Mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. Sûre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, dişi örümcek demektir.


وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾


ANKEBÛT SURESİ 35. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lekad teraknâ min-hâ âyeten beyyineten li kavmin ya'kılûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lekad ve andolsun ki
teraknâ biz bıraktık
min-hâ ondan
âyeten âyet, delil
beyyineten açıkça
li kavmin kavim için
ya'kılûne akıl eder, akıl edecek

Ve andolsun ki Biz, akıl edecek kavim için, ondan (indirdiğimiz riczten) açıkça âyet (delil) bıraktık..

ANKEBÛT SURESİ 35. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık.

Diyanet İşleri

Ve andolsun ki biz, akıl eden topluluk için, onlara âit apaçık bir delil bıraktık.

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.

Adem Uğur

Andolsun ki ondan (o bölgeden), aklını değerlendiren bir topluluk için apaçık bir ibret nişanesi bıraktık.

Ahmed Hulusi

Andolsun biz, ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden aklını faydalı kullanabilen toplumlar için ikazlar, birçok sosyal konunun çözümü için işaretler bıraktık.

Ahmet Tekin

Andolsun ki, akıl eden bir topluluk için ondan bir ayet (işaret) bıraktık.

Ahmet Varol

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

Ali Bulaç

Muhakkak ki, aklını kullanacak bir kavim için, o memleketden açık bir alâmet (iz ve harabe) bıraktık.

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, Biz, dusunen kimseler icin bu kasabadan apacik bir belgeyi geride birakmisizdir.

Bekir Sadak

And olsun ki biz, aklını kullanan bir millet için bu kasabada açık belge(ler) geriye bıraktık.

Celal Yıldırım

And olsun ki, Biz, düşünen kimseler için oradan apaçık bir belgeyi geride bırakmışızdır.

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.

Diyanet Vakfi

Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık.

Edip Yüksel

Ve celâlim hakkı için ondan bir âyet (bir nişane) bırakmışızdır ki teakkul edecek bir kavm için beyyine olsun

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, Biz aklını kullanacak bir topluluk için oradan bir ibret tablosu bıraktık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz o yıkık kentten, geriye düşünen kimselerin ders çıkarmalarına yarayacak belirgin izler bıraktık.

Seyyid Kutub

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

Gültekin Onan

Andolsun, aklını kullanacak bir kavm için biz oradan apaçık bir nişane (bir ibret) bırakmışızdır.

Hasan Basri Çantay

And olsun ki (biz), akıl erdirecek bir kavim için, oradan açık bir alâmet (harâbe hâlindeki evlerini) bırakmışızdır.

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; akleden bir kavim için Biz, orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

İbni Kesir

(Sonunda dediğimiz oldu;) ve ondan geriye, aklını kullananlar için açık işaretler bıraktık.

Muhammed Esed

Andolsun ki, âkilâne düşünür bir kavim için oradan bir apaçık alâmet bırakmışızdır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz aklını kullanacak kimseler için orada apaçık bir âyet (ibret nişanesi) bırakmışızdır.

Ömer Öngüt

Aklını kullanabilen bir toplum için, onlardan apaçık belgeler bırakmışızdır.

Şaban Piriş

Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten âşikâr bir ibret vesilesi (harabe) bıraktık.

Suat Yıldırım

Andolsun biz, aklını kullanan bir toplum için ondan, (harâb ettiğimiz o ülkeden) açık bir işâret bırakmışızdır.

Süleyman Ateş

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için oradan apaçık bir ayet bırakmışızdır.

Tefhim-ul Kuran

Akıl sahibi bir topluluk için, Biz o beldeden geriye apaçık bir âyet bırakmışızdır.

Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz o kentten, aklını işleten bir topluluk için geriye apaçık bir işaret bıraktık.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçekten de biz o toplumun şehirlerinden geriye, aklını kullananlar için, apaçık işaretler ve alametler bıraktık.

Abdullah Parlıyan

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için orada apaçık bir ders bırakmışızdır.

Bayraktar Bayraklı

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir toplum için o (helak ettiğimiz) memleketten ibret alınacak apaçık bir delil (harabe) bıraktık.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz biz aklını kullanacak bir kavim için oradan (geriye) apaçık bir ayet bırakmışızdır.

Kadri Çelik

Neticede, o memlekette düşünüp akleden kimseler için apaçık bir ibret vesilesi bıraktık.

Ali Ünal

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.

Harun Yıldırım

Doğrusu Biz ondan geriye, akleden bir topluluk için hakikatin apaçık belgeleri olan işaretler bırakmışızdır.

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun ki, ondan geriye aklını kullanan bir kavim için, apaçık bir işâret bıraktık!

Sadık Türkmen

Aklını kullanan bir toplum için onları, açık bir ibret sahnesi olması için (o yok olmuş halleriyle) bıraktık.

İlyas Yorulmaz

Ve andolsun ki Biz, akıl edecek kavim için, ondan (indirdiğimiz riczten) açıkça âyet (delil) bıraktık..

İmam İskender Ali Mihr