Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir.


وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾


MU'MİNÛN SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ellezîne hum li emânâti-him ve ahdi-him râûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ellezîne ve o kimseler, onlar
hum onlar
li emânâti-him emanetlerine
ve ahdi-him ve ahdlerine
râûne riayet edenler, koruyanlar, uyanlar, sadık olanlar

Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).

MU'MİNÛN SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.

Diyanet İşleri

Ve öyle kişilerdir onlar ki emânetlerine ve ahitlerine riâyet ederler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

Adem Uğur

Ayrıca onlar (o iman edenler) ki kendilerine emanet edilmiş olana ihanet etmeyip, verdikleri sözlere uyarlar.

Ahmed Hulusi

Mü’minler, kamu görevlerini, sorumluluklarını yerine getirenler, toplumda güven ortamı sağlayanlar, emanete, ahitlerine, taahhütlerine, sözlerine riayet edenlerdir.

Ahmet Tekin

(Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

Ahmet Varol

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

Ali Bulaç

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

Ali Fikri Yavuz

Onlar emanetlerini ve sozlerini yerine getirirler.

Bekir Sadak

Onlar ki emânetlerini ve verdikleri sözü gözetir (yerine getirirler.

Celal Yıldırım

Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

Diyanet İşleri (eski)

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

Diyanet Vakfi

Onlar ki kendilerine emanet edilen şeylere dikkat ederler. Verdikleri sözleri de yerine getirirler.

Edip Yüksel

Ve onlar ki emanetlerine ve ahidlerine riayetkârdırlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar ki, uhdelerine verilen emanetleri korurlar ve sözlerini tutarlar.

Seyyid Kutub

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

Gültekin Onan

(Öyle mü'minler) ki onlar emânetlerine ve ahidlerine riaayetkârdırlar.

Hasan Basri Çantay

Yine o kimseler ki, onlar emânetlerine ve sözlerine riâyet edenlerdir.

Hayrat Neşriyat

Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.

İbni Kesir

ve onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler,

Muhammed Esed

Ve o mü'minler ki, onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

Ömer Öngüt

Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır.

Şaban Piriş

O müminler üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.

Suat Yıldırım

Ve o(mü'min)ler emânetlerine ve ahidlerine özen gösterirler.

Süleyman Ateş

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

Tefhim-ul Kuran

O mü'minler, emanet ve ahidlerine riayet ederler.

Ümit Şimşek

O müminler, emanetlerine, ahitlerine saygı duyup sahip çıkanlardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve onlar ki, emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler.

Abdullah Parlıyan

Müminler emanetleri korur ve verdikleri sözleri yerine getirirler.

Bayraktar Bayraklı

Onlar, emanetlerine ve sözleşmelerine sadakat gösterirler.

Cemal Külünkoğlu

(Hakeza) Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.

Kadri Çelik

O mü’minler, üzerlerindeki ve kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti, vazifeyi dikkatle gözetir ve verdikleri sözleri tastamam yerine getirirler.

Ali Ünal

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

Harun Yıldırım

yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler;

Mustafa İslamoğlu

Ve onlar ki; emânetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır.

Sadık Türkmen

İnananlar, emanetleri ve ahitlerini yerine getirmeyi özenle gözetirler.

İlyas Yorulmaz

Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).

İmam İskender Ali Mihr