Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾


SÂFFÂT SURESİ 12. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel acibte ve yesharûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel aksine, evet
acibte sen şaşırdın, hayret ettin
ve yesharûne ve onlar alay ediyorlar

Evet, sen hayret ettin ve onlar (ise) alay ediyorlar.

SÂFFÂT SURESİ 12. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır, sen (onların hâline) şaştın, onlar ise alay ediyorlar.

Diyanet İşleri

Belki de şaştın sen ve alay eder onlar da.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

Adem Uğur

Hayır, onların alaylı hâllerine şaşıp kaldın.

Ahmed Hulusi

Doğrusu sen, Allah’ın kudretine hayranlıkla; yeniden diriltilmeyi inkârlarına şaşkınlığı bir arada yaşıyorsun, onlar da alay ediyorlar.

Ahmet Tekin

Hayır, sen (bu yaratışa) hayret ettin; onlarsa alay ediyorlar.

Ahmet Varol

Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

Ali Bulaç

Doğrusu (Ey Rasûlüm, Allah’ın kudretini ve öldükten sonra dirileceklerini inkâr etmelerine) sen şaştın. Onlar ise, seninle (ve taaccüb edişinle) alay ediyorlar.

Ali Fikri Yavuz

Evet; sen onlara sasiyorsun, onlar da seni alaya aliyorlar.

Bekir Sadak

Ne var ki sen onlara (onların

Celal Yıldırım

Evet; sen onlara şaşıyorsun, onlar da seni alaya alıyorlar.

Diyanet İşleri (eski)

Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

Diyanet Vakfi

Sen hayranlık duyarken onlar alay ediyorlar.

Edip Yüksel

Fakat sen taaccüb ettin onlar eğleniyorlar

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat sen hayrettesin, onlar ise alay ediyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat sen onlara şaşıyorsun, ama onlar (seninle) eğleniyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed! Evet; sen onlara şaşıyorsun, onlar da seninle alay ediyorlar.

Seyyid Kutub

Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

Gültekin Onan

Belki sen (Habîbim) teaccüb etdin. Onlar da (bu teaccübünden dolayı) eğlenirler,

Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim!) Bil'akis (sen, onların bu kadar delillere rağmen inkâr etmelerine)hayret ettin, hâlbuki (onlar senin anlattıklarınla) alay ediyorlar.

Hayrat Neşriyat

Hayır, sen; şaşırıp kaldın, onlarsa alay edip duruyorlar.

İbni Kesir

Hayır, sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken onlar (yalnızca) alay ederler;

Muhammed Esed

(12-14) Evet. Sen taaccüp ettin. Onlar ise istihzâda bulunurlar. Ve onlara nasihat verildiği zaman, düşünüp nasihat kabul etmezler. Ve bir mûcize gördükleri vakit de onunla istihzâ eder dururlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Sen onlara şaşıyorsun. Onlar ise alay ediyorlar.

Ömer Öngüt

Belki sen buna hayret ediyorsun, onlar da alay ediyorlar.

Şaban Piriş

Ne var ki sen onların haşri inkâr etmelerine şaşırıyorsun, onlar ise seninle alay ederler.

Suat Yıldırım

Hayır sen (bu muhteşem kudrete) hayran kaldın; onlarsa (seninle) alay ediyorlar.

Süleyman Ateş

Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

Tefhim-ul Kuran

Sen hayrete düştün; onlar ise eğleniyorlar.

Ümit Şimşek

Ama sen şaşırdın, onlarsa alay ediyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Belki de sen, bu muhteşem kudreti inkâr etmelerine şaşıp kaldın. Halbuki onlar seninle ve Kur'ân'la alay ediyorlar.

Abdullah Parlıyan

Sen hayran kaldın; onlarsa alay ediyorlar.

Bayraktar Bayraklı

(12-13) Hayır, sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken onlar (yalnızca) alay ederler. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almazlar.

Cemal Külünkoğlu

Hayır, sen şaşırdın kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar.

Kadri Çelik

Sen (Allah’ın her icraatını) harika bulup hayran kalır, (onların inkârına) şaşarsın; onlar ise, (seninle ve Allah’ın âyetleriyle) alay ederler.

Ali Ünal

Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

Harun Yıldırım

Ama hayır, sen hayranlık ve şaşkınlık duyarken, onlar işin şakasındalar;

Mustafa İslamoğlu

Hayır sen hayranlıkla bakıyorsun, onlar ise alay ediyorlar!

Sadık Türkmen

(Soruya verdikleri cevaba) Sen şaşırdın, onlar ise (verdiğin yaratılışla ilgili haberlerle) alay ediyorlar.

İlyas Yorulmaz

Evet, sen hayret ettin ve onlar (ise) alay ediyorlar.

İmam İskender Ali Mihr