Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır.


ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٣٥﴾


KIYÂME SURESİ 35. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summe evlâ leke fe evlâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summe sonra
evlâ daha uygun, münasip, müstahak, haketme
leke sana
fe artık, bundan sonra
evlâ uygun, münasip, müstahak, haketme

Sonra sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).

KIYÂME SURESİ 35. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(34-35) “Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!” denecektir.

Diyanet İşleri

Sonra da kötülük sana gerek de gene kötülük sana.

Abdulbaki Gölpınarlı

Evet, lâyıktır sana (o azap) lâyık!

Adem Uğur

Evet, kesinlikle gereklidir sana gerekli!

Ahmed Hulusi

Bir daha teyit edelim. Cezalandırılacağın günler yaklaştı, iyice yaklaştı.

Ahmet Tekin

Sonra sana layık olan (yine azap ve helaktir), yine senin layığın budur.

Ahmet Varol

Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

Ali Bulaç

Sonra yine azab olsun sana, azab gerek!

Ali Fikri Yavuz

Daha ne olsun, sana yaziklar olsun, yaziklar!

Bekir Sadak

Sonra yine yazıklar olsun sana yazıklar! (Sen bu azaba çok daha lâyıksın.)

Celal Yıldırım

Daha ne olsun, sana yazıklar olsun, yazıklar!

Diyanet İşleri (eski)

Evet, lâyıktır sana (o azap) lâyık!

Diyanet Vakfi

Gerçekten sen bunu haketmiş bulunuyorsun.

Edip Yüksel

Evet, gerektir sana o belâ gerek

Elmalılı Hamdi Yazır

Evet gerektir o bela sana gerek!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Evet, gerektir o bela sana gerek.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yine vay başına geleceklere!

Seyyid Kutub

Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

Gültekin Onan

Yine (hoşlanmadığın herşey) sana yaklaş (ıb çat) sın. Zîrâ (sen buna başkalarından daha çok) lâyıksın.

Hasan Basri Çantay

Sonra (tekrar tekrar) sana daha lâyıktır (bu azab), daha lâyık!

Hayrat Neşriyat

Yine yazıklar olsun sana, yazıklar.

İbni Kesir

yakınına, daha da yakınına!

Muhammed Esed

(35-36) Sonra yine vay sana! Vay sana. İnsan sanır mı ki, başıboş bırakılacaktır?

Ömer Nasuhi Bilmen

Evet! Gerektir o belâ sana gerek!

Ömer Öngüt

Sonra sen buna layıksın!

Şaban Piriş

Yazık ki sana ne yazık!

Suat Yıldırım

Yine yazık sana yazık!

Süleyman Ateş

Yine buna müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

Tefhim-ul Kuran

Yine lâyıktır sana, lâyık!

Ümit Şimşek

Evet, çok uygundur sana bu bela, çok uygun!

Yaşar Nuri Öztürk

Sonra yine yazıklar olsun sana, yazıklar. Sen bu azaba çok daha layıksın.

Abdullah Parlıyan

(31-35) Ne doğruladı, ne de kulluk görevini yerine getirdi. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra da çalım sata sata yürüyerek ailesine gitmişti. Sana yazıklar olsun, yazıklar! Tekrar tekrar sana yazıklar olsun, yazıklar!

Bayraktar Bayraklı

Yine azap olsun sana, (sana) azap gerek!

Cemal Külünkoğlu

Yine sen bu hale (ilahi azaba) daha layıksın, daha da layık!

Kadri Çelik

Evet, budur senin hakkın, senin hakkın budur.

Ali Ünal

Yine layık sana dahası layık.

Harun Yıldırım

Tekrar (duy ey insan), yaklaşmakta olan hemen yanıbaşında!

Mustafa İslamoğlu

Sonra yine yazık sana, yazık!

Sadık Türkmen

Sonra sana yakın, daha yakın.

İlyas Yorulmaz

Sonra sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).

İmam İskender Ali Mihr