Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾


ZUHRÛF SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve inne-hu ummi el kitâbi ledey-nâ le alîyyun hakîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve inne-hu ve muhakkak ki o
...'de, içinde
ummi el kitâbi ümmül kitap, ana kitap
ledey-nâ katımızda
le elbette, gerçekten
alîyyun âlî, yüce
hakîmun hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

Ve muhakkak ki O (Kur’ân), katımızda Ümmülkitap’tadır. Gerçekten Âli’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

ZUHRÛF SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.

Diyanet İşleri

Ve şüphe yok ki o, bizim katımızda, kitabın aslındadır, temelindedir, elbette pek yücedir, hüküm ve hikmetle doludur.

Abdulbaki Gölpınarlı

O, katımızda bulunan Ana Kitap'ta (levh-i mahfuzda) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır.

Adem Uğur

Muhakkak ki O, katımızda, Ana BİLGİde (İlmullâh), Alîy'dir, Hakiym'dir.

Ahmed Hulusi

Nezdimizdeki ana kitapta, Levh-i Mahfuz’da mevcut olan Kur’ân elbette yücedir, hikmetlerle doludur, hükümranlık sağlar.

Ahmet Tekin

Şüphesiz o katımızda ana kitapta (Levhi Mahfuz'da kayıtlı)dır; pek yüce ve hikmet doludur.

Ahmet Varol

Şüphesiz o, Bizim katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Ali Bulaç

Gerçekten o, bizim katımızdaki ana kitabda (Levh-i Mahfûz’da) şanı çok yücedir, hikmet doludur.

Ali Fikri Yavuz

suphesiz o, Bizim katimizda Ana Kitap'ta mevcut, yuce ve hikmet dolu bir Kitap'dir.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki, o bizim katımızda ANA KİTAB'da (yazılı) kadri yücedir ve hikmet doludur.

Celal Yıldırım

Şüphesiz o, Bizim katımızda Ana Kitap'ta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'dır.

Diyanet İşleri (eski)

O, katımızda bulunan Ana Kitap'ta (levh-i mahfuzda) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır.

Diyanet Vakfi

O, ana kitapta (korunur), katımızda üstündür, bilgedir.

Edip Yüksel

Ve hakıkat o, bizim nezdimizdeki ana kitabda çok yüksek, çok hikmetlidir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve gerçekten o Bizim nezdimizdeki Ana Kitapta. Çok yüksek, çok hikmetlidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O, katımızda bulunan ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmetle doludur.

Seyyid Kutub

Şüphesiz o bizim katımızda olan ana kitaptadır (ümmülkitab); çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Gültekin Onan

Şübhesiz o (Kur'an), nezdimizdeki ana kitabda (sabit), çok yüce çok kıymetli (bir kitab) dır.

Hasan Basri Çantay

Ve muhakkak ki o, katımızda bulunan ana kitabda (Levh-i Mahfûz’da)dır. Gerçekten çok yücedir, çok hikmetlidir.

Hayrat Neşriyat

O nezdimizdeki ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmet doludur.

İbni Kesir

Ve o, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağında(n çıkmış)tır; o, gerçekten yücedir, hikmet doludur.

Muhammed Esed

Ve şüphe yok ki o, nezdimizdeki ana kitapta elbette pek yüksektir, çok hikmetle muttasıftır.

Ömer Nasuhi Bilmen

O, katımızda bulunan Ana kitap'ta (Levh-i mahfuz'da) dır. Yücedir, hikmet doludur.

Ömer Öngüt

O, katımızdaki ana kitaptadır. Yüce ve hikmet sahibidir.

Şaban Piriş

O, Bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur.

Suat Yıldırım

O, katımızda bulunan ana Kitaptadır.Yücedir, hikmetlidir.

Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz o, bizim katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Tefhim-ul Kuran

O, katımızdaki Ana Kitapta bulunan pek yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Ümit Şimşek

Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir.

Yaşar Nuri Öztürk

O Kur'ân, katımızda bulunan ana kitapta mevcut olup şanı büyüktür ve hikmetle doludur.

Abdullah Parlıyan

O, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından çıkmıştır. O, gerçekten yücedir; hikmet doludur.

Bayraktar Bayraklı

Ve o, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından (Levh-i Mahfuz'dan) çıkmıştır. O (Kur'an), gerçekten çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitapta çok yücedir, hikmet doludur.

Kadri Çelik

O, katımızda bulunan ve kuşkusuz kadri çok yüce, çok aşkın, her türlü şüphe ve değişiklikten bütünüyle uzak ve hikmet yüklü Ana Kitap’tadır.

Ali Ünal

Şüphesiz o, Bizim katımızdaki Ana Kitap’tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Harun Yıldırım

Şüphe yok ki o, katımızda bulunan ana kitapda kayıtlıdır; elbet pek değerlidir o, sonuç itibarıyla tam isabet kaydeden hükümlerle doludur.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz o, katımızdaki Ana Kitap’ta kayıtlıdır. Elbette Allah’ın şânı yücedir, doğru hüküm/karar verendir.

Sadık Türkmen

Elbetteki o Kur'an, katımızdaki yüce ve hükümlerle dolu ana kitabın içinde (kayıtlı) dir.

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki O (Kur’ân), katımızda Ümmülkitap’tadır. Gerçekten Âli’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

İmam İskender Ali Mihr