Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾


SÂFFÂT SURESİ 168. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lev enne inde-nâ zikran min el evvelîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lev enne eğer, keşke olsaydı
inde-nâ yanımızda
zikran zikir
min el evvelîne evvelkilerden

Keşke bizim yanımızda (elimizde) evvelkilere verilenlerden bir zikir (bir kitap) olsaydı.

SÂFFÂT SURESİ 168. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(167-169) Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: “Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk.”

Diyanet İşleri

Katımızda evvelkilere âit bir kitap olsaydı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı,

Adem Uğur

"Eğer bizim yanımızda da atalarımızdan bize ulaşmış bir bilgi olsa idi. . . "

Ahmed Hulusi

'Eğer yanımızda, önceki ümmetlerinkine benzer bir kitap olsaydı, biz de hâlis kul olurduk.'

Ahmet Tekin

'Eğer yanımızda öncekiler(e inenler)den bir zikir (kitap) olsaydı,

Ahmet Varol

"Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı."

Ali Bulaç

“- Eğer yanımızda evvelkilerin kitablarından bir kitab olsaydı,

Ali Fikri Yavuz

(167-16) 9 Putperestler: «Oncekilerde oldugu gibi bizde de bir kitap olsaydi, Allah'in O'na icten baglanan kullari olurduk» derlerdi.

Bekir Sadak

(167-168-169) Her ne kadar müşrikler, «yanımızda öncekilerden kalma bir kitap bulunsaydı, elbette bizler, Allah'ın hâlis kullarından olurduk» dlyorlardıysa da,

Celal Yıldırım

(167-169) Putperestler: 'Öncekilerde olduğu gibi bizde de bir kitap olsaydı, Allah'ın O'na içten bağlanan kulları olurduk' derlerdi.

Diyanet İşleri (eski)

(167-169) Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah'ın ihlâslı kulları olurduk! diyorlardı.

Diyanet Vakfi

'Yanımızda öncekilerden bir uyarı bulunsaydı,'

Edip Yüksel

eğer yanımızda evvelkilerinkinden bir zikr olsa idi

Elmalılı Hamdi Yazır

Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(167-169) (Müşrikler) şöyle diyorlardı: «Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı, elbette biz de Allah'ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer yanımızda evvelkilere gelen bir uyarı kitabı olsaydı.

Seyyid Kutub

"Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı."

Gültekin Onan

«Eğer nezdimizde evvelki (ümmetlere inen) lerden bir kitab olsaydı»,

Hasan Basri Çantay

(167-169) Ve (o müşrikler) doğrusu diyorlardı ki: 'Eğer şübhesiz bizim yanımızda(da) öncekiler(e verilenler)den bir kitab olsaydı, (biz de) elbette Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları olurduk.'

Hayrat Neşriyat

Öncekilerde olduğu gibi bizde de bir zikir bulunsaydı;

İbni Kesir

"Eğer atalarımızdan (bu yönde) bir gelenek devralmış olsaydık,

Muhammed Esed

(167-169) Ve elbette ki, (kâfirler, evvelce) diyorlardı ki: «Eğer bizim yanımızda evvelkilerden bir kitap bulunmuş olsa idi. Elbette ki, biz Allah'ın ihlâsa nâil olmuş kullarından olur idik.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Evvelkilere verildiği gibi bize de kitap verilseydi. "

Ömer Öngüt

-Öncekilerden yanımızda bir zikir/kitap olsaydı

Şaban Piriş

(167-169) Müşrikler önceleri: "Eğer, derlerdi, daha önceki milletlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, Biz de yalnız Allah’a ibadet eden halis kullarından olurduk."

Suat Yıldırım

"Eğer yanımızda öncekiler(e gelen Kitap'lar)dan bir uyarı olsaydı."

Süleyman Ateş

«Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı,»

Tefhim-ul Kuran

'Öncekilerin kitapları gibi bizim de bir kitabımız olsaydı,

Ümit Şimşek

"Eğer katımızda öncekilere verilenlerden bir öğüt/bir düşündürücü olsaydı,

Yaşar Nuri Öztürk

“Eğer yanımızda evvelkilere gelen kitaplardan bir kitap olsaydı,

Abdullah Parlıyan

(167-169) Müşrikler, “Öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk!” diyorlardı.

Bayraktar Bayraklı

(167-169) Onlar (inkârcılar) ise şöyle deyip duruyorlardı: “Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı elbette biz Allah'ın temiz kulları olurduk.”

Cemal Külünkoğlu

“Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı.”

Kadri Çelik

“Bizden önce yaşamış ümmetlerin elinde bulunan Kitap gibi bir Kitap bizde de olsaydı,

Ali Ünal

"Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı",

Harun Yıldırım

Eğer geçmiş atalarımızdan bize tevarüs edilen ilahi bir uyarı devralmış olsaydık,

Mustafa İslamoğlu

“eğer evvelkilere verilenden bir uyarı yanımızda olsaydı,

Sadık Türkmen

“Önceden bizim yanımızda da bir hatırlatıcı (Kur'an) olsaydı. ”

İlyas Yorulmaz

Keşke bizim yanımızda (elimizde) evvelkilere verilenlerden bir zikir (bir kitap) olsaydı.

İmam İskender Ali Mihr