Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir.


نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾


MU'MİNÛN SURESİ 56. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

nusâriu lehum fî el hayrâti bel lâ yeş'urûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
nusâriu çabuk yapıyoruz, çabuklaştırıyoruz
lehum onlar için, onlara
fî el hayrâti hayırlarda, hayırları
bel bilâkis, hayır
lâ yeş'urûne şuurunda (bilincinde), farkında değiller

Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı (mı sanıyorlar)? Hayır, onlar farkında değillerdir.

MU'MİNÛN SURESİ 56. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(55-56) Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar!

Diyanet İşleri

Hayırlara ulaşıvermelerini sağlamadayız, hayır, anlamıyorlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Adem Uğur

Onlar için hayırlar (olsun diye) koşuşturuyoruz! Hayır, onlar farkında değiller!

Ahmed Hulusi

İyilikleri ve iyi âkıbete kavuşmaları konusunda onların lehine gayret gösteriyoruz. Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Ahmet Tekin

Onların iyiliklerine koşuyoruz. Hayır onlar (işin) farkında olmuyorlar.

Ahmet Varol

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz)? Hayır, onlar şuurunda değiller.

Ali Bulaç

(55-56) Onlara dünyada verdiğimiz mal ve evlâddan dolayı, biz onların hayırlarına acele ediyoruz, zannında mı bulunuyorlar? Hayır, anlamıyorlar, (dünya haline aldanıyorlar, ahiretteki perişanlığı düşünmüyorlar).

Ali Fikri Yavuz

(55-56) Kendilerine mal ve ogullar vermekle, iyiliklerde onlar icin acele ettigimizi mi zannederler? Hayir; farkinda degiller.

Bekir Sadak

(55-56) Kendilerine mal ve oğullardan verdiğimizle onlar hakkında hayırlarda acele koşuştuğumuzu mu sanırlar ? Hayır, onlar (ilâhî sünnetin hükmünü yürüteceğini) bir türlü anlayamıyorlar.

Celal Yıldırım

(55-56) Kendilerine mal ve oğullar vermekle, iyiliklerde onlar için acele ettiğimizi mi zannederler? Hayır; farkında değiller.

Diyanet İşleri (eski)

(55-56) Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Diyanet Vakfi

Onların iyiliğine koşuyoruz? Hayır, farkında değiller.

Edip Yüksel

Onların hakıkaten hayırlarına müsareat ediyoruz. Hayır, şuurları yok

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlara hayırlar sağlamaya koşuyoruz. Hayır, anlayamıyorlar!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz. Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onların iyiliklerine koşuyoruz? Aslında onlar işin farkında değildirler.

Seyyid Kutub

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz)? Hayır, onlar şuurunda değiller.

Gültekin Onan

(55-56) Onlar kendilerine imdâd etdiğimiz (verdiğimiz) mal ve evlâd ile bizim hayırlarına acele etdiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onlar (işin) farkına varmıyorlar.

Hasan Basri Çantay

(55-56) (Onlar,) kendilerine vermekte olduğumuz mal ve oğullar ile, onların hayırlarınamı koşuyoruz sanıyorlar? Hayır! (Onlar işin) farkına varmıyorlar!

Hayrat Neşriyat

İyiliklerde onlar için acele davranmaktayız. Hayır farkında değiller.

İbni Kesir

onları (kendi anlayışlarına göre) iyi ve yararlı (bildikleri) şeylerde yarıştırmak (istiyoruz)? Hayır, onlar (yanıldıklarının) farkında değiller!

Muhammed Esed

Onlar için hayırları hususunda müsaraat ederiz. Hayır, anlamıyorlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır onlar işin farkında değiller.

Ömer Öngüt

İyiliklerde onlara acele davranıyoruz. Hayır, onlar, ne yaptıklarının farkında değiller.

Şaban Piriş

(55-56) Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller!

Suat Yıldırım

Onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, (bu verdiğimiz dünyâ ni'metleri, onlar için bir imtihandır, fakat onlar) farkında değiller.

Süleyman Ateş

Biz onların hayırlarına koşuyoruz (veya yardım ediyoruz) Hayır, onlar şuurunda değiller.

Tefhim-ul Kuran

Hayırlarına koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değiller.

Ümit Şimşek

Ve iyiliklerine koşuyoruz. Hayır, farkında olmuyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk

onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, bu verdiğimiz tüm nimetler, onlar için bir imtihandır, ama onlar hala bunun farkında değiller.

Abdullah Parlıyan

(55-56) Kendilerine mal ve çocuklar vererek, onlara iyiliklerde bulunmaya acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, farkında değiller.

Bayraktar Bayraklı

(55-56) Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve evlatlarla onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, onlar bir türlü anlayamıyorlar.

Cemal Külünkoğlu

Onlara hayırlar sağlamaya mı koşuyoruz? Hayır, onlar farkında değillerdir.

Kadri Çelik

Üzerlerine hep hayır yağdırmak için koşturuyoruz? Asla! Meselenin farkında değil onlar.

Ali Ünal

Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Harun Yıldırım

Bizim kendilerinin (mevcut hallerini) onayladığımızı sanıyorlar, öyle mi? Asla! Fakat onlar (bunun bile) farkında değiller.

Mustafa İslamoğlu

Onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, onlar farkında olamıyorlar.

Sadık Türkmen

Onlar farkına varmadan biz onları yararlı işlerde koşturuyoruz ki (denensinler).

İlyas Yorulmaz

Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı (mı sanıyorlar)? Hayır, onlar farkında değillerdir.

İmam İskender Ali Mihr