Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.


الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾


HUMEZE SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezî cemea mâlen ve addede-hu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezî o ki
cemea topladı
mâlen mal
ve addede-hu ve onu adetlendirdi, onu tekrar tekrar saydı

O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.

HUMEZE SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!

Diyanet İşleri

Öylesine ki mal yığar ve onu sayar durur.

Abdulbaki Gölpınarlı

O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

Adem Uğur

O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış, kontrol etti. A. H. )!

Ahmed Hulusi

Servet biriktirip yığarak, başında tekrar tekrar sayanların vay haline!

Ahmet Tekin

O mal biriktirdi ve onu sayıp durdu.

Ahmet Varol

Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

Ali Bulaç

O ki, bir çok mal toplamış ve onu sayıb durmaktadır...

Ali Fikri Yavuz

(1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!

Bekir Sadak

O ki, mal toplayıp durmadan sayar,

Celal Yıldırım

(1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!

Diyanet İşleri (eski)

(1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.

Diyanet Vakfi

Ki o para/mal biriktirir ve onu sayar durur.

Edip Yüksel

Ona ki bir mal toplamış ve onu saymaktadır

Elmalılı Hamdi Yazır

ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Malı toplayıp onu teker teker sayana.

Seyyid Kutub

Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

Gültekin Onan

Ki o, malı yığıb onu tekrar tekrar sayandır.

Hasan Basri Çantay

(Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır!

Hayrat Neşriyat

Ki o, mal toplayıp onu sayar.

İbni Kesir

(Vay haline o kişinin) ki, serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar,

Muhammed Esed

(2-3) Öyle kimse ki, bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur. Sanır ki onu, malı daima yaşatacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

O ki, mal toplamış ve onu tekrar tekrar saymıştır.

Ömer Öngüt

Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan ..

Şaban Piriş

Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.

Suat Yıldırım

O ki mal yığdı, onu saydı durdu.

Süleyman Ateş

Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

Tefhim-ul Kuran

Ki onlar malı yığar da sayar durur.

Ümit Şimşek

O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,

Yaşar Nuri Öztürk

Vay haline o kişinin ki, servet biriktirir ve sayar durur veya servetini zamanın hadiselerine karşı kalkan yapar.

Abdullah Parlıyan

(1-3) Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806][807]

Bayraktar Bayraklı

O ki, birçok mal toplamış ve onu sayıp duruyor.

Cemal Külünkoğlu

O, mal yığar ve onu sayar durur.

Kadri Çelik

Servet biriktirip, sonra da (muhtaçları düşünmeden hırs ve tutkuyla) onu sayar durur (ve servetim var diye başkalarını küçümser).

Ali Ünal

O ki, malı toplayıp tekrar tekrar saydı.

Harun Yıldırım

İşte, malı yığan ve onu birikim sayan bu tiptir;

Mustafa İslamoğlu

O, mal toplamış onu sayıp durmuştur,

Sadık Türkmen

O kimse ki, sürekli mal toplar ve onu sayar durur.

İlyas Yorulmaz

O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.

İmam İskender Ali Mihr