Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir.


وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾


MU'MİNÛN SURESİ 59. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

vellezîne (ve ellezîne) hum bi rabbi-him lâ yuşrikûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
vellezîne (ve ellezîne) o kimseler, onlar
hum onlar
bi rabbi-him Rab'lerine
lâ yuşrikûne ortak koşmazlar şirk koşmazlar

Ve onlar, Rab’lerine şirk koşmazlar.

MU'MİNÛN SURESİ 59. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Rablerine ortak koşmayanlar,

Diyanet İşleri

Öyle kişilerdir onlar ki Rablerine şirk koşamazlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rablerine ortak tanımayanlar;

Adem Uğur

Onlar ki Rablerine ortak koşmayanlardır (kendilerinde açığa çıkanın Rablerinin Esmâ'sı olduğu bilincindedirler - fenâfillah).

Ahmed Hulusi

Onlar ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Rablerine ortak koşmazlar, gizli şirke düşmezler, başka otoriteler kabul etmezler.

Ahmet Tekin

Rabblerine ortak koşmayanlar,

Ahmet Varol

Rablerine ortak koşmayanlar,

Ali Bulaç

Rablerine hiç ortak koşmıyanlar.

Ali Fikri Yavuz

(57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine es kosmayanlar, Rablerine donecekleri icin kalbleri urpererek vermeleri gerekeni verenler, iste onlar iyi islerde yaris ederler, o ugurda ileri gecerler.

Bekir Sadak

Onlar ki, Rablerine ortak koşmazlar ;

Celal Yıldırım

(57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalbleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.

Diyanet İşleri (eski)

Rablerine ortak tanımayanlar;

Diyanet Vakfi

Rab'lerine ortak koşmayanlar,

Edip Yüksel

Ve rablarına hiç şirk koşmıyanlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Rablerine hiç ortak koşmayanlar,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Rablerine ortak tanımayanlar,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ve onlar ki, Rabb'lerine ortak koşmuyorlar.

Seyyid Kutub

Rablerine ortak koşmayanlar;

Gültekin Onan

(57-58-59-60-61) Hakıykaten Rablerini büyük tanıyıb (Onun korkusuyle) rikkate gelenler, Rablerinin âyetlerine îman etmekde sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri kork (u ile çarp) arak vergilerini verenler (yok mu?) İşte bunlardır ki hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve bunlar onun için tâ önde gidenlerdir.

Hasan Basri Çantay

Yine o kimseler ki, onlar Rablerine ortak koşmazlar.

Hayrat Neşriyat

Ve Rabblarına şirk koşmayanlar,

İbni Kesir

Rablerinden başka hiçbir varlığa tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar,

Muhammed Esed

Ve o kimseler ki, onlar Rablerine şerik ittihaz etmezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rablerine ortak koşmazlar.

Ömer Öngüt

Ve Rab’lerine şirk koşmayanlar.

Şaban Piriş

Rab’lerine hiç ortak tanımayanlar.

Suat Yıldırım

Ve onlar ki Rablerine ortak koşmazlar.

Süleyman Ateş

Rablerine ortak koşmayanlar,

Tefhim-ul Kuran

Ve Rablerine asla ortak koşmazlar.

Ümit Şimşek

Onlar ki, Rablerine ortak koşmazlar,

Yaşar Nuri Öztürk

Rablerinden başka hiçbir varlığa, tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar.

Abdullah Parlıyan

(57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar,

Bayraktar Bayraklı

(57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar.

Cemal Külünkoğlu

Rablerine ortak koşmayanlar.

Kadri Çelik

(Niyette, inançta, ibadette ve hayatı tanzimde) Rabbilerine hiçbir şekilde şirk koşmayanlar;

Ali Ünal

Rablerine ortak tanımayanlar;

Harun Yıldırım

Rablerine şirk koşmayanlar,

Mustafa İslamoğlu

Rablerine hiç ortak koşmayanlar,

Sadık Türkmen

Ve onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar, Rab’lerine şirk koşmazlar.

İmam İskender Ali Mihr