Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.


إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾


NÂZİÂT SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

iz nâdâ-hu rabbu-hu bi el vâdi el mukaddesi tuven
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
iz o zaman, olmuştu
nâdâ-hu ona nida etti, seslendi
rabbu-hu onun Rabbi
bi el vâdi vadide
el mukaddesi mukaddes, kutsal
tuven Tuva

Rabbi ona kutsal vadi Tuva’da nida etmişti (seslenmişti).

NÂZİÂT SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

Diyanet İşleri

Hani Rabbi, kutlu Tuvâ vâdisinde nidâ etmişti ona.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

Adem Uğur

Hani Onun Rabbi Ona, (Bi-)mukaddes vadi Tuva'da hitap etti:

Ahmed Hulusi

Hani Rabbi ona, kutsal va’di Tuvâ’da seslenmişti.

Ahmet Tekin

Hani Rabbi ona kutsal vadi olan Tuva'da seslenmişti.

Ahmet Varol

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

Ali Bulaç

Hani Rabbi ona, mukaddes Tuva vadisinde şöyle nida etmişti:

Ali Fikri Yavuz

Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona soyle hitap etmisti:

Bekir Sadak

Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tûvâ'da (şöyle) seslenmişti:

Celal Yıldırım

Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitap etmişti:

Diyanet İşleri (eski)

Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

Diyanet Vakfi

Rabbi, kutsal Tuva vadisinde ona seslenmişti:

Edip Yüksel

O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuva'da

Elmalılı Hamdi Yazır

Hani Rabbi ona o mukaddes vadi Tuva'da seslenmişti:

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmişti:

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitab etmişti:

Seyyid Kutub

Hani rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

Gültekin Onan

Hani Rabbi ona mukaddes «Tuvaa» vadisinde (şöyle) nida etmişdi :

Hasan Basri Çantay

(16-17) Hani Rabbi ona, mukaddes vâdi olan Tuvâ’da nidâ buyurmuştu: 'Fir'avun’a git; çünki o çok azdı!'

Hayrat Neşriyat

Hani Rabbı ona; mukaddes vadide, Tuva'da şöyle seslenmişti:

İbni Kesir

Hani kutsal bir vadide Rabbi o'na şöyle seslenmişti:

Muhammed Esed

(15-16) Sana Mûsa'nın kıssası geldi mi? O vakit ki, O'na Rabbi, mukaddes Tuvâ vadisinde nidâ etmişti.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hani Rabbi ona mukaddes Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:

Ömer Öngüt

Hani, Rabbi ona, mukaddes Tuva’da seslenmişti:

Şaban Piriş

Hani Rabbi ona kutlu Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:

Suat Yıldırım

Hani Rabbi ona Kutsal Vâdi'de, "Tuvâ"'da ünlemişti:

Süleyman Ateş

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

Tefhim-ul Kuran

Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ'da seslenmişti:

Ümit Şimşek

Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:

Yaşar Nuri Öztürk

Hani kutsal bir vadide Rabbi O'na şöyle seslenmişti:

Abdullah Parlıyan

(16-19) Hani, Rabbi ona Kutsal Vâdide, Tuvâ'da şöyle seslenmişti: “Firavun'a git, çünkü o gerçekten azmıştır. Ona de ki: “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.”

Bayraktar Bayraklı

(16-17) Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: “Haydi, Firavun'a git! Çünkü o azmıştır.”

Cemal Külünkoğlu

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti.

Kadri Çelik

Hani Rabbisi ona mukaddes Tuvâ Vâdisi’nde şöyle seslenmişti:

Ali Ünal

Hani Rabbi mukaddes vadi Tuva’da ona seslenmişti:

Harun Yıldırım

Hani Rabbi, iki kat kutsal kılınmış bir vadide ona şöyle seslenmişti:

Mustafa İslamoğlu

Hani, rabbi ona Tûvâ’da, mukaddes vadide seslenmişti:

Sadık Türkmen

Mukaddes Tuva vadisinde Rabbi Musa'ya seslenmişti.

İlyas Yorulmaz

Rabbi ona kutsal vadi Tuva’da nida etmişti (seslenmişti).

İmam İskender Ali Mihr