Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir.


وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾


ZÂRİYÂT SURESİ 19. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve fî emvâli-him hakkun li es sâili ve el mahrûmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve fî emvâli-him ve onların mallarında vardır
hakkun hak
li es sâili isteyen için, isteyenlerin
ve el mahrûmi ve mahrum olan, yoksul olan (iffetinden isteyemeyen)

Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların (isteyemeyenlerin) hakkı vardır.

ZÂRİYÂT SURESİ 19. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.

Diyanet İşleri

Ve mallarında, dileyene ve mahrûm olana bir hak vardı.

Abdulbaki Gölpınarlı

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

Adem Uğur

Onların mallarında talep eden ve sıkıntıda olan için bir hak vardı.

Ahmed Hulusi

Allah’ın farz kıldığı sosyal yardım düzeninin icabı, yardım isteyenler, medet umanlar ve iffetinden sesini çıkarmayan yoksullar için, onların mallarında, vermekle mükellef oldukları paylar, haklar vardır.

Ahmet Tekin

Mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardı.

Ahmet Varol

Onların mallarında dilenip isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

Ali Bulaç

Onların mallarında dilencinin ve (ihtiyacını açıklayamayan) mahrumun bir hakkı vardır.

Ali Fikri Yavuz

Onlarin mallarinda muhtac ve yoksullar icin bir hak vardi, onu verirlerdi.

Bekir Sadak

Onların mallarında, dilenen ve yoksul için bir hakk vardır.

Celal Yıldırım

Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, onu verirlerdi.

Diyanet İşleri (eski)

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

Diyanet Vakfi

Paralarında, isteyenler ve yoksullar için bir pay vardı.

Edip Yüksel

Ve mallarında sâil ve mahrum için bir hak vardı

Elmalılı Hamdi Yazır

Mallarında dilenen ve yoksul için bir hak vardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardı.

Seyyid Kutub

Onların mallarında dilenip isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

Gültekin Onan

Onların mallarında sâilin ve (kemâl-i iffetinden dolayı dilencilik etmeyen) yoksulun da bir hakkı vardı.

Hasan Basri Çantay

Onların mallarında, dilenen ve (iffetinden dolayı dilenmeyen) yoksul için bir hak vardır (verirler)!

Hayrat Neşriyat

Onların mallarında yoksullar ve muhtaçlar için de bir hak vardır.

İbni Kesir

ve sahip oldukları her şeyden, (yardım) isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay (ayırırlardı).

Muhammed Esed

(19-20) Ve mallarında da dilenen ve yoksul bulunan için bir hak var idi. Ve yerde imân-ı yakin erbâbı için deliller vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı (onu verirlerdi).

Ömer Öngüt

Onların mallarında isteyen ihtiyaç sahipleri için de bir hak vardı.

Şaban Piriş

Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

Suat Yıldırım

Mallarında dilenci ve yoksul için hak vardı.

Süleyman Ateş

Onların mallarında dilenip isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

Tefhim-ul Kuran

Mallarında, isteyen ve istemeyen yoksullar için bir pay vardı.

Ümit Şimşek

İhtiyaç sahibi için, yoksul için bir hak vardı mallarında onların.

Yaşar Nuri Öztürk

ve sahip oldukları herşeyden, yardım isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay ayırırlardı.

Abdullah Parlıyan

Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

Bayraktar Bayraklı

Ve sahip oldukları her şeyden, (yardım) isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay (ayırırlardı).

Cemal Külünkoğlu

Onların mallarında hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için bir hak vardı.

Kadri Çelik

Mallarında, istemek zorunda kalan fakirlerin ve (iffetlerinden dolayı isteyemeyen) yoksunların hakkı olduğunun şuurunda idiler (ve bu hakları hak sahiplerine verirlerdi).

Ali Ünal

Mallarında dilenenin ve yoksulun da bir hakkı vardır.

Harun Yıldırım

servetlerinde, isteyebilen ve isteyemeyen muhtaçların da bir payı vardı.

Mustafa İslamoğlu

Onların mallarında çaresiz ve yoksul için bir hak vardı.

Sadık Türkmen

Sahip oldukları mallarında, isteyenlerin ve fakir bırakılanların hakları olduğunu bilirler.

İlyas Yorulmaz

Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların (isteyemeyenlerin) hakkı vardır.

İmam İskender Ali Mihr