Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır.


مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾


FÂTİHA SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

mâliki yevmid dîne (yevme ed dîne)
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
mâliki malik, sahip
yevmid dîne (yevme ed dîne) dîn günü,
  (kişinin mürşidine ulaştığı ve ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı gün)

Dîn gününün mâlikidir.

FÂTİHA SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

Diyanet İşleri

din gününün sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ceza gününün mâlikidir.

Adem Uğur

Din hükümlerinin (Sünnetullah) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik - Melik'idir.

Ahmed Hulusi

Allahım, yalnız seni ilâh tanıyor, candan müslümanlar olarak sana teslim oluyor, saygıyla sana kulluk ve ibadet ediyor, yalnız senin şeriatına bağlanıyor, sana boyun eğiyoruz. Gayretimizin, sabırla mücadeleye devamımızın başarıya ulaşması için sadece senden medet umuyor, bize arka çıkmanı istiyoruz.

Ahmet Tekin

Hesap gününün sahibidir.

Ahmet Varol

Din gününün malikidir.

Ali Bulaç

Ceza (âhiretteki hesap) gününün sâhibidir.

Ali Fikri Yavuz

Din Gununun sahibidir.

Bekir Sadak

(2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.

Celal Yıldırım

Din Gününün sahibidir.

Diyanet İşleri (eski)

Ceza gününün mâlikidir.

Diyanet Vakfi

Yargı (Din) Gününün sahibi.

Edip Yüksel

o din gününün maliki Allâh'ın.

Elmalılı Hamdi Yazır

O din gününün maliki Allah'ın!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O, din gününün maliki Allah'ın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Din gününün sahibi (maliki)

Seyyid Kutub

(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.

Gültekin Onan

(1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

Hasan Basri Çantay

Dîn (hesab) gününün mâlikidir.

Hayrat Neşriyat

Din gününün malikidir.

İbni Kesir

Hesap Günü'nün Hakimi.

Muhammed Esed

(2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Din gününün sahibidir.

Ömer Öngüt

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

Şaban Piriş

Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.

Suat Yıldırım

Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir.

Süleyman Ateş

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

Tefhim-ul Kuran

Din Gününün Sahibidir.

Ümit Şimşek

Din gününün Mâlik'i, sultanıdır O...

Yaşar Nuri Öztürk

Hesap gününün sahibi Allah'adır.

Abdullah Parlıyan

Din/ceza ve ödül gününün sahibidir.[4]

Bayraktar Bayraklı

Yargı (ceza ve mükâfat) gününün sahibidir.

Cemal Külünkoğlu

Hesap gününün sahibidir.

Kadri Çelik

Din (Hesap ve Hüküm) Günü’nün Mâliki.

Ali Ünal

Din gününün sahibidir.

Harun Yıldırım

O, Hesap Günü'nün hakimidir.

Mustafa İslamoğlu

Din (hesap/hesaplaşma/ceza/karşılık) gününün sahibidir.

Sadık Türkmen

Hesap gününün[1] mutlak yegâne sahibi de O dur.

İlyas Yorulmaz

Dîn gününün mâlikidir.

İmam İskender Ali Mihr