Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır.


اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴿٦﴾


FÂTİHA SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ihdi-nâ es sırâte el mustakîme
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ihdi-nâ bizi hidayet et, ulaştır
es sırâte el mustakîme Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yol

(Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).

FÂTİHA SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Diyanet İşleri

Bize doğru yolu göster,

Abdulbaki Gölpınarlı

Bize doğru yolu göster.

Adem Uğur

Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

Ahmed Hulusi

Dine, kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini isbat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle.

Ahmet Tekin

Bizi doğru olan yola ilet.

Ahmet Varol

Bizi doğru yola ilet;

Ali Bulaç

Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)

Ali Fikri Yavuz

Bizi dogru yola eristir.

Bekir Sadak

Bizi doğru yola ilet.

Celal Yıldırım

Bizi doğru yola eriştir.

Diyanet İşleri (eski)

Bize doğru yolu göster.

Diyanet Vakfi

Bizi doğru yola ilet.

Edip Yüksel

Hidayet eyle bizi doğru yola

Elmalılı Hamdi Yazır

Hidayet eyle bizi doğru yola!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hidayet eyle bizi doğru yola,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bizleri doğru yola ilet,

Seyyid Kutub

(6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.

Gültekin Onan

(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

Hasan Basri Çantay

Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!

Hayrat Neşriyat

Bizi dosdoğru yola ilet.

İbni Kesir

Bizi dosdoğru yola ilet,

Muhammed Esed

(6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bize doğru yolu göster.

Ömer Öngüt

(6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..

Şaban Piriş

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Suat Yıldırım

Bizi doğru yola ilet!

Süleyman Ateş

(6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

Tefhim-ul Kuran

Bizi doğru yola ilet.

Ümit Şimşek

Dosdoğru giden yola ilet bizi...

Yaşar Nuri Öztürk

Bizi dosdoğru yola ilet,

Abdullah Parlıyan

(6-7) Bizi doğru yola, yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil![5]

Bayraktar Bayraklı

(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine (lütuf ve ikramda bulunarak) nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Cemal Külünkoğlu

Bizleri doğru yola hidayet et.

Kadri Çelik

Bizi Dosdoğru Yol’a hidayet et.

Ali Ünal

Bizi dosdoğru yola ilet!

Harun Yıldırım

Bizi yönelt Dosdoğru Yol'a;

Mustafa İslamoğlu

Bize doğru yolu göster (öğret).

Sadık Türkmen

Bizi en doğru yola ilet.

İlyas Yorulmaz

(Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).

İmam İskender Ali Mihr

(6-7) Ey yüce Rabbim! Doğru yola yöneltip iyilik ve ihsanda bulunduğun kimselerle birlikte bizi de doğru yola ulaştır. Sapıklık ve gazabına uğramışların yoluna değil.

Abdullah Aydın

(6-7) Bizi doğru yola, nimetlerine erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir, hışma uğrayanların ve sapmışların yoluna değil (âmin).

Ahmet Davudoğlu

(6-7) Bizi doğru yola ilet! Nimet verdiğin yoluna!.. Gazabına uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!

Ali Arslan

(6-7) Bizi doğru yola ilet. Bizleri o gazabına uğramışların ve sapmışların yoluna değil, kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna (eriştir.) Âmin.

Arif Pamuk

(6-7) Bizi doğru yola hidayet et. (Bizi doğru yolda sabit kıl. Bu yoldan maksat, İslâm'dır. Kur'an-ı Kerîm ve içindeki hükümleridir.) O kendilerine ni'met (haz ve saadet) verdiklerinin (Enbiya ve sıddîklardan, şehid ve salihlerden in'âm ettiğin dostlarının) yoluna. Gazabına uğrayıp İslâm'ı terk edenlerin (Yahudilerin) yoluna değil, heva ve hevesine uyup doğru yoldan azmışların (Hıristiyanların) yoluna da değil.

Ayntabî Mehmet Efendi

(6-7) Kendilerine nimet verdiğin (peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salihler) yoluna, (sebepler dünyasında boğulup) gazabına maruz kalanların yoluna değil ve (yanlış yola girip) saplanan sapıkların yoluna değil.

Bahaeddin Sağlam

(6-7) Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Diyanet Vakfı (1993)

(6-7) Kendilerine (lütfûndan) nimet verdiğin (iyi) kimselerin yoluna, (geçmiş dinlerde olduğu gibi) kendilerine gazâb edilmişlerin ve sapıklarınkine değil(Ya Rabbi).

Hasan Tahsin Feyizli

(6-7) Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir....

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

(5-6-7) “Ancak sana kulluk ederiz. Yine ancak senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine buğz edilenlerin ve sapıklarınkine değil, kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna (yönelt).”

Hüseyin Kaleli

(6-7) Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tâbi olan sâlih kullarının yoluna ilet, gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Âmin.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

(6-7) Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bir Heyet

(6-7) Bizi doğru yola. Nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Nedim Yılmaz

(6-7) Bizi doğru yola ilet, ni’mete erenlerin gazaba uğramayanların ve sapmayanların dosdoğru yoluna.

Ömer Rıza Doğrul

(6-7) Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna... Gazabına uğrayanların ve sapık olanların yoluna değil.

Talat Koçyiğit

(6-7) Bizi doğru yola ilet, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayaların ve sapklarınkine değil.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan