Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.


فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾


NÂZİÂT SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe el mudebbirâti emren
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe ve de, ayrıca
el mudebbirâti tedbir edenler, idare edenler, emri yerine getirenler
emren emir, iş

Ve de emirle (işleri) tedbir edenlere (emri yerine getirip idare edenlere) (andolsun).

NÂZİÂT SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

Diyanet İşleri

Ve işi tedbîrle yapanlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

Derken iş düzenleyenlere.

Adem Uğur

Hükmü tedbir edenlere (açığa çıkaran kuvveler; AY), (Bu âyetlerin 'yıldızlara işaret ettiği yorumu' Hasan Basri ve İmam Razi'ye ait olup, paylaştığım anlayıştır. A. H. )

Ahmed Hulusi

Andolsun, ilâhî planlamayı yürütüp işleri idare edip, aslî düzeni sağlayanlara!

Ahmet Tekin

Ve işleri düzenleyenlere.

Ahmet Varol

Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,

Ali Bulaç

Bir de (kullara ait) işi tedbir edenlere ki, (kıyamet var, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceksiniz).

Ali Fikri Yavuz

(4-5) Yaristikca yarisan ve isleri yoneten meleklere and olsun

Bekir Sadak

İşi yönetip yönlendirenlere..

Celal Yıldırım

(4-5) Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun

Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun;

Diyanet Vakfi

Ve böylece emirleri uygulayanlara...

Edip Yüksel

Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var)

Elmalılı Hamdi Yazır

ve bir iş çevirenlere ki,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Derken işi düzenliyenlere!

Seyyid Kutub

Derken buyruğu bir düzen içinde evirip çevirenlere,

Gültekin Onan

bir de (dünyânın) işi (ni) tedbîr eden (diğer melek) ler (zümresin) e (ki muhakkak hepiniz tekrar dirileceksiniz).

Hasan Basri Çantay

(1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât’a), (Mü’minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür'atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!)

Hayrat Neşriyat

Ve işleri yönetenlere,

İbni Kesir

böylece (Yaratıcı'nın) buyruğunu yerine getiren!

Muhammed Esed

(5-6) Hangi bir mühim işi tedbir edenlere. O gün sarsılacak, sarsılacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Böylelikle işleri idare edenlere andolsun!

Ömer Öngüt

Ve işleri düzene sokanlara..

Şaban Piriş

İşleri düzenleyip yönetenler, hakkı için ki: (kıyamet gerçektir, hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz!)

Suat Yıldırım

Derken işi düzenleyenlere!

Süleyman Ateş

Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere.

Tefhim-ul Kuran

Emri yürütenlere.

Ümit Şimşek

Bir iş ve oluşu çekip çevirenlere,

Yaşar Nuri Öztürk

kâinâttaki tüm işleri, Allah'ın emriyle evirip çeviren meleklere andolsun ki;

Abdullah Parlıyan

(1-5) Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara. [713][714]

Bayraktar Bayraklı

Böylece (Allah'ın) emrini yerine getirenlere (yemin olsun ki kıyamet kopacak ve siz hesaba çekileceksiniz).

Cemal Külünkoğlu

Ve derken (varlıklara ait) işi yıldan yıla evirip çevirenlere (ki mutlaka dirileceksiniz.)

Kadri Çelik

Ve, (kâinatın idaresi adına üzerlerine düşen) işleri yerine getirenlere:

Ali Ünal

İş yönetenlere:

Harun Yıldırım

Derken, onların peşinden işlerini yoluna koyan artçılar!

Mustafa İslamoğlu

Işleri yürütenlere!..

Sadık Türkmen

İşi yönetenlere yemin olsun ki.

İlyas Yorulmaz

Ve de emirle (işleri) tedbir edenlere (emri yerine getirip idare edenlere) (andolsun).

İmam İskender Ali Mihr