Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır.


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾


FÂTİHA SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

el hamdu lillâhi (li allâhi) rabbi el âlemîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
el hamdu hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür
lillâhi (li allâhi) Allah için, Allah'a
rabbi Rab
el âlemîne âlemler

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

FÂTİHA SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

Diyanet İşleri

Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:

Abdulbaki Gölpınarlı

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Adem Uğur

"Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir. . .

Ahmed Hulusi

Sınırsız Rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’a hamdolsun.

Ahmet Tekin

Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.

Ahmet Varol

Hamd Alemlerin Rabbi'nedir.

Ali Bulaç

(Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.

Ali Fikri Yavuz

Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Bekir Sadak

(2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.

Celal Yıldırım

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Diyanet İşleri (eski)

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Diyanet Vakfi

Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.

Edip Yüksel

Hamd, o rabbiâlemîn,

Elmalılı Hamdi Yazır

Hamd o alemlerin Rabbi,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hamd o âlemlerin Rabbi,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Seyyid Kutub

(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.

Gültekin Onan

(1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

Hasan Basri Çantay

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Hayrat Neşriyat

Hamd; alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur.

İbni Kesir

Her türlü övgü yalnızca Allah'a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,

Muhammed Esed

(2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Ömer Öngüt

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

Şaban Piriş

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.

Suat Yıldırım

Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.

Süleyman Ateş

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

Tefhim-ul Kuran

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Ümit Şimşek

Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Yaşar Nuri Öztürk

Eksiksiz tüm övgüler; tüm varolanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren,

Abdullah Parlıyan

Bütünüyle övgü, âlemlerin rabbi Allah'a aittir.[2]

Bayraktar Bayraklı

Hamd (övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Cemal Külünkoğlu

Bütün övgüler, övgüye değer güzellikler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Kadri Çelik

Bütün hamd, Âlemlerin Rabbi Allah içindir:

Ali Ünal

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah içindir.

Harun Yıldırım

Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Mustafa İslamoğlu

Adindan övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (Uzayların/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!

Sadık Türkmen

Övülmeye layık olan, yalnızca Alemlerin Rabbi Allah'dır.

İlyas Yorulmaz

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

İmam İskender Ali Mihr