Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.


السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾


MUZZEMMİL SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

es semâu munfatirun bi-hî kâne va'du-hu mef'ûlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
es semâu gök
munfatirun yarılıp çatlamıştır
bi-hî onunla, onun sebebiyle
kâne olmuştur
va'du-hu onun vaadi
mef'ûlen tahakkuk etmiştir, yerine gelmiştir, yapılmıştır

Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O’nun (Allah’ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir).

MUZZEMMİL SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.

Diyanet İşleri

Gök, o gün yarılır, vaadi, yerine gelir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.

Adem Uğur

Semâ onunla yarılır! O'nun vaadi gerçekleşmiştir!

Ahmed Hulusi

Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah’ın va’di, tehdidi mutlaka yerine gelir.

Ahmet Tekin

Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.

Ahmet Varol

Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.

Ali Bulaç

O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir.

Ali Fikri Yavuz

O gunun siddetiyle gok bile parcalanir. O'nun sozu yerine gelir.

Bekir Sadak

Gök, onunla (o günün dehşetiyle) çatlamıştır (çatlayacak). O'nun va'di mutlaka yerine gelir.

Celal Yıldırım

O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. O'nun sözü yerine gelir.

Diyanet İşleri (eski)

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.

Diyanet Vakfi

Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

Edip Yüksel

Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır

Elmalılı Hamdi Yazır

Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O'nun va'di yerine getirilmiştir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.

Seyyid Kutub

Bu nedenle gök bile yarılmıştır; (artık) O'nun vaadi gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.

Gültekin Onan

Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va'di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.

Hasan Basri Çantay

Gök (bile) onunla (o günün şiddetiyle) yarılmış olur! O’nun (Allah’ın) va'di yerine getirilmiş (olacak)tır.

Hayrat Neşriyat

Gök, onunla yarılmış ve O'nun vaadi yerini bulmuştur.

İbni Kesir

göklerin paramparça olacağı, (ve) Allah'ın (yeniden diriltme) vaadinin gerçekleşeceği (Gün)?

Muhammed Esed

(18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah'ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev'izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.

Ömer Nasuhi Bilmen

O günün şiddetinden gök yarılır, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir.

Ömer Öngüt

O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır.

Şaban Piriş

O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah’ın vâdi mutlaka gerçekleşir.

Suat Yıldırım

Gök (bile) onun dehşetinden yarılır. Allâh'ın va'di mutlaka yapılmıştır.

Süleyman Ateş

Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.

Tefhim-ul Kuran

Öyle bir gün ki, dehşetiyle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş demektir.

Ümit Şimşek

Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk

Göklerin paramparça olacağı ve Allah'ın yeniden diriltme vaadinin gerçekleşeceği gün.

Abdullah Parlıyan

O gün, gök parça parça olur ve O'nun vaadi gerçekleşmiş olur.

Bayraktar Bayraklı

O günün dehşetinden gökler parçalanır ve Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.

Cemal Külünkoğlu

O günün dehşetinden gökler parçalanır. Allah'ın sözü kesinlikle yerine gelir.

Kadri Çelik

Gök, o günün dehşetinden çatlar. Allah’ın sözü mutlaka yerine gelir.

Ali Ünal

Gök bile bu sebeple yarılmıştır. O’nun va’di gerçekleştirilmiştir.

Harun Yıldırım

Gök, bu sebeple çatlamış bir çekirdek (gibi yeni bir doğuma gebedir); böylece O'nun vaadi gerçekleşmiş olacaktır.

Mustafa İslamoğlu

O günün şiddetinden gökyüzü çatlamıştır. Ve O’nun sözü yerine getirilmiştir.

Sadık Türkmen

İnkârınızdan dolayı gök neredeyse paramparça olacaktı. Rabbinin vaadi mutlak olacaktır.

İlyas Yorulmaz

Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O’nun (Allah’ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir).

İmam İskender Ali Mihr