Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir.


ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾


NİSÂ SURESİ 70. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike el fadlu min allâhi ve kefâ bi allâhi alîmen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike işte bu
el fadlu fazl, büyük ihsan
min allâhi Allah'tan
ve kefâ bi ve kâfi, yeterli
allâhi Allah
alîmen en iyi bilen

İşte bu fazl (büyük ihsan) Allah'tandır. Ve Allah, “en iyi bilen olarak” kâfidir.

NİSÂ SURESİ 70. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.

Diyanet İşleri

Bu lütuf ve ihsân, Allah'tandır ve Allah'ın her şeyi bilmesi yeter.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Adem Uğur

Bu fazl Allâh'tandır. Yeterlidir onlara Esmâ'sıyla hakikatleri olan Aliym Allâh!

Ahmed Hulusi

Bu lütuflar Allah’tandır. Her şeyi bilen olarak Allah yeter.

Ahmet Tekin

Bu lütuf Allah'tandır. Bilici olarak Allah yeter.

Ahmet Varol

Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Ali Bulaç

İşte itaatkârlara yapılan bu ihsan Allah’dandır. Her şeyi bilici olarak Allah kâfidir.

Ali Fikri Yavuz

Bu nimet, Allah'tandir. Bilen olarak Allah yeter. *

Bekir Sadak

İşte bu bol nîmet, çok ihsan Allah'tandır. Allah'ın (her şeyi gereği gibi) bilmesi yeter.

Celal Yıldırım

Bu nimet, Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Diyanet İşleri (eski)

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Diyanet Vakfi

Bu lütuf ALLAH'tandır. Bilen olarak ALLAH yeter.

Edip Yüksel

İşte bu fazıl, Allahdan: Elverir ki bilen Allah olsun

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu lütuf Allah'tandır. Yeter ki bilen Allah olsun.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Allah'ın bağışıdır. Allah herşeyi yeterince bilir.

Seyyid Kutub

Bu fazl (bol ihsan), Tanrı'dandır. Bilen olarak Tanrı yeter.

Gültekin Onan

Bu, Allahdan bir lutf-ü inâyetdir. (Her şey'i) hakkıyle bilici olarak Allah yeter.

Hasan Basri Çantay

Bu lütuf, Allah’dandır! (Ona mazhar olanı) hakkıyla bilici olarak da Allah yeter!

Hayrat Neşriyat

Bu büyük lütuf, Allah'tandır. Allah; her şeyi bilici olarak kafidir.

İbni Kesir

Bu, Allahın lütfudur; ve hiç kimse Allahın sahip olduğu bilgiye sahip olamaz.

Muhammed Esed

İşte bu fazl, Allah Teâlâ'dandır. Ve Hak Teâlâ bihakkın bilici olarak kâfidir.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte (itaatkârlara yapılan) bu ihsan Allah'tandır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

Ömer Öngüt

Bu bağış Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Şaban Piriş

Bu, Allah’tan bir lütuftur. Bu lütfa lâyık olanların kadrini Allah’ın bilmesi yeter de artar!

Suat Yıldırım

Bu ni'met, Allah'tandır. Bilen olarak Allâh yeter.

Süleyman Ateş

Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Tefhim-ul Kuran

Bu Allah'tan gelen lütuftur. Allah'ın herşeyi biliyor olması ise kâfidir.

Ümit Şimşek

Böylesi bir beraberlik Allah'ın lütfudur. Herşeyi bilici olarak Allah yeter.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu lütuf Allah'tandır ve herşeyi bilici olarak Allah yeter.

Abdullah Parlıyan

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Bayraktar Bayraklı

Bu, ihsan ve ikram Allah'ın lütfudur. (Bu ihsan ve ikrama mazhar olanların kadrini) Allah'ın biliyor olması yeter.

Cemal Külünkoğlu

Bu (sevap) Allah'tan bir lütuftur. Bilen olarak Allah yeter.

Kadri Çelik

Bu, Allah’ın bahşettiği çok büyük bir lütuftur. (Ona kimlerin lâyık olduğunu, lâyık olanların kadrini ve herkesin derecesini) Allah’ın bilmiş olması yeter.

Ali Ünal

İşte bu Allah’tan bir lütuftur. Şüphesiz ki Alîm olarak Allah yeter.

Harun Yıldırım

Bu Allah'ı bir lutfudur; ve (bunu birinin bilmesi gerekiyorsa) her şeyi bilen Allah yeter.

Mustafa İslamoğlu

Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.

Sadık Türkmen

Bu mükafaatlar Allah dan bir lütuftur. Allah her şeyi bilen olarak yeter.

İlyas Yorulmaz

İşte bu fazl (büyük ihsan) Allah'tandır. Ve Allah, “en iyi bilen olarak” kâfidir.

İmam İskender Ali Mihr