Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾


NİSÂ SURESİ 126. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve li allâhi fî es semâvâti ve mâ fî el ardı ve kâne allâhu bi kulli şey'in muhîtan
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve li allâhi ve Allah'ındır
şeyler (ne varsa)
fî es semâvâti semalarda, göklerde
ve mâ ve şeyler (ne varsa)
fî el ardı yeryüzünde
ve kâne ve oldu, ...dır
allâhu Allah
bi ...'i
kulli her
şey'in şey
muhîtan kuşatan

Ve, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah, (ilmiyle ve rahmetiyle) herşeyi kuşatandır.

NİSÂ SURESİ 126. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.

Diyanet İşleri

Allah'ındır ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve Allah, her şeyi kavramış, kuşatmıştır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O'nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz).

Adem Uğur

Semâlar ve arzda olan ne varsa Allâh içindir (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği mânâların açığa çıkması için). Allâh, şeyleri Esmâ'sından yaratmış olması sonucu Muhiyt'tir.

Ahmed Hulusi

Göklerdeki varlıklar ve imkânlar, yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. Allah herşeyi ilmiyle kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır.

Ahmet Tekin

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatmıştır.

Ahmet Varol

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatandır.

Ali Bulaç

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah’ın ilim ve kudreti her şeyi kuşatıcıdır.

Ali Fikri Yavuz

Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'indir. Allah her seyi kusatir. *

Bekir Sadak

Göklerde olanlar da, yerdekiler de hep Allah'ındır. Allah her şeyi (ilmiyle, kudretiyle, kahır ve teshîriyle) kuşatmıştır.

Celal Yıldırım

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatır.

Diyanet İşleri (eski)

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O'nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz).

Diyanet Vakfi

Yerde ve göktekilerin hepsi ALLAH'ındır. ALLAH her şeyi Kuşatır

Edip Yüksel

Halbukî göklerdeki ve yerdeki hep Allahındır ve Allah her şey'i muhît bulunuyor

Elmalılı Hamdi Yazır

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah herşeyi kuşatıcıdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Gerek göklerde ve gerekse yeryüzünde bulunan tüm varlıklar Allah'a aittir. Allah herşeyi kuşatmıştır.

Seyyid Kutub

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Tanrı'nındır. Tanrı, her şeyi kuşatandır.

Gültekin Onan

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır. Allah (ın ilm-ü kudreti çepçevre) her şey'i kuşatıcıdır.

Hasan Basri Çantay

Hem göklerde olan ve yerde bulunanlar Allah’ındır. Ve Allah, herşeyi (ilim ve kudretiyle) tamâmen kuşatıcıdır.

Hayrat Neşriyat

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah; her şeyi kuşatıcı olandır.

İbni Kesir

Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir ve Allah her şeyi kuşatmıştır.

Muhammed Esed

Göklerde ne varsa, yeryüzünde de ne varsa hepside Allah Teâlâ'nındır. Ve Allah Teâlâ her şeyi kuşatmış bulunmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.

Ömer Öngüt

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatmıştır.

Şaban Piriş

Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Allah ilmi ve kudreti ile her şeyi kuşatır.

Suat Yıldırım

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. Allâh(ın bilgisi), herşeyi kuşatmıştır.

Süleyman Ateş

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatandır.

Tefhim-ul Kuran

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah herşeyi kuşatmıştır.

Ümit Şimşek

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Allah Muhît'tir, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Allah herşeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır.

Abdullah Parlıyan

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır.

Bayraktar Bayraklı

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın ilmi ve kudreti, her şeyi kuşatmıştır (hiçbir şey O'nun bilgisinin ve kudretinin dışında kalamaz).

Cemal Külünkoğlu

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatıcı olandır.

Kadri Çelik

Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah, (ilmiyle, kudretiyle) her şeyi kuşatmış bulunmaktadır.

Ali Ünal

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz Allah her şeyi ihata edici olandır.

Harun Yıldırım

Neticede, göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir ve Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.

Mustafa İslamoğlu

Göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. Allah herşeyi kuşatıcıdır.

Sadık Türkmen

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah her şeyi kuşatmıştır.

İlyas Yorulmaz

Ve, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah, (ilmiyle ve rahmetiyle) herşeyi kuşatandır.

İmam İskender Ali Mihr