Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾


SÂFFÂT SURESİ 22. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

uhşurû ellezîne zalemû ve ezvâce-hum ve mâ kânû ya'budûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
uhşurû haşredin, biraraya toplayın
ellezîne zalemû ki onlar zulmettiler, zulmedenler
ve ezvâce-hum ve onlara eş olanlar, yardımcı olanlar, onların eşlerini (zevcelerini)
ve mâ ve şeyler
kânû onlar oldular
ya'budûne tapıyorlar

Zulmedenleri ve onların eşlerini (zevcelerini) haşredin (biraraya toplayın)! Ve onların tapmış oldukları şeyleri (de).

SÂFFÂT SURESİ 22. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(22-24) Allah, meleklere şöyle emreder: “Zulmedenleri, eşlerini ve Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.”

Diyanet İşleri

Toplayın bir araya zulmedenleri, onlara eş olanları ve kulluk ettikleri şeyleri.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Allah, meleklerine emreder:) "Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın".

Adem Uğur

"Toplayın o zulmedenleri (bilinçleri), onların eşlerini (bedenlerini) ve tapınıp kulluk yaptıkları şeyleri. "

Ahmed Hulusi

'Baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyenleri, hakka riayet etmeyenleri ve haksızlığı alışkanlık haline getirenleri, müşrikleri, dostlarını, yârenlerini ve taptıkları putları toplayıp mahşere getirin!'

Ahmet Tekin

Zalimleri, onların eşlerini ve tapmakta olduklarını toplayın.

Ahmet Varol

"Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın."

Ali Bulaç

(Allah meleklere şöyle buyurur): “- O kâfir olanları, bir de arkadaşlarını ve Allah’dan başka taptıkları putları, hep bir araya toplayın.

Ali Fikri Yavuz

(22-23) Ilgililere soyle emredilir: «Zulmedenleri, onlarla isbirligi edenleri ve Allah'i birakip da taptiklarini derleyin. Onlari cehennem yoluna koyun.»

Bekir Sadak

(22-23) Toplayıp sürün mahşer yerine o zulmedenleri, eşlerini, yandaşlarını ve Allah'tan başka taptıklarını, hepsini Cehennem'in yoluna koyun.

Celal Yıldırım

(22-23) İlgililere şöyle emredilir: 'Zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını derleyin. Onları cehennem yoluna koyun.'

Diyanet İşleri (eski)

(22-24) (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!

Diyanet Vakfi

Zalimleri toplayın. Eşlerini ve,

Edip Yüksel

Toplayın mahşere o zulmedenleri ve eşlerini ve Allahdan başka taptıkları şeyleri

Elmalılı Hamdi Yazır

(22-24) O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(22-23) Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yüce Allah meleklerine emreder: «Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve taptıklarını

Seyyid Kutub

"Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın."

Gültekin Onan

(22-23) (Meleklere:) «O zulmedenleri, onlara eş olanları, Allâhı bırakıb tapmakda ısraar etdikleri şeyleri bir araya toplayın da cehennem yoluna götürün» (dediler).

Hasan Basri Çantay

(22-23) (Meleklere ise o gün şöyle denilir:) 'Zulmedenleri ve onlara eşlik edenleri ve Allah’dan başka tapmakta oldukları şeyleri toplayın; sonra onları Cehennemin yoluna götürün!'

Hayrat Neşriyat

Zulmetmiş olanları ve onların eşlerini toplayın. Onların taptıklarını da;

İbni Kesir

(Ve Allah şöyle buyuracaktır:) "Toplayın bütün o zalimleri, kendileri gibi olanlarla ve bütün o Allah'tan başka taptıkları (ile) birlikte;

Muhammed Esed

(22-24) Toplayınız mahşere o zulmetmiş kimseleri ve onların eşlerini ve kendilerine taptıkları şeyleri. Allah'ın gayrı. Artık onlara cehennem yolunu bildiriniz. Ve onları tevkif ediniz. Şüphe yok ki, onlar sorguya çekilecek kimselerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Zâlimleri ve onların eşlerini toplayın, onların taptıklarını da.

Ömer Öngüt

-Toplayın, zalimlik edenleri, eşlerini ve kulluk ettiklerini...

Şaban Piriş

(22-24) Yüce Allah meleklere şöyle emreder: "O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah’tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehenneme sevk edin! Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler!"

Suat Yıldırım

(Yüce Allâh meleklerine emreder): "Toplayın o zâlimleri, onların eşlerini ve taptıklarını."

Süleyman Ateş

«Zulmetmekte olanları, eşlerini ve tapmakta olduklarını bir araya getirip toplayın.»

Tefhim-ul Kuran

Sürün o zalimleri ve benzerlerini ve taptıklarını,

Ümit Şimşek

Toplayın o zulmedenleri; eşlerini de. O tapınıp durmuş olduklarını da toplayın!

Yaşar Nuri Öztürk

Ve Allah şöyle buyuracak: “Toplayın bütün o varoluş gayesi dışında yaşayanları, kendileri gibi olanlarla ve bütün Allah'tan başka taptıkları ile birlikte.

Abdullah Parlıyan

(22-24) Allah, meleklerine şöyle emreder: “Zâlimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını, Allah'tan başka taptıkları tanrılarını toplayınız. Onlara cehennemin yolunu gösteriniz. Onları tutuklayınız, çünkü onlar sorguya çekilecekler.”

Bayraktar Bayraklı

(22-24) (Allah, meleklere şöyle buyurur:) “Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın!” Allah'tan başka kulluk ettiklerine ve hepsine cehennemin yolunu gösterin ve onları orada tutun, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

Cemal Külünkoğlu

“Zulmetmekte olanları, eşlerini ve tapmakta olduklarını bir araya getirip toplayın.”

Kadri Çelik

(O gün Allah, meleklere emreder): “(Allah’a şirk koşarak en büyük zulmü işlemiş bulunan) zalimlerle onların yoldaşlarını ve (dünyada iken) taptıkları (putlarını, insanlar ve cinlerden ma’budlarını) toplayın bir araya –

Ali Ünal

''Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın''.

Harun Yıldırım

Toplayın bütün o zalimleri, onların türdeşlerini ve kulluk ettikleri her şeyi!

Mustafa İslamoğlu

Toplayin o zalimleri ve zalim eşlerini ve tapmış oldukları şeyleri,

Sadık Türkmen

Allah “Zulmedenleri, benzerlerini ve Allah dan başka kulluk ettiklerini toplayıp huzura getirin” der.

İlyas Yorulmaz

Zulmedenleri ve onların eşlerini (zevcelerini) haşredin (biraraya toplayın)! Ve onların tapmış oldukları şeyleri (de).

İmam İskender Ali Mihr