Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾


SÂFFÂT SURESİ 125. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e ted'ûne ba'len ve tezerûne ahsene el hâlikîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e mi?
ted'ûne tapıyorsunuz
ba'len ba'l (bir put adı)
ve tezerûne ve bırakıyorsunuz
ahsene ahsen, en güzel
el hâlikîne yaratıcı

Siz (bir put olan) Ba’le mi tapıyorsunuz? Ve Yaratıcılar’ın En Güzeli’ni (Allah’ı) terk mi ediyorsunuz (vaz mı geçiyorsunuz)?

SÂFFÂT SURESİ 125. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(125-126) “Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak “Ba’l’e mi tapıyorsunuz?”

Diyanet İşleri

Ba'l'i mi çağırırsınız da yaratıcıların en güzelini bırakırsınız.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.

Adem Uğur

"Ba'l'e (dört yüzü olan altından heykel) tapınıp ve yaratanların en güzelini mi (Ahsen-ül Halikîn) bırakıyorsunuz?"

Ahmed Hulusi

'Yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi tapıyor, yalvarıyorsunuz?'

Ahmet Tekin

Ba'l'e tapıp da yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz? [3]

Ahmet Varol

"Siz Ba'le tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Allah'ı) mı bırakıyorsunuz?"

Ali Bulaç

O en güzel yaradanı bırakıb da Ba’l isimli puta mı tapıyorsunuz?

Ali Fikri Yavuz

(124-12) 6 Milletine: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Yaratanlarin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, onceki babalarinizin da Rabbi bulunan Allah'i birakip da Baal putuna mi taparsiniz?» demisti.

Bekir Sadak

(125-126) Siz, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbı olan Allah'ı, yaratanların o en güzelini bırakıp da Ba'l'e mi tapıp yalvarıyorsunuz?» demişti.

Celal Yıldırım

(124-126) Milletine: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Biçim verenlerin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baal putuna mı taparsınız?' demişti.

Diyanet İşleri (eski)

(124-126) (İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.

Diyanet Vakfi

En güzel Yaratanı bırakıp Ba'le mi taparsınız?

Edip Yüksel

Bir ba'le mi yalvarıyorsunuz bırakıb da o ahsenülhâlikîni

Elmalılı Hamdi Yazır

O en güzel yaratanı bırakıp da Ba'le mi yalvarıyorsunuz?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(124-126) Hani o kavmine: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da «Ba'l'e» (Ba'l ismindeki puta) mi yalvarıyorsunuz?» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yaratanların en güzeli olan Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mı tapıyorsunuz?

Seyyid Kutub

"Siz Ba'l'e tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Tanrı'yı) mı bırakıyorsunuz?"

Gültekin Onan

(125-126) «O en güzel Yaradanı, sizin de, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allâhı bırakıb da «Ba'l» e mi tapıyorsunuz»?

Hasan Basri Çantay

(125-126) 'Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı bırakıp da Ba'l’e mi yalvarıyorsunuz?'

Hayrat Neşriyat

Yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız?

İbni Kesir

Ba'l'e yalvarıp sanatkarların en güzelini, (Allah'ı) bırakır mısınız,

Muhammed Esed

«Ba'l'e mi tapınırsınız? Ve Hâlikların en güzeline (ibadeti) terk mi edersiniz?»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Ba'l putuna tapıp yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?"

Ömer Öngüt

Yaratıcıların en iyisini bırakıp Ba’l’e mi yalvarıyorsunuz?

Şaban Piriş

(124-126) Hani o halkına şöyle demişti: "Siz hâla şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı, o Mükemmel Yaradanı bırakıp hâla Ba’l’e tapmaya mı devam edeceksiniz?"

Suat Yıldırım

"Ba'l'e yalvarıyorsunuz da, bırakıyor musunuz, yaratıcıların en güzelini?"

Süleyman Ateş

«Siz Ba'l'e tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Allah'ı) mı bırakıyorsunuz?»

Tefhim-ul Kuran

'O en güzel Yaratıcıyı bırakıp da Ba'l putuna mı tapıyorsunuz?

Ümit Şimşek

"Bal'e yalvarıp yakarıyor, yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?"

Yaşar Nuri Öztürk

Ba'l putuna yalvarıp yakarıp, sanatkarların en güzeli olan Allah'ı bir kenara mı bırakırsınız?

Abdullah Parlıyan

“Ba‘l adlı puta tapıyorsunuz da, en güzel yaratıcıyı terk mi ediyorsunuz?”

Bayraktar Bayraklı

“Yaratanların en güzelini bırakıp Ba'l (adlı puta) mı tapıyorsunuz?”

Cemal Külünkoğlu

“Siz yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız?”

Kadri Çelik

“İlâh olarak Ba’l’e yalvaracak ve terk mi edeceksiniz her şeyi en güzel ve en uygun biçimde Yaratan’ı;

Ali Ünal

Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.

Harun Yıldırım

Ba'le yalvarıp yakararak, Sanatkarların Mükemmelini göz ardı edeceksiniz, öyle mi;

Mustafa İslamoğlu

Ba’l’e yalvarıp da ‘en güzel yaratan’ı bırakıyor musunuz?

Sadık Türkmen

“Yaratıcıların en güzelini bırakıp da, ba'l putuna mı yalvarıyorsunuz?”

İlyas Yorulmaz

Siz (bir put olan) Ba’le mi tapıyorsunuz? Ve Yaratıcılar’ın En Güzeli’ni (Allah’ı) terk mi ediyorsunuz (vaz mı geçiyorsunuz)?

İmam İskender Ali Mihr