Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾


SÂFFÂT SURESİ 21. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

hâzâ yevmu el fasli ellezî kuntum bi-hi tukezzibûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
hâzâ bu
yevmu gün
el fasli fasıl, ayırma hüküm verme
ellezî ki o
kuntum siz oldunuz
bi-hi onu
tukezzibûne tekzip ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz

(İşte) bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz fasıl (haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme) günüdür.

SÂFFÂT SURESİ 21. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlara, “İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür” denilir.

Diyanet İşleri

İşte bugün, sizin yalanlayıp durduğunuz ayırt ediş günü.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte bu; yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.

Adem Uğur

"Bu, kendisini yalanladığınız ayırt etme sürecidir!"

Ahmed Hulusi

'Bu gün, yalanlamaya devam ettiğiniz, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile hesapların görülüp kesin hükümlerin verileceği gündür.'

Ahmet Tekin

'İşte bu yalanlamakta olduğunuz ayırma (hüküm) günüdür.'

Ahmet Varol

"Bu, sizin yalanladığınız (mü'mini kafirden, haklıyı haksızdan) ayırma günüdür."

Ali Bulaç

Bu, işte o sizin yalan dediğiniz (müminle kâfiri) ayırd etme günüdür.

Ali Fikri Yavuz

Onlara: «Iste bu, yalanladiginiz hukum gunudur» denir. *

Bekir Sadak

Evet, bu yalanladığınız (haklıyı haksızdan, zâlimi mazlumdan, mü'mini kâfirden ve münafıktan) ayırd etme günüdür.

Celal Yıldırım

Onlara: 'İşte bu, yalanladığınız hüküm günüdür' denir.

Diyanet İşleri (eski)

İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.

Diyanet Vakfi

Bu, sizin yalanlamış olduğunuz karar günüdür.

Edip Yüksel

Bu işte o sizin yalan dediğiniz fasıl günü

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu, o sizin yalan dediğiniz ayırt etme günüdür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Onlara): «İşte bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (iyi ve kötüyü) ayırt etme günüdür» denir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlara «İşte bu yalanladığınız hüküm günüdür» denir.

Seyyid Kutub

"Bu, sizin yalanladığınız (mümini kafirden, haklıyı haksızdan) ayırma günüdür."

Gültekin Onan

(Evet), bu, sizin tekzib eder olduğunuz ayırdetme günüdür.

Hasan Basri Çantay

(Melekler onlara der ki:) '(Evet) bu, kendisini yalanlamakta olduğunuz ayırma günü (aranızda hüküm verme günü)dür!'

Hayrat Neşriyat

Bu, ayırdetme günüdür ki siz, onu yalanlamıştınız.

İbni Kesir

(Ve onlara şöyle denilecek:) "Bu, yalanlamış olduğunuz (gündür, şaşmaz hakikat ile sahte ve yalan arasında) ayrım günüdür!"

Muhammed Esed

(18-21) De ki: «Evet. Ve sizler zeliller olarak haşrolunacaksınızdır.» Çünkü o bir sayhadan ibarettir, onlar o zaman hemen bakar dururlar. Ve derler ki: «Eyvah bizlere! İşte bu, ceza günü.» İşte bu, sizin o yalan sandığınız ayırmak günüdür.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bu, işte sizin yalanladığınız ayırt etme günüdür.

Ömer Öngüt

İşte sizin yalanladığınız ayırt etme günü!

Şaban Piriş

Melekler de: "Evet, evet bu, sizin yalan saydığınız hüküm günüdür!" derler.

Suat Yıldırım

"Bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür!"

Süleyman Ateş

«Bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (mü'mini kâfirden, haklıyı haksızdan) ayırma günüdür.»

Tefhim-ul Kuran

İşte yalanladığınız hüküm günü!

Ümit Şimşek

O yalanlayıp durduğunuz ayrım günüdür bu.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve onlara şöyle denilecek: “İşte bugün sizin yalanlayıp durduğunuz, ayırt etme günüdür.”

Abdullah Parlıyan

“Bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür.”

Bayraktar Bayraklı

(Onlara:) “Bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (iyiyi kötüden) ayırma günüdür.”

Cemal Külünkoğlu

“Bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (mümini kâfirden, haklıyı haksızdan) hüküm verip ayırma günüdür.”

Kadri Çelik

“Evet öyle, dünyada iken yalanlayıp durduğunuz, (hak ile bâtılın, salihlerle günahkârların birbirlerinden) ayrılma ve aralarındaki nihaî hükmün verilme günüdür bu gün.”

Ali Ünal

İşte bu; yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.

Harun Yıldırım

İşte bu, yalanlayıp durduğunuz (iyi ile kötünün) arasını ayırma günüdür:

Mustafa İslamoğlu

Işte bu yalanlayıp durmuş olduğunuz ayırt edilme günüdür!

Sadık Türkmen

Bu gün yalanlamış olduğunuz, doğrularla yanlışların ayrılacağı gün.

İlyas Yorulmaz

(İşte) bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz fasıl (haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme) günüdür.

İmam İskender Ali Mihr