Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾


SÂFFÂT SURESİ 66. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe inne-hum le âkilûne min-hâ fe mâliûne min hâ el butûni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, böylece, ve
inne-hum muhakkak ki onlar
le elbette, mutlaka
âkilûne yiyenler, yiyecek olanlar
min-hâ ondan
fe o zaman, böylece
mâliûne dolduranlar, dolduracak olanlar
min hâ ondan
el butûni karınlar

Muhakkak ki onlar, mutlaka ondan (zakkum ağacından) yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak (doyuracak) olanlardır.

SÂFFÂT SURESİ 66. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.

Diyanet İşleri

Derken onlar, onu yerler de karınları şişer.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar.

Adem Uğur

Muhakkak ki onlar (dünya yaşamı boyunca) ondan yerler ve ondan karınlarını doldururlar.

Ahmed Hulusi

Cehennemlikler, kesinlikle bunu yerler. Karınlarını bununla doldururlar.

Ahmet Tekin

Muhakkak ki onlar ondan yiyecekler ve karınları(nı) onunla dolduracaklardır.

Ahmet Varol

Artık gerçekten, ondan yiyecekler böylelikle karınlarını ondan dolduracaklar.

Ali Bulaç

Muhakkak o kâfirler bundan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklar.

Ali Fikri Yavuz

Iste cehennemlikler bundan yerler, karinlarini onunla doldururlar.

Bekir Sadak

Onlar (Cehennem'dekiler) mutlaka ondan yiyecekler de karınlarını onunla dolduracaklar.

Celal Yıldırım

İşte cehennemlikler bundan yerler, karınlarını onunla doldururlar.

Diyanet İşleri (eski)

(Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar.

Diyanet Vakfi

Onlar ondan yiyerek karınlarını doyuracaklar.

Edip Yüksel

Her halde onlar ondan yiyeceklerdir. Yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır

Elmalılı Hamdi Yazır

Mutlaka onlar ondan yiyeceklerdir; yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Mutlaka onlar, ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İşte cehennemlikler bundan yer ve karınlarını bununla doldururlar.

Seyyid Kutub

Artık gerçekten, ondan yiyecekler, böylelikle karınlarını ondan dolduracaklar.

Gültekin Onan

İşte hakıykat onlar bundan yiyecekler, bu suretle karınlarını bundan dolduracaklar.

Hasan Basri Çantay

Bundan sonra şübhesiz ki onlar, elbette bundan yiyecek kimseler olup, artık karınları(nı) bununla dolduracak olanlardır.

Hayrat Neşriyat

Onlar muhakkak ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.

İbni Kesir

ve (zalim)ler ondan yemeye ve karınlarını onunla doldurmaya mahkumdurlar.

Muhammed Esed

Artık şüphe yok ki onlar, ondan elbette yiyicilerdir ve ondan karınlarını dolduruculardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Cehennemlikler ondan yerler ve karınlarını onunla doyururlar.

Ömer Öngüt

İşte onlar, bundan yerler ve karınlarını onunla doldururlar.

Şaban Piriş

İşte o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar.

Suat Yıldırım

Onlar ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.

Süleyman Ateş

Artık hiç tartışmasız, onlar, ondan yiyecekler, böylelikle karınlarını da ondan dolduracaklar.

Tefhim-ul Kuran

Ondan mutlaka yiyecekler, hem de karınlarını tıka basa dolduracaklar.

Ümit Şimşek

Onlar ondan mutlaka yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar.

Yaşar Nuri Öztürk

Cehennemlikler, ondan yemeye ve karınlarını onunla şişirmeye mahkumdurlar.

Abdullah Parlıyan

Onlar kesinlikle ondan yiyip, karınlarını onunla dolduracaklar.

Bayraktar Bayraklı

Cehennemlikler ondan (zorla) yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar.

Cemal Külünkoğlu

Artık hiç tartışmasız onlar ondan yiyecekler, böylece karınlarını da onunla dolduracaklar.

Kadri Çelik

İşte zalimler, o ağaçtan yer ve karınlarını onunla tıka basa doldururlar.

Ali Ünal

Ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar.

Harun Yıldırım

ve onlar kesinlikle ondan yemeye ve karınlarını onunla tıka basa doldurmaya mecburdurlar;

Mustafa İslamoğlu

Mutlaka onlar bundan yiyecekler, bununla karınlarını dolduracaklar!

Sadık Türkmen

Cehennemde olanların o zakkumdan başka yiyecekleri yok ve yalnızca karınlarına onlardan dolduracaklar.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki onlar, mutlaka ondan (zakkum ağacından) yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak (doyuracak) olanlardır.

İmam İskender Ali Mihr