Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir.


وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾


ZÂRİYÂT SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve inne ed dîne le vâkıun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve inne ve muhakkak ki
ed dîne dîn (hesap, ceza)
le elbette, mutlaka, kesinlikle
vâkıun tahakkuk edecektir, vuku bulacaktır, gerçekleşecektir

Ve muhakkak ki dîn (hesap görme; mükâfat veya ceza), kesinlikle vuku bulacaktır (gerçekleşecektir).

ZÂRİYÂT SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

Diyanet İşleri

Ve cezâ, mutlaka olacak.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.

Adem Uğur

Muhakkak ki Din (sistem) mutlaka bir realitedir!

Ahmed Hulusi

Din, toplumlara hâkim, tabiî ve sosyal bir realitedir. Mutlaka hesabı sorulacak olan ilahî bir düzendir. Sorumluluk, hesap, icra ve ceza elbette vardır, kesinkes Allah’a ait, Allah adına kullanılan otorite hâkim olacaktır.

Ahmet Tekin

Ve şüphesiz ceza muhakkak olacaktır.

Ahmet Varol

Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.

Ali Bulaç

Ve şübhesiz ki hesab vuku bulacaktır, (herkes amelinin karşılığını görecektir.)

Ali Fikri Yavuz

(1-6) Esip savuran ruzgarlara, yagmur yuklu bulutlara, kolayca suzulen gemiler ve isleri yoneten meleklere and olsun ki, size soz verilen kiyametin kopmasi suphesiz gercektir. Odesme gunu gelecektir.

Bekir Sadak

Hesap ve ceza günü mutlaka gerçekleşecektir.

Celal Yıldırım

(1-6) Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

Diyanet İşleri (eski)

(1-6) Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.

Diyanet Vakfi

Yargılama kesinlikle gerçekleşecektir.

Edip Yüksel

Ve muhakkak ki ceza şübhesiz vakı'dir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve muhakkak ceza ve mükafat gerçekleşecektir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ceza muhakkak olacaktır.

Seyyid Kutub

Şüphesiz din (hesap ve ceza) da mutlaka gerçekleşecektir.

Gültekin Onan

Şübhesiz ki (amellere göre) ceza (ya'nî mukaabele) de elbette vaaki'dir.

Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki dîn (amellere mükâfât ve cezâ günü) elbette vâki' (olacak)tır.

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ceza elbet vuku bulacaktır.

İbni Kesir

ve yargılama (Günü) mutlaka gelecektir!

Muhammed Esed

Ve muhakkak ki, ceza da herhalde vâkîdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ceza mutlaka vuku bulacaktır.

Ömer Öngüt

Ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.

Şaban Piriş

İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.

Suat Yıldırım

Cezâ muhakkak olacaktır.

Süleyman Ateş

Şüphesiz (din) hesap ve ceza da mutlaka gerçekleşecektir.

Tefhim-ul Kuran

Hesap günü gerçekleşecektir.

Ümit Şimşek

Ve din, şaşmaz bir olgudur.

Yaşar Nuri Öztürk

Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

Abdullah Parlıyan

(1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]

Bayraktar Bayraklı

(1-6) Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara, (yağmur) yüklü (bulut)lara, kolayca akıp giden (yıldızlara, gemi)lere, işleri taksim eden meleklere andolsun ki, size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. (Hesap ve) ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.

Cemal Külünkoğlu

Ceza ve mükâfat mutlaka gerçekleşecektir.

Kadri Çelik

Ve o Mahkeme kesinlikle vuku bulacak (ve herkes, yaptığının karşılığını görecektir).

Ali Ünal

Ve şüphesiz ki din elbette gerçekleşecektir.

Harun Yıldırım

ve Hesap (Günü) mutlaka gelecektir.

Mustafa İslamoğlu

Ve şüphesiz ki, din (hesap) günü muhakkak olacaktır.

Sadık Türkmen

Mutlaka Din[1] (borçların ödeneceği hesap) günü gerçekleşecektir.

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki dîn (hesap görme; mükâfat veya ceza), kesinlikle vuku bulacaktır (gerçekleşecektir).

İmam İskender Ali Mihr