Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır.


الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾


FÂTİHA SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

er rahmâni er rahîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
er rahmâni Rahman esması ile tecelli eden
er rahîmi rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi

Rahmân’dır, Rahîm’dir.

FÂTİHA SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

Diyanet İşleri

Rahmandır, rahîmdir,

Abdulbaki Gölpınarlı

O, rahmândır ve rahîmdir.

Adem Uğur

Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır. )

Ahmed Hulusi

Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu günün sahibi, hâkimi-sultanı Allah’a hamdolsun.

Ahmet Tekin

(O Allah) Rahman ve Rahim'dir.

Ahmet Varol

Rahman ve Rahimdir.

Ali Bulaç

(Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;

Ali Fikri Yavuz

O Rahman ve Rahim'dir,

Bekir Sadak

(2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.

Celal Yıldırım

O Rahman ve Rahim'dir,

Diyanet İşleri (eski)

O, rahmândır ve rahîmdir.

Diyanet Vakfi

Rahman, Rahim (Merhametli),

Edip Yüksel

o rahman, rahîm,

Elmalılı Hamdi Yazır

O Rahman, Rahim,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O Rahmân ve Rahim,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Rahman ve Rahim

Seyyid Kutub

(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.

Gültekin Onan

(1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

Hasan Basri Çantay

(O,) Rahmândır, Rahîmdir.

Hayrat Neşriyat

Rahman'dır, Rahimdir.

İbni Kesir

Rahman, Rahim,

Muhammed Esed

(2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Ömer Nasuhi Bilmen

O, Rahman ve Rahim'dir.

Ömer Öngüt

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

Şaban Piriş

O rahmândır, rahîmdir.

Suat Yıldırım

(O) Rahmân'dır, Rahim'dir.

Süleyman Ateş

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

Tefhim-ul Kuran

O Rahmân'dır, Rahîmdir.

Ümit Şimşek

Rahman'dır, Rahîm'dir O.

Yaşar Nuri Öztürk

Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri Rahmetine alan,

Abdullah Parlıyan

O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.[3]

Bayraktar Bayraklı

(O) Rahman'dır (dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır).

Cemal Külünkoğlu

Rahman'dır, Rahim'dir.

Kadri Çelik

Rahmân ve Rahîm;

Ali Ünal

Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Harun Yıldırım

O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.

Mustafa İslamoğlu

O rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).

Sadık Türkmen

(O, kullarına) Acıyan, koruyan, gözeten ve ihtiyaçlarını karşılayandır.

İlyas Yorulmaz

Rahmân’dır, Rahîm’dir.

İmam İskender Ali Mihr