Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾


SÂFFÂT SURESİ 55. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fettalea (fe ittalea) fe raâ-hu fî sevâi el cahîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fettalea (fe ittalea) o zaman muttali oldu, halini yakînen gördü
fe o zaman, böylece
raâ-hu onu gördü
fî sevâi ortasında
el cahîmi cahîm, cehennem

O zaman (onun haline) muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü.

SÂFFÂT SURESİ 55. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

Diyanet İşleri

Derken kendisi bakıp görür ki o, cehennemin ta ortasında.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.

Adem Uğur

İşte şimdi onu yaşadılar; üstelik onu cehennemin tam ortasında gördü.

Ahmed Hulusi

Derken, arkadaşı bakınır, onu kaynayıp köpüren Cehennem’in ta ortasında görür.

Ahmet Tekin

Bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

Ahmet Varol

Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü.

Ali Bulaç

Derken (bizzat kendisi) bakmış, onu tâ cehennemin ortasında görmüştür.

Ali Fikri Yavuz

Bir bakar onu cehennemin ortasinda gorur.

Bekir Sadak

(54-55) Bir diğeri, «onun ne durumda olduğunu bilir misiniz» Derken bakar da onu Cehennem'in ortasında görür.

Celal Yıldırım

Bir bakar onu cehennemin ortasında görür.

Diyanet İşleri (eski)

(54-55) (O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.

Diyanet Vakfi

Baktığında, onu cehennemin ortasında bulur.

Edip Yüksel

Derken bakmış onu tâ Cehennemin ortasında görmüştür

Elmalılı Hamdi Yazır

Derken bakmış, onu cehennemin ta ortasında görmüş.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bir bakar, onu cehennemin ortasında görür.

Seyyid Kutub

Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü.

Gültekin Onan

Derken o (bizzat) bakıb bunu o çılgın ateşin ta ortasında gördü.

Hasan Basri Çantay

Derken baktı da onu Cehennemin ortasında gördü.

Hayrat Neşriyat

Bir bakar ve onu cehennemin ortasında görmüştür.

İbni Kesir

Bunun üzerine dönüp bakar ve o (arkadaşı)nı yanan ateşin ortasında görür;

Muhammed Esed

Derken kendisi bakar, onu (O arkadaşını) cehennemin ortasında görür.

Ömer Nasuhi Bilmen

Baktı ve onu cehennemin ortasında gördü.

Ömer Öngüt

Bir de bakar ki onun ateşin ortasında olduğunu görür.

Şaban Piriş

(54-57) "Şimdi ister misiniz onu size göstereyim?" Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında bulur. "Vallahi, nerdeyse beni de düştüğün o helâke sürükleyecektin! Rabbimin hidâyet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım!"

Suat Yıldırım

Baktı onu cehennemin ortasında gördü.

Süleyman Ateş

Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü.

Tefhim-ul Kuran

Bakar ve onu Cehennemin ortasında görür.

Ümit Şimşek

Araştırdı, nihayet onu cehennemin ta ortasında gördü.

Yaşar Nuri Öztürk

Bunun üzerine dönüp bakar ve o arkadaşını yanan ateşin ortasında görür.

Abdullah Parlıyan

Etrafına bakınıp, birden onu cehennemin ortasında görecek.

Bayraktar Bayraklı

(54-55) Yanındakilere: “Siz onu bilir misiniz?” diye sorar. Bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

Cemal Külünkoğlu

Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.

Kadri Çelik

Şöyle bir bakar ve onu Kızgın, Alevli Ateş’in tam ortasında bulur.

Ali Ünal

(İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.

Harun Yıldırım

Bunun üzerine bakar ve onu dehşet verici bir ateşin göbeğinde görür.

Mustafa İslamoğlu

Derken baktı ve onu cehennemin tam ortasında gördü.

Sadık Türkmen

(Arkadaşını anlatan) onu ( yeniden dirilmeyi inkâr edeni) cehennemin en kötü yerinde görünce gerçeği kavradı.

İlyas Yorulmaz

O zaman (onun haline) muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü.

İmam İskender Ali Mihr