Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.


أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾


NÂZİÂT SURESİ 11. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e izâ kunnâ izâmen nahıraten
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e mi?
izâ kunnâ biz ... olduğumuz zaman
izâmen kemik
nahıraten çürüyüp dağılmış

Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?

NÂZİÂT SURESİ 11. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”

Diyanet İşleri

Ufalanmış bir kemik yığını hâline geldikten sonra mı olacak bu iş?

Abdulbaki Gölpınarlı

(Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

Adem Uğur

"Çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuzda mı?"

Ahmed Hulusi

'Çürümüş kemik haline geldiğimiz zaman mı?'

Ahmet Tekin

Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduktan sonra?'

Ahmet Varol

"Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

Ali Bulaç

Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?”

Ali Fikri Yavuz

«falanmis kemik oldugumuz zaman mi?»

Bekir Sadak

(10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»

Celal Yıldırım

'Ufalanmış kemik olduğumuz zaman mı?'

Diyanet İşleri (eski)

(10-11) «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler.

Diyanet Vakfi

'Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha!?'

Edip Yüksel

Ya ufalanmış kemikler olduğumuz vaktı ha?

Elmalılı Hamdi Yazır

Ya, ufalanmış kemikler olduktan sonra ha?»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?

Seyyid Kutub

"Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

Gültekin Onan

«Biz çürüyüb dağılmış kemikler olduğumuz vakit mı?»

Hasan Basri Çantay

'Çürümüş kemikler hâline geldiğimiz zaman mı?'

Hayrat Neşriyat

Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi?

İbni Kesir

çürüyen kemik (yığını) olsak bile?"

Muhammed Esed

«Biz mi çürümüş kemikler olduğumuz zaman?»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı?"

Ömer Öngüt

-Çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman..

Şaban Piriş

(10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!"

Suat Yıldırım

"Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

Süleyman Ateş

«Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»

Tefhim-ul Kuran

'Ufalanmış kemiklere döndükten sonra, öyle mi?'

Ümit Şimşek

"Un ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"

Yaşar Nuri Öztürk

Ufalanmış bir kemik yığını haline geldikten sonra mı olacak bu iş?

Abdullah Parlıyan

(10-12) Onlar şöyle diyorlar: “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.”

Bayraktar Bayraklı

(10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.”

Cemal Külünkoğlu

“Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?”

Kadri Çelik

“Hem de çürüyüp, ufalanmış kemikler haline geldikten sonra?”

Ali Ünal

“Çürümüş, dağılmış kemikler olduktan sonra mı?”

Harun Yıldırım

Tamamen çürüyüp bir külçe kemik haline gelsek de mi?"

Mustafa İslamoğlu

Ufalanmış kemikler olmamızdan sonra ha?!”

Sadık Türkmen

“Çürümüş kemik yığınları haline gelmiş iken, öylemi?” derler.

İlyas Yorulmaz

Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?

İmam İskender Ali Mihr