Kur'an Mealleri sistemimizde Süleyman Ateş adına kayıtlı 114 sure meali bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan ilgili sureyi seçerek Süleyman Ateş meallerine ulaşabilirsiniz.


Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
8 88 ENFÂL Ganimetler ENFÂL Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
9 113 TEVBE Tövbe TEVBE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
14 72 İBRÂHÎM Hz. İbrahim İBRÂHÎM Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
15 54 HİCR Hicr HİCR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
19 44 MERYEM Hz. Meryem MERYEM Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
21 73 ENBİYÂ Peygamberler ENBİYÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
27 48 NEML Karınca NEML Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
36 41 YÂSÎN Ya-Sin YÂSÎN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
37 56 SÂFFÂT Saf Tutanlar SÂFFÂT Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
44 64 DUHÂN Duman DUHÂN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
45 65 CÂSİYE Diz Çöküş CÂSİYE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
46 66 AHKÂF Kum Tepeleri AHKÂF Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
48 111 FETİH Fetih FETİH Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
49 106 HUCURÂT Odalar HUCURÂT Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
52 76 TÛR Tur Dağı TÛR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
53 23 NECM Yıldız NECM Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
54 37 KAMER Ay KAMER Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
55 97 RAHMÂN Rahman RAHMÂN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
56 46 VÂKIA Olay VÂKIA Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
57 94 HADÎD Demir HADÎD Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
58 105 MUCÂDELE Mücadele MUCÂDELE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
59 101 HAŞR Toplanma HAŞR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
60 91 MUMTEHİNE İmtihan Eden MUMTEHİNE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
61 109 SAFF Saf Tutmak SAFF Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
62 110 CUMA Cuma CUMA Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
63 104 MUNÂFİKÛN Münafık MUNÂFİKÛN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
64 108 TEGÂBUN Aldanış TEGÂBUN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
65 99 TALÂK Boşanma TALÂK Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
66 107 TAHRÎM Yasaklama TAHRÎM Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
67 77 MULK Yönetim MULK Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
68 2 KALEM Kalem KALEM Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
69 78 HÂKKA Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet HÂKKA Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
71 71 NÛH Hz. Nuh NÛH Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
72 40 CİNN Cin CİNN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
73 3 MUZZEMMİL Bürünen MUZZEMMİL Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
74 4 MUDDESSİR Gizlenen MUDDESSİR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
75 31 KIYÂME Diriliş KIYÂME Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
76 98 İNSÂN (DEHR) İnsan İNSÂN (DEHR) Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
77 33 MURSELÂT Gönderilenler MURSELÂT Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
78 80 NEBE Haber NEBE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
79 81 NÂZİÂT Söküp Çıkaranlar NÂZİÂT Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
80 24 ABESE Yüzünü ekşitti ABESE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
81 7 TEKVÎR Dolama TEKVÎR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
82 82 İNFİTÂR Parçalanma İNFİTÂR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
83 86 MUTAFFİFÎN Kandıranlar MUTAFFİFÎN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
84 83 İNŞİKAK Yarılma İNŞİKAK Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
85 27 BURÛC Burçlar BURÛC Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
86 36 TÂRIK Vuruşlu TÂRIK Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
87 8 A'LÂ En yüce A'LÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
88 68 GÂŞİYE Kuşatan GÂŞİYE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
89 10 FECR Tan Vakti FECR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
90 35 BELED Belde, şehir BELED Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
91 26 ŞEMS Güneş ŞEMS Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
92 9 LEYL Gece LEYL Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
93 11 DUHÂ Kuşluk Vakti DUHÂ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
94 12 İNŞİRÂH (ŞERH) Ferahlık İNŞİRÂH (ŞERH) Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
95 28 TÎN İncir TÎN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
96 1 ALAK Asılıp Tutunan ALAK Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
97 25 KADR (KADİR) Kadir KADR (KADİR) Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
98 100 BEYYİNE Apaçık delil BEYYİNE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
99 93 ZİLZÂL Deprem ZİLZÂL Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
100 14 ÂDİYÂT Hızlı koşan atlar ÂDİYÂT Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
101 30 KÂRİA Şiddetli Ses KÂRİA Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
102 16 TEKÂSUR Çoğalma Yarışı TEKÂSUR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
103 13 ASR Zaman ASR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
104 32 HUMEZE İnsanları arkadan çekiştiren HUMEZE Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
105 19 FÎL Fil FÎL Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
106 29 KUREYŞ Kureyş KUREYŞ Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
107 17 MÂÛN Yardımlaşma MÂÛN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
108 15 KEVSER Kevser KEVSER Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
109 18 KÂFİRÛN İnkarcılar KÂFİRÛN Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
110 114 NASR Yardım NASR Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
111 6 TEBBET (MESED) Kahrolsun (Bükülmüş ip) TEBBET (MESED) Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
112 22 İHLÂS İhlâs Makamı (6. Velâyet Kademesi, 27. basamak) İHLÂS Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
113 20 FELAK Sabah aydınlığı FELAK Suresi Süleyman Ateş Mealine Git
114 21 NÂS İnsanlar NÂS Suresi Süleyman Ateş Mealine Git