Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir.


إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾


MU'MİNÛN SURESİ 30. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ le mubtelîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak, elbette
fî zâlike bunda (vardır)
le elbette, mutlaka, muhakkak
âyâtin âyetler
ve in kunnâ ve biz olduk, oluruz
le elbette, mutlaka, muhakkak
mubtelîne imtihan edenler

Elbette bunda âyetler vardır. Ve muhakkak ki Biz, imtihan edenleriz.

MU'MİNÛN SURESİ 30. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki bundan deliller var elbet ve şüphesiz ki biz, insanları deneriz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bunda (Nuh ve kavminin başından geçenlerde) birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz (kullarımızı böyle) deneriz.

Adem Uğur

Muhakkak ki bunda işaretler vardır. . . Biz elbette sınarız (ki kişi kendi kapasitesini görsün).

Ahmed Hulusi

Bu Nuh kıssasında birçok ibretler, öğütler, Allahın sınırsız kudretini gösteren deliller vardır. İtaatkâr olanlarla âsi olanların ortaya çıkması için biz kullarımızı böyle deneriz.

Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda âyetler vardır ve biz muhakkak denemeden geçiririz.

Ahmet Varol

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz.

Ali Bulaç

Şüphesiz bunda (Nûh kıssasında) ibret alıncak çok alâmetler var. Doğrusu biz (bu şekilde insanları) imtihana çekenleriz.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu bunlarda dersler vardir. Biz suphesiz insanlari denemekteyiz.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki (bu önemli ve ibretli olayda) birçok öğütler ve dersler vardır. Doğrusu biz hep (böyle) sınava çekeriz.

Celal Yıldırım

Doğrusu bunlarda dersler vardır. Biz şüphesiz insanları denemekteyiz.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz bunda (Nuh ve kavminin başından geçenlerde) birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz (kullarımızı böyle) deneriz.

Diyanet Vakfi

Bunda işaretler ve dersler vardır. Biz elbette sizleri denemekteyiz.

Edip Yüksel

İşte bunda çok âyetler vardır ve hakıkat biz pek imtihancıyızdır

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bunda birçok ibretler vardır ve gerçekten Biz, pek sınavcıyızdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bunda sizin için birtakım ibretler vardır. Çünkü biz, kullarımızı böyle denemişizdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu olayda alınacak birçok dersler vardır. Biz Nuh'u ve soydaşlarını bu yolla sınavdan geçirmiş olduk.

Seyyid Kutub

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki bunda nice ibretler vardır. Biz elbette (insanları) imtihaana çekenleriz.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bunda, gerçekten ibretler vardır ve doğrusu (biz, onları) elbette imtihân edicileriz.

Hayrat Neşriyat

Şüphesiz ki bunda ayetler vardır. Biz, elbette deneyenleriz.

İbni Kesir

Bu (kıssa)da, muhakkak ki, (düşünen insanlar için çıkarılacak) dersler vardır; ve şüphesiz, Biz (insanı) sınavdan geçirmekteyiz.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, bunda elbette bir nice ibretler vardır ve hakikaten Biz elbette pek imtihan edicileriz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda âyetler (ibretler) vardır. Çünkü biz, insanları imtihan etmekteyiz.

Ömer Öngüt

Şüphesiz bunda ayetler/belgeler vardır ve elbette biz imtihan ediyoruz.

Şaban Piriş

Bunda elbette alınacak çok ibretler var. Gerçekten Biz insanları imtihan etmekteyiz.

Suat Yıldırım

Gerçi biz, (onları) sınıyorduk ama, bu olayda (sizler için de) nice ibretler vardır.

Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten denemeden geçiririz.

Tefhim-ul Kuran

İşte bunda nice âyetler vardır. Biz böylece kullarımızı imtihan etmekteyiz.

Ümit Şimşek

Biz onları imtihan ediyor idiysek de bunda elbette ibretler vardır!

Yaşar Nuri Öztürk

Bu kıssada muhakkak ki, düşünen insanlar için çıkarılacak dersler vardır. Şüphesiz biz, insanları sınavdan geçirmekteyiz.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz bu olguda dersler vardır. Biz, kesinlikle denemekteyiz.

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan etmekteyiz.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten deneyenleriz.

Kadri Çelik

(Nuh ile kavmi arasında) bu olup bitenlerde hiç şüphesiz pek çok ibretler ve mesajlar vardır; ve Biz ancak, insanları (pek çok hikmete binaen) imtihanlardan geçirmekteyiz.

Ali Ünal

Şüphesiz bunda birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz deneriz.

Harun Yıldırım

Elbet bunda, (akleden kimseler için) işaretler vardır; ve elbet Biz (öncekileri) de sınavdan geçirmişizdir.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz bunda, bir çok ibretler/dersler vardır. Gerçekten Biz, yaptıklarınızın karşılığını verip sizleri açığa çıkaranlarız.

Sadık Türkmen

Bunlarda alınacak ibretler var ve biz (insanları) bunlarla deniyoruz.

İlyas Yorulmaz

Elbette bunda âyetler vardır. Ve muhakkak ki Biz, imtihan edenleriz.

İmam İskender Ali Mihr