Kur'an Mealleri sistemimizde Ahmed Hulusi adına kayıtlı 114 sure meali bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan ilgili sureyi seçerek Ahmed Hulusi meallerine ulaşabilirsiniz.


Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
8 88 ENFÂL Ganimetler ENFÂL Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
9 113 TEVBE Tövbe TEVBE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
14 72 İBRÂHÎM Hz. İbrahim İBRÂHÎM Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
15 54 HİCR Hicr HİCR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
19 44 MERYEM Hz. Meryem MERYEM Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
21 73 ENBİYÂ Peygamberler ENBİYÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
27 48 NEML Karınca NEML Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
36 41 YÂSÎN Ya-Sin YÂSÎN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
37 56 SÂFFÂT Saf Tutanlar SÂFFÂT Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
44 64 DUHÂN Duman DUHÂN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
45 65 CÂSİYE Diz Çöküş CÂSİYE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
46 66 AHKÂF Kum Tepeleri AHKÂF Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
48 111 FETİH Fetih FETİH Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
49 106 HUCURÂT Odalar HUCURÂT Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
52 76 TÛR Tur Dağı TÛR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
53 23 NECM Yıldız NECM Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
54 37 KAMER Ay KAMER Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
55 97 RAHMÂN Rahman RAHMÂN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
56 46 VÂKIA Olay VÂKIA Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
57 94 HADÎD Demir HADÎD Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
58 105 MUCÂDELE Mücadele MUCÂDELE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
59 101 HAŞR Toplanma HAŞR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
60 91 MUMTEHİNE İmtihan Eden MUMTEHİNE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
61 109 SAFF Saf Tutmak SAFF Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
62 110 CUMA Cuma CUMA Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
63 104 MUNÂFİKÛN Münafık MUNÂFİKÛN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
64 108 TEGÂBUN Aldanış TEGÂBUN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
65 99 TALÂK Boşanma TALÂK Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
66 107 TAHRÎM Yasaklama TAHRÎM Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
67 77 MULK Yönetim MULK Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
68 2 KALEM Kalem KALEM Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
69 78 HÂKKA Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet HÂKKA Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
71 71 NÛH Hz. Nuh NÛH Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
72 40 CİNN Cin CİNN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
73 3 MUZZEMMİL Bürünen MUZZEMMİL Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
74 4 MUDDESSİR Gizlenen MUDDESSİR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
75 31 KIYÂME Diriliş KIYÂME Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
76 98 İNSÂN (DEHR) İnsan İNSÂN (DEHR) Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
77 33 MURSELÂT Gönderilenler MURSELÂT Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
78 80 NEBE Haber NEBE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
79 81 NÂZİÂT Söküp Çıkaranlar NÂZİÂT Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
80 24 ABESE Yüzünü ekşitti ABESE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
81 7 TEKVÎR Dolama TEKVÎR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
82 82 İNFİTÂR Parçalanma İNFİTÂR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
83 86 MUTAFFİFÎN Kandıranlar MUTAFFİFÎN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
84 83 İNŞİKAK Yarılma İNŞİKAK Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
85 27 BURÛC Burçlar BURÛC Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
86 36 TÂRIK Vuruşlu TÂRIK Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
87 8 A'LÂ En yüce A'LÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
88 68 GÂŞİYE Kuşatan GÂŞİYE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
89 10 FECR Tan Vakti FECR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
90 35 BELED Belde, şehir BELED Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
91 26 ŞEMS Güneş ŞEMS Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
92 9 LEYL Gece LEYL Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
93 11 DUHÂ Kuşluk Vakti DUHÂ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
94 12 İNŞİRÂH (ŞERH) Ferahlık İNŞİRÂH (ŞERH) Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
95 28 TÎN İncir TÎN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
96 1 ALAK Asılıp Tutunan ALAK Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
97 25 KADR (KADİR) Kadir KADR (KADİR) Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
98 100 BEYYİNE Apaçık delil BEYYİNE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
99 93 ZİLZÂL Deprem ZİLZÂL Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
100 14 ÂDİYÂT Hızlı koşan atlar ÂDİYÂT Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
101 30 KÂRİA Şiddetli Ses KÂRİA Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
102 16 TEKÂSUR Çoğalma Yarışı TEKÂSUR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
103 13 ASR Zaman ASR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
104 32 HUMEZE İnsanları arkadan çekiştiren HUMEZE Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
105 19 FÎL Fil FÎL Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
106 29 KUREYŞ Kureyş KUREYŞ Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
107 17 MÂÛN Yardımlaşma MÂÛN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
108 15 KEVSER Kevser KEVSER Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
109 18 KÂFİRÛN İnkarcılar KÂFİRÛN Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
110 114 NASR Yardım NASR Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
111 6 TEBBET (MESED) Kahrolsun (Bükülmüş ip) TEBBET (MESED) Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
112 22 İHLÂS İhlâs Makamı (6. Velâyet Kademesi, 27. basamak) İHLÂS Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
113 20 FELAK Sabah aydınlığı FELAK Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git
114 21 NÂS İnsanlar NÂS Suresi Ahmed Hulusi Mealine Git