Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾


NİSÂ SURESİ 133. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in yeşa' yuzhib-kum eyyuhâ en nâsu ve ye'ti bi âharîne ve kâne allâhu alâ zâlike kadîran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in eğer, olsa, ise
yeşa' o diler
yuzhib-kum sizi giderir, sizi yok eder (helâk eder)
eyyuhâ ey
en nâsu insanlar
ve ye'ti ve getirir
bi âharîne başkalarını, diğerlerini
ve kâne ve oldu, ...dır
allâhu Allah
alâ ...'a
zâlike bu
kadîran kaadir, kudret sahibi, gücü yeten

Eğer O (Allah) dilerse ey insanlar, sizi giderir (helâk eder) ve başkalarını getirir! Ve Allah buna kaadir'dir.

NİSÂ SURESİ 133. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah, buna hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet İşleri

Dilerse ey insanlar, sizi ortadan kaldırır, başkalarını getirir ve Allah'ın buna gücü yeter.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir; Allah buna kadirdir.

Adem Uğur

Ey insanlar, eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp, başkalarını açığa çıkarır! Allâh bunu yapmaya muktedirdir!

Ahmed Hulusi

Allah’ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olursa, sizi yok eder, ey insanlar! Yerinize de başka nesiller, başka kavimler getirir. Allah’ın buna gücü kudreti yeter.

Ahmet Tekin

Ey insanlar! Allah dilerse sizi alıp götürür ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın bunu yapmaya gücü yeter.

Ahmet Varol

Eğer dilerse, ey insanlar, sizi giderir (yok eder) ve başkalarını getirir. Allah, buna güç yetirendir.

Ali Bulaç

Ey insanlar! Eğer O dilerse, sizi giderir yok eder de (yerinize) başkalarını getirir. Allah buna da kadirdir.

Ali Fikri Yavuz

Ey Insanlar! Allah dilerse sizi yok eder, baskalarini getirir, O, buna Kadir'dir.

Bekir Sadak

(Allah) dilerse —ey insanlar !— sizleri giderip başkalarını getirir. Allah'ın (elbette) gücü buna yeter.

Celal Yıldırım

Ey İnsanlar! Allah dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir, O, buna Kadir'dir.

Diyanet İşleri (eski)

Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir; Allah buna kadirdir.

Diyanet Vakfi

İnsanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırıp başkalarını getirir. ALLAH'ın gücü buna yeter.

Edip Yüksel

Dilerse sizleri giderir de ey insanlar! Başkalarını getirir, Allah ona da kadîr bulunuyor

Elmalılı Hamdi Yazır

Ey insanlar, O dilerse sizleri götürür, yerinize başkalarını getirir! Allah buna da kadirdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. Ve Allah, buna kadirdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey insanlar, eğer O dilerse sizi ortadan kaldırır da yerinize başkalarını getirir. Hiç şüphesiz Allah'ın gücü bunu yapmaya yeter.

Seyyid Kutub

Eğer dilerse, ey insanlar, sizi giderir (yok eder) ve başkalarını getirir. Tanrı, buna güç yetirendir.

Gültekin Onan

Eğer o dilerse, ey insanlar, sizi giderir de (yerinize) diğerlerini getirir. Allah buna hakkıyle kaadirdir.

Hasan Basri Çantay

Eğer (O) dilerse, ey insanlar, sizi (bu dünyadan) giderir de (yerinize) başkalarını getirir! Ve Allah, buna hakkıyla gücü yetendir.

Hayrat Neşriyat

Ey insanlar; o, dilerse; sizi götürür de yerinize başkalarını getirir. Allah, buna kadirdir.

İbni Kesir

O, eğer dilerse, ey insanlar, sizi yok edip (yerinize) başka varlıklar geçirebilir: Çünkü Allah bunu yapmaya gerçekten muktedirdir.

Muhammed Esed

Ey insanlar! Allah Teâlâ dilerse sizi giderir, başkalarını getirir ve Allah Teâlâ buna bihakkın kâdir bulunmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi götürür, başkalarını getirir. Allah buna kâdirdir.

Ömer Öngüt

-Ey insanlar, eğer dilerse sizi yok eder başkalarını getirir. Allah’ın buna elbette gücü yeter.

Şaban Piriş

Eğer O dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah’ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.

Suat Yıldırım

Ey insanlar, (Allâh) dilerse sizi götürür ve başkalarını getirir. Allâh, bunu yapabilir.

Süleyman Ateş

Eğer dilerse, ey insanlar, sizi giderir (yok eder) ve başkalarını getirir. Allah, buna güç yetirendir.

Tefhim-ul Kuran

Eğer O dilerse, ey insanlar, sizi yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü buna elbette yeter.

Ümit Şimşek

Ey insanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırır, başkalarını getirir. Allah buna gerçekten Kadîr'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

O eğer dilerse, ey insanlar! Sizi yok edip yerinize başkalarını getirebilir. Allah'ın her zaman buna gücü yeter.

Abdullah Parlıyan

Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok edip başkalarını getirir. Allah'ın buna gücü yeter.

Bayraktar Bayraklı

Ey İnsanlar! (Allah) dilerse sizi yok eder, yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü buna yeter.

Cemal Külünkoğlu

Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir ve (yerinize) başkalarını getirir. Allah, buna gücü yetendir.

Kadri Çelik

Eğer O dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve yerinize başkalarını getirir. Bunu yapmaya Allah’ın kudreti elbette yeter.

Ali Ünal

Ey insanlar, eğer dilerse sizi giderip başkalarını getirir. Şüphesiz Allah buna hakkıyla kadir olandır.

Harun Yıldırım

Ey insanlar! Eğer O dilerse sizi topyekün ortadan kaldırır, yerinize daha başkalarını getirir; zira Allah'ın bunu yapmaya gücü yeter.

Mustafa İslamoğlu

Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir.

Sadık Türkmen

Ey İnsanlar! Allah sizi tamamen yok etmeyi dilemiş olsaydı, sizi yok edip, sizden başka birilerini getirirdi ve Allah'ın bunu yapmaya da gücü yeter.

İlyas Yorulmaz

Eğer O (Allah) dilerse ey insanlar, sizi giderir (helâk eder) ve başkalarını getirir! Ve Allah buna kaadir'dir.

İmam İskender Ali Mihr