Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.


فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾


NÂZİÂT SURESİ 25. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe ehaze-hu allâhu nekâle el âhırati ve el ûlâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, bunun üzerine
ehaze-hu allâhu Allah onu ahzetti, yakalayıp helâk etti
nekâle korkunç ceza, azap
el âhırati ahiret
ve el ûlâ ve ilk, önceki (dünya)

Bunun üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti (yakalayıp helâk etti).

NÂZİÂT SURESİ 25. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

Diyanet İşleri

Derken Allah onu, dünyâda da, âhirette de azaplandırarak helâk etmişti.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.

Adem Uğur

Bunun üzerine Allâh, onu sonsuz yaşam boyutunun ve öndekinin (dünyanın) ibret verici azabı ile yakaladı.

Ahmed Hulusi

Sen misin bunu diyen? Allah da onu âhirette Cehennemin en harlı yerinde yakarak, dünyada ordusuyla birlikte denizde boğarak, benzerlerine gözdağı ve ders olacak şekilde cezalandırdı.

Ahmet Tekin

Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.

Ahmet Varol

Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

Ali Bulaç

Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.

Ali Fikri Yavuz

Allah bunun uzerine onu dunya ve ahiret azabina ugratti.

Bekir Sadak

Bu yüzden Allah onu (öğüt ve ibret alınacak şekilde) Dünya ve Âhiret azâbıyla yakalayıverdi.

Celal Yıldırım

Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı.

Diyanet İşleri (eski)

Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.

Diyanet Vakfi

Sonunda, ALLAH onu ahiret ve dünya cezasına çarptı.

Edip Yüksel

Allah da onu tuttu sonuna önüne nekâl olmak üzere tenkîl ediverdi

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah da onu tuttu, sonuna ve önüne (ahirette ve dünyada) ibret olmak üzere bir cezaya çarptırdı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı.

Seyyid Kutub

Böylelikle Tanrı onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

Gültekin Onan

Bunun üzerine Allah onu hem âhiret, hem dünyâ azâbiyle yakaladı.

Hasan Basri Çantay

Allah da onu, âhiretin ve dünyanın (ibret verici) azâbıyla yakalayıverdi!

Hayrat Neşriyat

Bunu üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.

İbni Kesir

Bunun üzerine Allah onu yakalayıp hesaba çekti (ve bunu) hem bu dünyada hem de öteki dünyada uyarıcı bir örnek yaptı.

Muhammed Esed

Fakat Allah, onu ahiretin de, dünyanın da ukûbetiyle yakaladı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.

Ömer Öngüt

Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.

Şaban Piriş

Allah da onu dünyada da, âhirette de şiddetle cezalandırdı.

Suat Yıldırım

Allâh da onu, sonun ve ilkin (âhiretin ve dünyânın) azâbıyle cezâlandırdı.

Süleyman Ateş

Böylelikle Allah (c.c.) onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

Tefhim-ul Kuran

Allah da onu hem dünya, hem âhiret azabıyla yakaladı.

Ümit Şimşek

Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile çarptı.

Yaşar Nuri Öztürk

Derken Allah onu dünyada boğarak ahirette de cehennemle azaplandırarak helak etmişti.

Abdullah Parlıyan

Böylece Allah, onu âhiret ve dünya azabıyla cezalandırdı.

Bayraktar Bayraklı

Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.

Cemal Külünkoğlu

Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

Kadri Çelik

Nihayet Allah onu kıskıvrak yakalayıp, Âhiret ve öncesinde dünya azabıyla herkese örnek olacak şekilde cezalandırdı.

Ali Ünal

Allah, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı onu.

Harun Yıldırım

Sonunda Allah, onu ahiret ve dünya azabıyla (aleme) ibret olsun diye yakaladı.

Mustafa İslamoğlu

Bunun üzerine Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.

Sadık Türkmen

Allah da onu, hem ahiret, hem de dünya cezasıyla yakaladı.

İlyas Yorulmaz

Bunun üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti (yakalayıp helâk etti).

İmam İskender Ali Mihr