Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾


SÂFFÂT SURESİ 31. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe hakka aleynâ kavlu rabbi-nâ innâ le zâıkûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, artık
hakka hak oldu
aleynâ üzerimize
kavlu söz
rabbi-nâ Rabbimiz
innâ muhakkak ki biz
le elbette, mutlaka
zâıkûne tadacak olanlar

Artık Rabbimizin (azap) sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz, onu (azabı) mutlaka tadacak olanlarız.

SÂFFÂT SURESİ 31. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız.”

Diyanet İşleri

O yüzden de Rabbimizin, bize söylediği söz, gerçekleşti, şüphe yok ki azâbı tadacağız elbet.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız.

Adem Uğur

"İşte sonunda Rabbimizin bildirisi gerçekleşti! Doğrusu (şimdi) biz (azabı) tadıcılarız. "

Ahmed Hulusi

'Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, peygamberlere ve kutsal kitaplara itibar etmediğimiz için Rabbimizin, aleyhimizdeki ceza ile ilgili gerekçeli kararı haklıdır. Biz bu azâbı tadacağız.'

Ahmet Tekin

Böylece Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Şüphesiz biz (azabı) tadacağız.

Ahmet Varol

"Böylece Rabbimizin sözü (yıkım ve azab va'di) üzerimize hak oldu. Şüphesiz, (azabı) tadıcılarız."

Ali Bulaç

Onun için Rabbimizin azabı üzerimize gerçekleşti. Muhakkak azabımızı tadacağız.

Ali Fikri Yavuz

«Bu sebeple, Rabbimizin sozu aleyhimizde gerceklesti. suphesiz azabi tadacagiz.»

Bekir Sadak

Bu yüzden Rabbınızın hakkımızdaki sözü yerine geldi. Şüphesiz ki artık onu tadıp duracağız.

Celal Yıldırım

'Bu sebeple, Rabbimizin sözü aleyhimizde gerçekleşti. şüphesiz azabı tadacağız.'

Diyanet İşleri (eski)

«Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız.»

Diyanet Vakfi

'Rabbimizin hakkımızdaki sözü gerçekleşti, artık tadacağız.'

Edip Yüksel

Onun için üzerimize rabbımızın kavli hakk oldu, her halde hepimiz tadacağız

Elmalılı Hamdi Yazır

onun için üzerimize Rabbimizin sözü hak oldu. Muhakkak hepimiz tadacağız;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Onun için üzerimize Rabbimizin azab sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

«Bu sebeple, Rabbimizin sözü hepimizin üzerine hak olmuştur. Şüphesiz azabı tadacağız.»

Seyyid Kutub

"Böylece rabbimizin sözü (yıkım ve azab vaadi) üzerimize hak oldu. Şüphesiz, (azabı) tadıcılarız."

Gültekin Onan

«Onun için Rabbimizin sözü (azâbı) üstümüze hak olmuşdur. Şübhesiz (azabımızı) tadıcılarız (tadacağız).

Hasan Basri Çantay

'Artık Rabbimizin (azab) sözü üzerimize hak oldu; şübhesiz biz (bu azâbı)gerçekten tadacak kimseleriz.'

Hayrat Neşriyat

Bunu için Rabbımızın sözü, üzerimize hak oldu. Doğrusu biz, tadacak olanlarız.

İbni Kesir

Fakat şimdi Rabbimizin sözü bizim (de) aleyhimize çıktı, biz (günahlarımızın acı meyvesini) mutlaka tadacağız.

Muhammed Esed

«Artık hepimizin üzerine Rabbimizin sözü tahakkuk etti. Şüphe yok ki bizler, elbette (azabı) tadıcı kimseleriz.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Artık Rabbimizin sözü bize hak oldu. (Azabımızı) muhakkak tadacağız. "

Ömer Öngüt

Artık Rabbimizin hakkımızdaki o sözü gerçekleşti. Kesinlikle biz onu tadacağız.

Şaban Piriş

(29-32) "Hayır, bilakis! derler öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim, sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki! Bilakis, siz azgın bir gürûh idiniz!" "Ne dersek boş! Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık, çünkü biz de azmış durumdaydık."

Suat Yıldırım

"Artık Rabbimizin sözü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezâyı mutlaka) tadacağız!"

Süleyman Ateş

«Böylece Rabbimizin sözü (yıkım ve azab va'di) üzerimize hak oldu. Hiç tartışmasız, (azabı) tadıcılarız.»

Tefhim-ul Kuran

'Artık Rabbimizin sözünü hak ettik; azabı hep beraber tadacağız.

Ümit Şimşek

"Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Tadacağımızı elbette tadacağız."

Yaşar Nuri Öztürk

Fakat şimdi Rabbimizin azap sözü, bizim de aleyhimize çıktı. Ve şüphe yok ki, azabı tadacağız elbet.

Abdullah Parlıyan

“Şimdi bize Rabbimizin azap sözü kesinleşti. Artık birlikte tadacağız.”

Bayraktar Bayraklı

(31-32) “Artık Rabbimizin sözü (azabı) üzerimize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız! (Evet,) biz sizi azdırdık (yoldan çıkardık), çünkü biz zaten azgın kimselerdik.”

Cemal Külünkoğlu

“Böylece Rabbimizin sözü (yıkım ve azap vaadi) üzerimize hak oldu. Hiç tartışmasız, (azabı) tadıcılarız.”

Kadri Çelik

“Artık ne desek boş! Rabbimizin (bizim gibilerle ilgili) cezalandırma sözü hakkımızda gerçekleşmiş bulunuyor. Hiçbir çıkış yolu yok, çaresiz o azabı tadacağız.

Ali Ünal

"Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz mutlaka tadacağız."

Harun Yıldırım

Fakat şimdi Rabbimizin sözü hepimizin aleyhine gerçekleşti: hepimiz (yaptıklarımızın) acısını elbette tadacağız.

Mustafa İslamoğlu

Artık rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Şüphesiz biz tadıcılarız!

Sadık Türkmen

“Rabbimizin sözü üzerimize gerçekleşti ve bizde bu azabı çekeceğiz. ”

İlyas Yorulmaz

Artık Rabbimizin (azap) sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz, onu (azabı) mutlaka tadacak olanlarız.

İmam İskender Ali Mihr