Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir.


وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾


MU'MİNÛN SURESİ 60. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezîne yu'tûne mâ âtev ve kulûbu-hum veciletun enne-hum ilâ rabbi-him râciûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezîne ve o kimseler, onlar
yu'tûne verirler
mâ âtev verecekleri şey
ve kulûbu-hum ve onların kalpleri
veciletun titreyerek, titrer
enne-hum muhakkak ki onlar, onlar ..... olduğundan
ilâ rabbi-him Rab'lerine
râciûne dönenler, rücu edenler

Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar, Rab’lerine geri dönenler (ulaşanlar) olduğundan onların kalpleri titrer.

MU'MİNÛN SURESİ 60. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,

Diyanet İşleri

Öyle kişilerdir onlar ki verecekleri neyse verirler ve yürekleri, şüphesiz olarak dönüp Rablerinin tapısına varacaklarını bildikleri için korkuyla dolar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar;

Adem Uğur

Onlar ki verdiklerini, Rablerine rücu edecekleri düşüncesiyle verirler.

Ahmed Hulusi

Müslüman nesillerin tevdi ettikleri emanetleri, sorumlulukları, lâyıkı veçhile yerine getirememe endişesiyle kalpleri ürpererek gelecek nesillere aktarmaya, verdikleri zekâtı, sadakayı, vergiyi kabul edilmeme endişesiyle kalpleri ürpererek vermeye devam edenlerdir. Onlar da kesinlikle rablerinin huzuruna vararak hesap verecekler.

Ahmet Tekin

Ve verdiklerini Rabblerine döndürülecekleri için kalpleri ürpererek verenler.

Ahmet Varol

Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye, vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler;

Ali Bulaç

Rablerinin huzuruna varacaklarından kalbleri korkarak verdiklerini (zekâtlarını) verenler,

Ali Fikri Yavuz

(57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine es kosmayanlar, Rablerine donecekleri icin kalbleri urpererek vermeleri gerekeni verenler, iste onlar iyi islerde yaris ederler, o ugurda ileri gecerler.

Bekir Sadak

Onlar ki kendilerine verilen (nîmetler)den (Allah yolunda muhtaçlara) verirler ve Rablarına mutlaka döneceklerini (bildikleri) için kalbleri ürperir;

Celal Yıldırım

(57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalbleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.

Diyanet İşleri (eski)

Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar;

Diyanet Vakfi

Rab'lerine döneceklerinin bilincinde olarak verenler,

Edip Yüksel

Ve rablarının huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak vergilerini verenler

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve Rablerinin huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak vergilerini verenler,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve, Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar;

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ve onlar ki, Rabb'lerine dönecekler diye kalpleri ürpererek verdikleri şeyi verirler.

Seyyid Kutub

Ve gerçekten rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler;

Gültekin Onan

(57-58-59-60-61) Hakıykaten Rablerini büyük tanıyıb (Onun korkusuyle) rikkate gelenler, Rablerinin âyetlerine îman etmekde sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri kork (u ile çarp) arak vergilerini verenler (yok mu?) İşte bunlardır ki hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve bunlar onun için tâ önde gidenlerdir.

Hasan Basri Çantay

Ve o kimseler ki, şübhesiz onlar Rablerine dönecek kimseler oldukları(nı bildikleri)için, verdikleri şeyleri kalbleri ürpererek verirler.

Hayrat Neşriyat

Ve Rabblarına döneceklerinden kalbleri ürpererek vermeleri gerekenleri verenler,

İbni Kesir

sonunda Rablerine dönecekleri düşüncesi içinde kalpleri titreyerek vermeleri gerekeni verenler:

Muhammed Esed

Ve o kimseler ki, onlar Rablerinin huzuruna muhakkak varacaklarından dolayı kalpleri şiddetli korkarak verdiklerini (sadakaları vesâireyi) verirler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Verdiklerini, Rablerinin huzuruna dönecekleri düşüncesi ile kalpleri ürpererek verirler.

Ömer Öngüt

Rab’lerine dönecek oldukları için kalpleri çarparak vereceklerini verenler..

Şaban Piriş

Rab’lerine dönüp hesaba çekileceklerinden, yaptıkları hayırları kalpleri titreyerek yapanlar.

Suat Yıldırım

Verdiklerini, Rablerinin huzûruna dönecekleri düşüncesiyle kalbleri korkudan ürpererek verirler.

Süleyman Ateş

Ve onlar gerçekten Rablerine dönecekler diye, vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler;

Tefhim-ul Kuran

Verdiklerini de, Rablerinin huzuruna varacaklarının bilinci içinde, kalpleri ürpererek verirler.

Ümit Şimşek

Onlar ki, verdiklerini, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek verirler;

Yaşar Nuri Öztürk

Sonunda, Rablerine dönecekleri düşüncesi içinde kalpleri titreyerek, vermeleri gerekeni verenler.

Abdullah Parlıyan

Onlar ki Rablerinin huzuruna çıkacakları korkusuyla kalpleri titreyerek verirler.

Bayraktar Bayraklı

(60-61) Rablerine döneceklerini bildikleri için, verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte onlardır iyilikte yarışanlar ve bu yarışı önde götürenler.

Cemal Külünkoğlu

Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler.

Kadri Çelik

(İşledikleri her işte, ortaya koydukları her davranışta, söyledikleri her sözde ve Allah yolunda) yaptıkları her harcamada, Rabbilerine dönüş yolunda olduklarının şuuru (ve O’nu razı edip edemedikleri endişesi) içinde kalbleri tir tir titreyenler;

Ali Ünal

Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar;

Harun Yıldırım

en sonunda yine Rablerine döneceklerine inandıklarından, yüreklerinde tarifsiz bir ürperti duyarak vermeleri gerekeni verenler:

Mustafa İslamoğlu

Gerçekten verdiklerini, Rablerinin huzuruna dönecekleri düşüncesi ile, kalpleri ürpererek verenler,

Sadık Türkmen

Onlar, vermeleri gerekenleri (zekatlarını ve sadakalarını) verirler ve dönüşlerinin bize olduğuna kesinlikle inandıklarından, kalpleri heyecan içinde titrer.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar, Rab’lerine geri dönenler (ulaşanlar) olduğundan onların kalpleri titrer.

İmam İskender Ali Mihr

Rabblerine döneceklerinden yürekleri korku ile ürpererek zekâtlarını verenler,

Abdullah Aydın

Ve Rabblerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri çarparak zekâtlarını verenler!..

Ahmet Davudoğlu

(zekât ve sadakadan) verdiklerini, Rabblerin huzuruna dönecekler diye kalpleri korku ile ürpererek verenler (var ya)!

Ali Arslan

Verdiklerini, Rablerine dönecekleri için, kalpleri ürpererek verenler,

Arif Pamuk

Ve Rabbleri Cella Şânühu'ya rücu edeceklerinden kalpleri titreyerek vereceklerini (zekât ve sadakalarını) verirler.

Ayntabî Mehmet Efendi

Ve onlar ki Rabblerinin huzuruna döneceklerine inandıklarından, verdikleri hayır ve sadakaları kalpleri korku ile ürpererek verirler.

Bahaeddin Sağlam

Ve Rabblerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar.

Diyanet Vakfı (1993)

Rabblerinin huzuruna döneceklerinden, yürekleri titreyerek verecekleri (zekât, sadaka gibi vergileri)'ni verenler (var ya)...

Hasan Tahsin Feyizli

Kalpleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler...

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Ve şüphesiz Rablerine dönücüler olduklarından verdiklerini kalpleri titreyerek verenlerdir.”

Hüseyin Kaleli

Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekleri korkusuyla kalbleri ürpererek verirler.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Ve, Rabblerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yaparlar.

Bir Heyet

(60-61) Yaptıklarını Rabblerine döneceklerinden korktukları için kalpleri titreyerek yapanlar… İşte bunlar hayır işlerinde koşuşurlar ve hayır işlerine en önde giderler.

Nedim Yılmaz

(59-60-61)Rablerine asla eş-ortak katmayanlar, Rablerine döneceklerine (inandıklarından) yürekleri titreyerek vereceklerini verenler, onlar hayır işlerine koşarak yarışırlar ve hayır işlerine varmakta ileri geçerler.

Ömer Rıza Doğrul

Rablerine döneceklerinden, verdiklerini kalpleri korkarak verirler.

Talat Koçyiğit

Ve şunlar ki, kendilerine verilenden verirler ve Rabblerinin huzuruna döneceklerinden kalpleri titrer.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan