Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾


SÂFFÂT SURESİ 170. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe keferû bi-hi fe sevfe ya'lemûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, buna rağmen
keferû inkâr ettiler
bi-hi onu
fe fakat
sevfe yakında
ya'lemûne bilecekler

Buna rağmen O’nu (Zikri: Kur’ân-ı Kerim’i) inkâr ettiler. Fakat yakında bilecekler.

SÂFFÂT SURESİ 170. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Fakat (kitap gelince) onu inkâr ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.

Diyanet İşleri

Derken kitap geldi de inanmadılar ona, yakında ne olacaklarını bilecekler.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir!

Adem Uğur

Şimdiyse hakikat bilgisini inkâr ettiler. . . Yakında anlayacaklar!

Ahmed Hulusi

İşte şimdi onu inkâr ettiler, kâfir oldular. Yakında başlarına gelecekleri öğrenecekler.

Ahmet Tekin

Şimdi ise onu inkâr ettiler. Yakında bilecekler.

Ahmet Varol

Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp küfrettiler; yakında bileceklerdir.

Ali Bulaç

Fakat şimdi onu, (Peygamber’i ve Kur’an’ı) inkâr ettiler. Artık ileride (başlarına gelecek azabı) bileceklerdir.

Ali Fikri Yavuz

Boyleyken O'nu inkar ettiler. Ama bileceklerdir.

Bekir Sadak

(Kitap indirilince) onu red ve inkâr ettiler. İleride (bu dönekliğin sonunun nereye varacağını) bileceklerdir.

Celal Yıldırım

Böyleyken O'nu inkar ettiler. Ama bileceklerdir.

Diyanet İşleri (eski)

İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir!

Diyanet Vakfi

Böylece onu inkar ettiler; ileride bilecekler.

Edip Yüksel

Fakat şimdi ona küfrettiler, artık ileride bilecekler

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat şimdi O'nu inkar ettiler, artık ileride bilecekler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat şimdi onu inkâr ettiler. Ama ilerde bileceklerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ancak o uyarıyı inkâr ettiler, yakında inkârlarının sonucunu bileceklerdir.

Seyyid Kutub

Fakat (kitap gelince) ona küfrettiler; yakında bileceklerdir.

Gültekin Onan

Şimdi ise ona (inanmayıb) kâfir oldular, ileride (küfürlerinin akıbetini) bileceklerdir ya.

Hasan Basri Çantay

Buna rağmen (Kur’ân gelince) onu inkâr ettiler. Ama (inkârlarının âkıbetini)ileride bilecekler.

Hayrat Neşriyat

Sonunda O'na küfrettiler, ama ilerde bileceklerdir.

İbni Kesir

Ama (işte bu ilahi kelam önlerine konulduğu halde,) onu kabul etmeye yanaşmıyorlar! Ama zamanla (reddettikleri şeyin ne olduğunu) öğreneceklerdir:

Muhammed Esed

(170-171) Fakat şimdi O'nu inkar ettiler. Artık ileride bileceklerdir. Celâlim hakkı için (peygamber) gönderilmiş kullarım için Bizim bir sözümüz geçmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Böyle iken onu inkâr ettiler. Amma ileride bileceklerdir.

Ömer Öngüt

Şimdi ise O’nu inkar ettiler. Ama bilecek onlar.

Şaban Piriş

Ama şimdi onu red ve inkâr ettiler fakat yakında öğrenirler!

Suat Yıldırım

Ama o uyarıyı inkâr ettiler, yakında (inkâr etmelerinin sonunun nasıl olacağını) bileceklerdir.

Süleyman Ateş

Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp küfrettiler; yakında bileceklerdir.

Tefhim-ul Kuran

Oysa onlar o kitabı inkâr ettiler! Yakında görecekler.

Ümit Şimşek

Fakat ardından onu inkâr ettiler. Yakında bilecekler.

Yaşar Nuri Öztürk

Fakat onlara kitap gelince, O'nu inkâr edip, gerçekleri örtbas etmiş oldular. Yakında bu hareketlerinin sonunun nasıl olacağını bileceklerdir.

Abdullah Parlıyan

Buna rağmen Kur'ân'ı inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir.

Bayraktar Bayraklı

Fakat (kitap gelince) onu inkâr ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.

Cemal Külünkoğlu

Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp inkâr ettiler; yakında (neyi inkâr ettiklerini) bileceklerdir.

Kadri Çelik

Ama şimdi o Kitabı ret ve inkâr ediyorlar. Elbette bilecek onlar!

Ali Ünal

İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir!

Harun Yıldırım

Fakat (vahiy gelince de) onu inkar ettiler; ama zamanı gelince (ne fena yaptıklarını) bilecekler.

Mustafa İslamoğlu

Fakat, onu inkâr ettiler. Yakında bilecekler!

Sadık Türkmen

Hâlbuki Kur'an'ı ret edip inkar ettiler, sonra bunun karşılığını öğrenecekler.

İlyas Yorulmaz

Buna rağmen O’nu (Zikri: Kur’ân-ı Kerim’i) inkâr ettiler. Fakat yakında bilecekler.

İmam İskender Ali Mihr