Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır.


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾


FÂTİHA SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

iyyâ-ke na'budu ve iyyâ-ke nestaînu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
iyyâ-ke yalnız sen, yalnız sana
na'budu (biz) kul oluruz
ve ve
iyyâ-ke yalnız sen, yalnız senden
nestaînu istiane (mürşidimizin kim olduğunu öğrenmek için özel yardım) isteriz

(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.

FÂTİHA SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Diyanet İşleri

Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Adem Uğur

Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )

Ahmed Hulusi

Allahım, bizi doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir.

Ahmet Tekin

(Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Ahmet Varol

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

Ali Bulaç

Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.

Ali Fikri Yavuz

Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.

Bekir Sadak

(Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.

Celal Yıldırım

Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

Diyanet İşleri (eski)

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Diyanet Vakfi

Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.

Edip Yüksel

Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!

Elmalılı Hamdi Yazır

Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

(Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

Seyyid Kutub

Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

Gültekin Onan

Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.

Hasan Basri Çantay

(Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

Hayrat Neşriyat

Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

İbni Kesir

Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

Muhammed Esed

Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.

Ömer Nasuhi Bilmen

(Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Ömer Öngüt

Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Şaban Piriş

(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

Suat Yıldırım

(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

Süleyman Ateş

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

Tefhim-ul Kuran

Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.

Ümit Şimşek

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Yaşar Nuri Öztürk

Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz.

Abdullah Parlıyan

Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Bayraktar Bayraklı

(Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Cemal Külünkoğlu

Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

Kadri Çelik

(Allah’ım!) Ancak Sana ibadet eder, ancak Sen’den yardım bekler ve dileniriz.

Ali Ünal

Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz!

Harun Yıldırım

(Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

Mustafa İslamoğlu

Ancak sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.

Sadık Türkmen

(Rabbimiz!) Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz.

İlyas Yorulmaz

(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.

İmam İskender Ali Mihr