Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.


ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾


TÎN SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summe radednâ-hu esfele sâfilîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summe sonra
radednâ-hu onu reddettik, iade ettik, çevirdik
esfele sâfilîne esfeli safilin, sefillerin en sefili, en sefil hale

Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).

TÎN SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.

Diyanet İşleri

Sonra da onu döndürdük, aşağıların en aşağısına attık.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

Adem Uğur

Sonra da onu esfeli sâfîliyn'e (dünyaya/dünyasına) reddettik!

Ahmed Hulusi

Dahası ona, en düşük ahlâkî seviyeye inebilecek, sorumsuzluğun dibine vurabilecek hayat şartlarına hiç katlanamayacak, ömrünün en verimsiz en fena çağını yaşayabilecek zaafları da verdik.

Ahmet Tekin

Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

Ahmet Varol

Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.

Ali Bulaç

Sonra onu, (küfre varınca) aşağıların aşağısına çevirdik, (cehennemlik yaptık).

Ali Fikri Yavuz

Sonra onu asagilarin en asagisi kildik.

Bekir Sadak

Sonra da onu (kendi kıymetini bilmediği için) aşağıların aşağısına çevirdik.

Celal Yıldırım

Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.

Diyanet İşleri (eski)

(1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

Diyanet Vakfi

Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık.

Edip Yüksel

Sonra da çevirdik Esfel-i Sâfilîn'e kaktık

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.

Seyyid Kutub

Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.

Gültekin Onan

Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

Hasan Basri Çantay

Sonra onu, aşağıların aşağısına çevirdik.

Hayrat Neşriyat

Sonra onu, aşağıların aşağısına döndürdük.

İbni Kesir

ve sonra onu aşağıların en aşağısına indiririz,

Muhammed Esed

Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.

Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

Ömer Öngüt

Daha sonra, onu aşağıların en aşağısına indirdik.

Şaban Piriş

Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.

Suat Yıldırım

Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

Süleyman Ateş

Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik.

Tefhim-ul Kuran

Sonra da onu aşağıların en aşağısına indirdik.

Ümit Şimşek

Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve sonra onu, ömrünün en verimsiz çağı olan ihtiyarlık ve zayıflığa sürükledik veya yapması gerekeni yapmamasından dolayı, aşağıların aşağısı olan ateşe attık veya hayvanların bile yapmadığı vahşilik, her türlü ahlaksızlık ve kötülüklerle varlıkların hepsine karşı zihnini ve cismini kötüye kullanmak suretiyle o kadar alçalttık ki, hiçbir yaratık bu dereceye düşemez.

Abdullah Parlıyan

(4-5) Andolsun, insanı en güzel biçimde yaratırız. Sonra onu aşağıların aşağısına indiririz.

Bayraktar Bayraklı

Sonra onu, (inkâr ve isyan edince) aşağıların aşağısına çevirdik.

Cemal Külünkoğlu

Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.

Kadri Çelik

Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.

Ali Ünal

Sonra onu, aşağıların en aşağısına çevirdik.

Harun Yıldırım

sonra onu başlangıç noktasının en dibine döndürmüşüzdür.

Mustafa İslamoğlu

Sonra da ona, aşağıların en aşağısına düşebilme özgürlüğü verdik.

Sadık Türkmen

Sonra (yaptıklarından dolayı) onu, aşağıların en aşağısına döndürdük.

İlyas Yorulmaz

Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).

İmam İskender Ali Mihr