Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir.


لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾


SÂFFÂT SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lâ yessemmeûne ilâ el meleil a'lâ ve yukzefûne min kulli cânibin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lâ yessemmeûne ilâ kulak veremezler, dinleyemezler
el meleil a'lâ Melei A'lâ, yüce, şerefli topluluk
ve yukzefûne ve atılırlar
min kulli hepsinden
cânibin yanlar, taraflar

Melei A’lâ’ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).

SÂFFÂT SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(8-9) Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.

Diyanet İşleri

En yüce melekler topluluğunun sözlerini duyamazlar ve her yandan sürülüp kovulurlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Adem Uğur

(O şeytanlar) Mele-i Âlâ'yı dinleyemezler ve her taraftan şiddetle defedilirler!

Ahmed Hulusi

Onlar yüce melekler meclisini dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.

Ahmet Tekin

Onlar yüce topluluğu (mele-i a'layı) dinleyemezler ve her yandan atılırlar.

Ahmet Varol

Ki onlar, Mele-i A'la'ya kulak verip dinleyemezler, her yandan kovulup atılırlar;

Ali Bulaç

O şeytanlar, melekler topluluğunun kelâmını dinleyemezler, her taraftan koğulup atılırlar.

Ali Fikri Yavuz

(8-9) Onlar yuce alemi asla dinleyemezler. Her yonden kovularak atilirlar. Onlara surekli bir azap vardir.

Bekir Sadak

Mele-i A'lâ'ya kulak verip dinleyemezler ve her yandan atılıp itilip kovulurlar.

Celal Yıldırım

(8-9) Onlar yüce alemi asla dinleyemezler. Her yönden kovularak atılırlar. Onlara sürekli bir azap vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Diyanet Vakfi

Yüce topluluğu dinleyemezler; her yandan atılırlar.

Edip Yüksel

Onlar mele-i a'lâyı dinleyemezler, tard için her taraftan sıkıya tutulurlar.

Elmalılı Hamdi Yazır

(8-9) Onlar yüce meclisi dinleyemezler. Kovulmak için her taraftan sıkıya (ateşe, mermiye) tutulurlar. Onlara ayrılmaz bir azap vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onlar yüksek (melekler) topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O şeytanlar, yüce alemi (Mele-i A'la'yı) dinleyemezler; her yandan kendilerine mermi gibi yıldızlar atılır.

Seyyid Kutub

Ki onlar, Mele-i A'la'ya kulak verip dinleyemezler, her yandan kovulup atılırlar;

Gültekin Onan

(8-9) Ki onlar «Mele'-i a'lâ» ya kulak verib dinleyemezler, her yandan koğularak atılırlar. Onlar için (âhiretde de) ardı arası kesilmez bir azâb vardır.

Hasan Basri Çantay

(8-9) (O şeytanlar, artık) mele-i a'lâyı (semâdaki melekleri) dinleyemezler ve her taraftan kovularak (alevli yıldızlarla) taşlanırlar ve onlar için devamlı bir azab vardır.

Hayrat Neşriyat

Onlar Mele-i Ala'yı dinleyemezler ve her yönden sürülerek atılırlar.

İbni Kesir

(ki) onlar, (o bilinmeyeni bilmek isteyenler,) yüce sakinler topluluğuna kulak veremesinler ve her taraftan kovulup sürülsünler,

Muhammed Esed

Onlar en yüksek bir cemaati (sözlerine kulak vererek) dinleyemezler ve her taraftan kovulup atılırlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar Mele-i âlâ'ya kulak verip, olup bitenleri aslâ dinleyemezler. (Dinlemeye kalkışsalar) her yönden sürülüp atılırlar.

Ömer Öngüt

Onlar, yüce alemi işitemezler, her yandan kovulurlar.

Şaban Piriş

Onlar Mele-i Âla’ya yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar.

Suat Yıldırım

O (şeyta)nlar mele-i A'lâyı (yüce melekler topluluğunu) dinleyemezler; her yandan kendilerine (ışınlar) atılır.

Süleyman Ateş

Ki onlar, Mele-i Alâ'ya kulak verip dinleyemezler ve onlar her yandan kovulur atılırlar;

Tefhim-ul Kuran

Onlar yüce âlemleri dinleyemezler; çünkü taşlanırlar.

Ümit Şimşek

Onlar ne kadar çırpınsalar da o yüce konseyi dinleyemezler. Ve her taraftan atışa tutulurlar;

Yaşar Nuri Öztürk

Ki o şeytanlar yüce melekler topluluğunda konuşulan şeylere kulak verip dinleyemezler ve herbir taraftan taşlanarak kovulurlar.

Abdullah Parlıyan

Onlar ne kadar çırpınsalar da o yüce konseyi dinleyemezler ve her taraftan atışa tutulurlar.

Bayraktar Bayraklı

(7-9) Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, Mele-i Ala'yı (yüce konseyi/ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. (Dinlemeye kalksalar) her taraftan taşlanarak kovulurlar ve onlar için kesintisiz bir azap vardır.

Cemal Külünkoğlu

Onlar, artık yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Kadri Çelik

(O şeytanlar, göklerin) yüce (melekler) meclisini dinleyemezler; (ne zaman dinlemeye teşebbüs etseler,) her taraftan bombardımana tutulur,

Ali Ünal

Onlar, artık melei a'lâ'ya kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Harun Yıldırım

ki yüce katın sakinlerini dinleme (girişiminde) bulunamasınlar ve her yandan yüz geri edilsinler;

Mustafa İslamoğlu

(ne kadar çabalasalar da) onlar, yüce meclisi dinleyemezler ve her taraftan atışa tutulurlar;

Sadık Türkmen

(Allah'a ait) O yüce makamdan hiçbir şey dinleyip haber alamazlar. Her bir yandan engelle karşılaşırlar.

İlyas Yorulmaz

Melei A’lâ’ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).

İmam İskender Ali Mihr