve yükseltilmiş tavana. Ve dolmuş denize kasem olsun ki, şüphe yok, Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbinin azabı mutlaka meydana gelecektir.

Ömer Öngüt

Rabbinin azabı elbette gerçekleşecektir.

Şaban Piriş

Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır.

Suat Yıldırım

Rabbinin azâbı mutlaka vuku bulacaktır;

Süleyman Ateş

Şüphesiz senin Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecek olandır;

Tefhim-ul Kuran

Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

Ümit Şimşek

Ki hiç kuşkusuz, senin Rabbinin azabı meydana gelecektir.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek şu ki, ey insanoğlu! Rabbin tarafından günahkarlar için hazırladığı azap, kesinlikle gerçekleşecektir.

Abdullah Parlıyan

Rabbinin azabı kesinlikle gerçekleşecektir.

Bayraktar Bayraklı

(1-8) (Musa'nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Mamur'a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe'ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

Cemal Külünkoğlu

Ki şüphesiz senin Rabbinin azabı, kesin olarak gerçekleşecek olandır.

Kadri Çelik

Ki, Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır.

Ali Ünal

Şüphesiz Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir.

Harun Yıldırım

Şüphe yok ki, Rabbinin azabı kesinlikle vuku bulacaktır;

Mustafa İslamoğlu

Gerçek şu Kİ; Rabbinin (hakedenlere) azabı mutlaka gerçekleşecektir,

Sadık Türkmen

Rabbinin azabı mutlaka (kıyamet) meydana gelecektir.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki Rabbinin azabı, mutlaka vuku bulacaktır.

İmam İskender Ali Mihr